Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Premis Fundació Roca Galès 2018
Convoca:
Fundació Roca Galès
Descripció:

La Fundació Roca Galès convoca una nova edició d’aquests Premis que volen reconèixer públicament la tasca social que desenvolupen les entitats i empreses de l’economia social i solidària a Catalunya.

Contingut:
Aquests guardons estan pensats per a premiar els projectes i/o trajectòries de persones, associacions, empreses i institucions l’objectiu de les quals sigui treballar i promoure el cooperativisme, el respecte pel medi ambient i el benestar social.

La convocatòria consta dels següents premis:

 • 26è. Premi Jacint Dunyó, a projectes sobre el cooperativisme i l’economia social i solidària.
 • 20è. Premi Albert Pérez-Bastardas, a projectes sobre la protecció del medi ambient, l’educació ambiental i la sostenibilitat.
 • 9è. Premi Benet Vigo, a projectes sobre el benestar social.

Cadascun dels premis consistirà en el lliurament d’un objecte, placa o medalla commemorativa i productes i/o serveis de El Mercat social.

Termini de presentació:
23.04.2018
Ajudes per a l’acció i la promoció cultural
Convoca:
Ministeri d'Educació, Cultura i Esports
Descripció:

Seran objecte de subvenció aquelles activitats que contribueixin a alguna de les següents finalitats:

 • Fomentar la modernització del sector i l’ús de les noves tecnologies en la creació i difusió de continguts, productes i serveis culturals. 
 • Incrementar la professionalització de les indústries culturals i creatives i la seva capacitat per generar ocupació potenciant la formació, la integració, la vertebració, les associacions sectorials i les xarxes dins del sector cultural.
 • Estimular la participació del sector privat en el finançament de projectes culturals i fomentar el mecenatge cultural.
 • Fomentar la internacionalització de la cultura espanyola i la seva inclusió en xarxes europees d’oferta cultural, afavorir els vincles entre les comunitats autònomes, promoure la participació activa de la ciutadania en els processos culturals i potenciar Espanya com a destinació turística cultural.
Termini de presentació:
23.04.2018
Ajuts Carrefour a favor de la infància desafavorida a Espanya 2018
Convoca:
Fundació Solidaridad Carrefour
Descripció:

La convocatòria s’adreça exclusivament a institucions o entitat no governamentals sense ànim de lucre, amb seu social i fiscal a Espanya, els projectes de les quals es desenvolupin a qualsevol part del territori espanyol i promoguin millores en les condicions de vida d’infants o joves desafavorits (edats compreses entre 0 i 21 anys). 

La dotació de cadascun dels sis projectes seleccionats serà de 30.000 euros

Termini de presentació:
26.04.2018
7a convocatòria de les Beques Educar Fomentant l’Esforç
Convoca:
Fundació Espavila
Descripció:

La Fundació Espavila engega la setena convocatòria d’aquestes Beques amb l’objectiu de promoure iniciatives que es duguin a terme a Catalunya i en l’àmbit educatiu i lúdic de 0 a 18 anys per promoure els valors de la cultura de l’esforç.

Qui s’hi pot presentar?
Qualsevol persona individual, entitat o empresa que vulguin dur a terme un projecte presentat en un entorn lúdic o educatiu, ja sigui a dins l’escola o a fora, i que siguin capaços de transmetre amb continuïtat en els infants i els joves un compromís per una educació basada en l’esforç.
Caldrà demostrar per escrit el suport del/s centre/s on es pretén desenvolupar el projecte.
Els projectes han d’anar dirigits a infants i nois/es de qualsevol edat, amb un topall màxim de 18 anys.

S’instauren 4 beques d’entre 1.000 i 3.000 euros cada una. Dotació total 8.000 euros.

Termini de presentació:
30.04.2018
Subvencions per a la realització de projectes del Programa empleaverde 2018
Convoca:
Fundación Biodiversidad
Descripció:

La Fundación Biodiversidad convoca subvencions per al recolzament a projectes que engeguin actuacions dirigides a fomentar la creació i millora de l’ocupació i a empreses en activitats econòmiques vinculades al medi ambient.

Les activitats objecte de subvenció hauran de tenir com a objectius els següents:
crear ocupació verda i blava
millorar les competències i qualificacions dels treballadors en sostenibilitat
impulsar la innovació social amb impacte ambiental positiu
promoure la creació i creixement d’empreses verdes i blaves
connectar els ecosistemes europeus de suport a l’emprenedoria i ocupació verda i blava

Col·lectius destinataris:

 • Dones
 • Altres col·lectius prioritaris:
 • Joves de fins a 35 anys.
 • Majors de 45 anys.
 • Persones immigrants.
 • Persones amb discapacitat.
 • Residents en àrees protegides i/o zones rurals.

Dotació
La dotació màxima global de la convocatòria és de fins a 8.965.000 euros. L’import per a cada línia queda distribuïda de la següent manera:

Crea

 • Empleaverde Crea: 7.018.000€
 • Empleaazul Crea: 352.000€

Innova

 • Empleaverde Innova: 473.000€
 • Empleaazul Innova: 352.000€

Impulsa

 • Empleaazul Impulsa: 495.000€

Connecta

 • Empleaverde Connecta: 275.000€
Termini de presentació:
30.04.2018