Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Fem educació – micromecenatge per a l’educació
Convoca:
a Fundació Jaume Bofill en col·laboració amb la Fundació Goteo
Descripció:

Neix la plataforma de micromecenatge Fem Educació. A través d’ella ofereixen acompanyament i fan d’altaveu de solucions i iniciatives orientades a la millora i la transformació educativa. L’impulsen la Fundació Jaume Bofill en col·laboració amb la Fundació Goteo, que aporta les eines necessàries i la seva experiència en micromecenatge de cultura oberta. Amb aquesta plataforma volen fer emergir i impulsar idees i projectes que responguin a reptes actuals de l’educació. I això només ho podem fer amb els protagonistes de l’educació, els veritables motors de canvi.

La plataforma Femeducacio.org obre una primera crida per seleccionar un màxim de 20 iniciatives que responguin a reptes compromesos en la millora de l’educació. Posteriorment, aquests 20 projectes rebran un acompanyament intensiu i es penjaran a la plataforma per iniciar una campanya de microfinançament que faci possible la seva implementació.

Poden ser projectes en diferents fases: projectes pilot que es dissenyen i s’experimenten per primera vegada, projectes ja testats que tenen el repte de sistematitzar-se i evolucionar, projectes que volen créixer i arribar a més centres i alumnes, projectes que volen mobilitzar solucions i crear implicació per estendre els drets educatius que encara no són efectius, etc.

Pot presentar-se a la crida qualsevol persona, centre, equip o col·lectiu de la comunitat educativa que tingui una iniciativa orientada a millorar l’educació dels infants i dels adolescents en edat escolar.

El projecte Fem Educació vol fer emergir i reconèixer noves idees i formes de fer valuoses per a l’educació del país i que cerquin en el finançament col·laboratiu la seva capacitat d’implementació. Per tal de seleccionar els 20 projectes d’aquesta primera crida, valorarem especialment aquells que:

• Donin una resposta a necessitats i reptes actuals de l’educació. Es valorarà l’interès per l’equitat educativa i social.

• Especifiquin què s’aconseguirà millorar gràcies al projecte, qui se’n beneficiarà educativament i com, i contemplin com avaluaran els objectius assolits.

• Creïn i modelitzin projectes, materials i formes de treball potencialment transferibles a diferents contextos territorials

• Fomentin el coneixement en obert creant manuals, vídeos, presentacions o guies metodològiques que permetin compartir el procés d’implementació del projecte, la solució o els aprenentatges.

• Tinguin capacitat d’involucrar la comunitat educativa.

• Proposin formes d’abordar necessitats educatives de manera creativa, efectiva i innovadora o que siguin capaces de fer créixer i sistematitzar innovacions ja desenvolupades

Termini de presentació:
23.05.2017
Convocatòria d’acció social en l’àmbit rural de “la Caixa”
Convoca:
Obra Social “la Caixa”
Descripció:

Les àrees rurals es caracteritzen per la dispersió dels nuclis urbans, la baixa densitat de població i l’envelliment demogràfic. Aquests factors constitueixen una barrera a la implantació en el medi rural dels serveis i en limiten l’accés. Així mateix configuren una realitat específica que planteja reptes a la qualitat de vida i a la igualtat d’oportunitats de les persones que viuen en l’entorn rural.

Impulsen projectes adaptats a les característiques específiques i a les necessitats psicosocials en el medi rural d’infants, joves, dones, persones grans, persones amb discapacitat o malaltia mental i persones en risc de pobresa o exclusió social.

LÍNIES D’ACTUACIÓ

 1. Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la dependència.

 2. Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social.

 3. Inserció sociolaboral.

 4. Interculturalitat i cohesió social.

FINANÇAMENT

75 % del cost del projecte:

Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat.

Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d’un partenariat format per dues entitat o més, o entitats fusionades els últims cinc anys.

Termini de presentació:
24.05.2017
Ajuts a projectes d’iniciatives socials 2017. Acció social en l’àmbit rural
Convoca:
Obra Social "La Caixa"
Descripció:

L’Obra Social “La Caixa” obre convocatòria amb la finalitat d’impulsar projectes adaptats a les característiques específiques i a les necessitats psicosocials en el medi rural d’infants, joves, dones, gent gran, persones amb discapacitat o malaltia mental i persones en risc de pobresa o exclusió social.

Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la dependència

 • Prevenció de la fragilitat, la dependència i els seus efectes 
 • Atenció sociosanitària a la discapacitat, a la dependència i a la malaltia centrada en la persona
 • Prevenció i resposta davant l’aïllament social en gent gran i en persones amb discapacitat o malaltia mental 
 • Suport psicosocial a l’entorn familiar i relacional 
 • Enfortiment de les xarxes relacionals i promoció de l’oci i el lleure inclusius
 • Accessibilitat universal 

Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social

 • Desenvolupament social i educatiu d’infants i joves en situació de pobresa o exclusió social 
 • Promoció de la inclusió social per a persones en risc de pobresa i exclusió 

Inserció sociolaboral 

 • Millora de l’ocupabilitat de persones en risc d’exclusió i persones amb discapacitat o malaltia mental en activitats productives implantades en el medi rural
 • Itineraris personalitzats d’acompanyament a les persones durant el procés d’inserció i adaptació al lloc de treball 

Interculturalitat i cohesió social

 • Promoció de la convivència intercultural 
 • Promoció de la identitat i les singularitats de l’àmbit rural per afavorir la participació social, la dinamització socioeconòmica i l’enfortiment comunitari
 • Igualtat d’oportunitats i lluita contra la discriminació

Finançament

75 % del cost del projecte:

 • Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat.
 • Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d’un partenariat format per dues entitat o més, o entitats fusionades els últims cinc anys.
Termini de presentació:
24.05.2017
Concurs internacional de contes i relats: 10a edició del concurs literari “Un mar de paraules”
Convoca:
Institut Europeu de la Mediterrànea (IEMed) i la Fundació Lindh
Descripció:

Enguany es celebra la 10a edició del concurs literari “Un mar de paraules”, convocat per l’Institut Europeu de la Mediterrànea (IEMed) i la Fundació Lindh amb el tema “Joves, estereotips i radicalització”. 

El tema escollit en aquesta edició vol donar protagonisme als joves (de 18 a 30 anys) per tal que ells mateixos expliquin les seves experiències al voltant de com es veuen ells mateixos i de com la societat els imposa una sèrie d’estereotips. A partir de les primaveres àrabs, els joves han adquirit més protagonisme visualitzant-se als mitjans de comunicació, els blogs o les xarxes socials.

El relat és una eina molt valuosa que permet indagar dins les pròpies conviccions i experiències i conviccions més profundes. 

El concurs està adreçat a joves d’entre 18 i 30 anys d’edat en la data límit de presentació dels textos.

Els relats han de ser originals i es podran escriure en qualsevol de les llegües oficials dels 43 estats de l’espai euromediterrani. 

Els relats no poden sobrepassar l’extensió màxima de 2.500 paraules. 

Termini de presentació:
24.05.2017
Ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la qualitat democràtica 2017
Convoca:
Generalitat de Catalunya. Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Descripció:

El Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència convoca ajuts a projectes de recerca en matèria de millora de la qualitat democràtica de les organitzacions sense afany de lucre, que permetin obtenir resultats científics i propostes d’intervenció aplicables en aquest àmbit.

Els treballs de recerca hauran de versar sobre algun dels temes següents:
Els reptes de la participació en línia: anàlisi de diferents eines i experiències de participació en línia per detectar quins elements fan que siguin més o menys utilitzades per la ciutadania.
La incorporació de les iniciatives socials als espais de presa de decisió: anàlisi dels elements que dificulten o faciliten la inclusió d’iniciatives socials a les agendes dels governs, tant des de la perspectiva de les administracions com de les pròpies iniciatives.
La participació interna de les organitzacions sense afany de lucre: anàlisi d’entitats i plataformes que han aconseguit dinamitzar la seva participació interna i mobilitzar més agents de la societat civil.
La innovació democràtica al món local: anàlisi d’experiències reeixides de participació ciutadana al món local, tant en el disseny com en la gestió de polítiques, serveis, espais o equipaments públics.

Els ajuts poden obtenir un finançament d’entre 6.000 € i 12.000 € per projecte.

Termini de presentació:
24.05.2017
Pàgina 1 de 1012345...10...Última »