Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
6ª Edició dels Premis #BarnaJove!
Convoca:
Consell de la Joventut de Barcelona
Descripció:

El Consell de la Joventut de Barcelona obre la convocatòria per la 6a edició dels Premis #Barnajove. Des del CJB volen premiar aquells projectes que hagin estat duts a terme o iniciats per entitats i associacions juvenils sense ànim de lucre de qualsevol tipologia al llarg del 2019 a la ciutat de Barcelona.

Han de ser projectes de nova creació iniciats a partir de l’1 de gener de 2019, i que no estiguin consolidats, ja que l’objectiu dels Premis BarnaJove és impulsar noves iniciatives en l’àmbit de l’associacionisme juvenil.

Es tindran en compte projectes que tinguin relació amb alguna o vàries de les àrees de treball del CJB: Foment de l’Associacionisme, Participació, Emancipació, Cooperació, Feminismes i LGBTI+, Sostenibilitat, Salut, Educació, Diversitat Funcional, Interculturalitat i Cultura.

Els projectes guanyadors comptaran amb els següents premis:

 • 1r premi: 1.500€
 • 2n premi: 1.000€
 • 3r premi: 500€

Per a poder-se presentar cal llegir-se les bases, enviar l’acord de junta i la memòria descriptiva del projecte a barnajove@cjb.cat i omplir el formulari que trobareu a l’enllaç següent: Formulari d’inscripció .

 

Termini de presentació:
24.11.2019
Subvencions per a la planificació, la gestió i el seguiment dels plans i processos de desenvolupament comunitari a Barcelona amb durada pluriennal 2020-2021
Convoca:
Ajuntament de Barcelona
Descripció:

L’Ajuntament de Barcelona convoca subvencions per a projectes que fomentin la cohesió i la inclusió social, mitjançant accions comunitàries de foment de les relacions socials, de pertinença i de cooperació entre membres d’un determinat espai de convivència. Els projectes han d’incorporar la perspectiva de gènere l’atenció i apoderament de col·lectius vulnerables, de població amb diversitat funcional i d’orígens diversos.

Els projectes han de tenir una triple intencionalitat transformadora:

 • L’enfortiment (apoderament) de la comunitat.
 • La millora de les condicions de vida (donant resposta a necessitats).
 • La inclusió/cohesió social.
Termini de presentació:
25.11.2019
Ajudes de la Fundación BBVA a equips d’investigació científica – 2019
Convoca:
Fundación BBVA
Descripció:

La Fundación BBVA convoca subvencions a projectes d’investigació científica per donar-li impuls i contribuir en la seva projecció a la societat.

Beneficiàries

Podran optar a aquestes ajudes grups de recerca d’universitats públiques o privades i d’altres organismes públics d’investigació, així com equips de recerca d’organitzacions privades no lucratives que desenvolupen una activitat investigadora significativa.

Les àrees objecte d’aquesta convocatòria són:

 • Biomedicina:
  Es concedirà un màxim de 5 ajudes, amb un import brut màxim de 125.000 euros per a cadascuna d’elles.
 • Ecologia i Biologia de la Conservació:
  Es concedirà un màxim de 5 ajudes, amb un import brut màxim de 100.000 euros per a cadascuna d’elles.
 • Economia i Societat Digital:
  Es concedirà un màxim de 5 ajudes, amb un import brut màxim de 75.000 euros per a cadascuna d’elles.
 • Humanitats Digitals:
  Es concedirà un màxim de 5 ajudes, amb un import brut màxim de 75.000 euros per a cadascuna d’elles.
 • Big Data:
  Es concedirà un màxim de 5 ajudes, amb un import brut màxim de 100.000 euros per a cadascuna d’elles.
Termini de presentació:
28.11.2019
Subvencions per a la traducció al català d’obres no literàries – 2019
Convoca:
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Descripció:
Són subvencions per promoure l’oferta en català d’obres no literàries en forma de llibre, escrites originàriament en qualsevol altra llengua.

Queda exclosa d’aquesta línia de subvencions la traducció al català de llibres de text, de manuals
universitaris, de tesis i tesines, de projectes de recerca, de revistes, de butlletins i de catàlegs comercials.

Va dirigida a:

 • A les empreses editorials, tant persones físiques com jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió
  Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya, amb
  acreditació de distribució i comercialització.
 • A les entitats editorials sense ànim de lucre privades.
Termini de presentació:
29.11.2019
Subvencions per a la traducció al català d’obres literàries – 2019
Convoca:
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Descripció:

Són subvencions per donar suport a propostes de traducció al català d’obres literàries escrites originàriament en qualsevol llengua no oficial a Catalunya.

Va dirigida a:

 • A les empreses editorials (persones físiques o jurídiques) domiciliades en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya, amb acreditació de distribució i comercialització.
 • A Les entitats editorials sense ànim de lucre privades
Termini de presentació:
29.11.2019