Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Premis Web per projectes Km0
Convoca:
Fundació iWith
Descripció:

La fundació iWith publica els “Premis Web per a projectes Km0” amb l’objectiu de crear una pàgina web moderna, de disseny i identificativa per una organització relacionada amb activitats de proximitat en clau de sostenibilitat. La voluntat del programa és ajudar a les organitzacions en aquest àmbit a aprofitar les oportunitats que ofereix Internet per crear el món en el que ens agradaria viure. El premi ha sigut dotat per Silvia Blau, que té una gran passió per acostar el sector tèxtil als criteris de proximitat i sostenibilitat.

Poden sol·licitar la participació en el programa les entitats sense ànim de lucre i les d’economia social que incorporin a les seves activitats criteris de proximitat, Km 0, protecció de l’entorn pròxim i sostenibilitat.

Quin és l’objectiu?

Ajudar als projectes Km0 a aprofitar les oportunitats que ofereix Internet, especialment en l’entorn de la comunicació web.

Com serà el procés de selecció i què reben les participants seleccionades?

 • Primera fase: es seleccionaran els projectes que compleixin amb els requisits i que puguin optar al premi per passar a la segona fase.
 • Segona fase: s’assessorarà en l’àmbit d’Internet per conèixer de primera mà les necessitats del projecte. S’oferiran recomanacions i propostes de millora per aprofitar les oportunitats que ofereix Internet.
 • Tercera fase: el Comitè de Beques d’iWith.org, amb la conformitat de Silvia Bau, seleccionarà el projecte guanyador que s’acompanyarà en l’àmbit d’Internet fins l’any 2022.

Què reb el projecte guanyador?

 • La creació de la pàgina web sobre la Plataforma Abcore Cadí que inclou:
 • Allotjament
 • Disseny
 • Programació
 • Formació d’administradors
 • Eines de comunicació com newsletters, esdeveniments, notícies…
 • Suport a usuàries
 • Acompanyament del projecte

Tramitació i resolució
Des del 21 de gener del 2019 i fins al 21 de febrer del 2019.

Podeu inscriure-us a l’enllaç que us facilitem a continuació: Enllaç presentació de candidatures

Termini de presentació:
21.02.2019
XXXVI Convocatòria Fons de Solidaritat de la UAB
Convoca:
UAB - Fundació Autònoma Solidària
Descripció:

La Fundació Autònoma Solidària convoca una nova edició d’aquests ajuts amb l’objectiu de promoure les accions de cooperació entre la Universitat Autònoma de Barcelona i els països del Sud, l’Educació per a la Justícia Global i la solidaritat.

Línies de subvenció

Línia 1: Projectes i altres iniciatives de cooperació adreçades a països del Sud.
Els projectes d’aquesta línia hauran de ser, sempre que sigui possible, de cooperació interuniversitària amb relació a la millora de la qualitat docent i la creació de capacitats de recerca als països del Sud. Entre els objectius d’aquests projectes hi pot haver la millora de la gestió universitària de les contraparts. Les accions han de tenir un impacte clar en el desenvolupament del país i, en la mesura del possible, en l’enfortiment de les relacions entre les universitats del Sud i el seu entorn. Tipus d’accions: són objecte de subvenció les accions de formació, assessoria tècnica i consultoria a països del Sud i les aplicacions de resultats de projectes finalitzats. També són objecte d’aquesta convocatòria els projectes de prospecció que ajudin a la identificació i formulació de projectes més amplis.

Línia 2: Activitats d’educació per la a justícia global adreçades a la comunitat universitària: sensibilització, formació, recerca, incidència política i mobilització social.
Les activitats d’Educació per a la Justícia Global que contempla aquesta convocatòria s’han de dur a terme a la Universitat Autònoma de Barcelona i han de servir per generar consciència crítica sobre les injustícies mundials i facilitar eines per a la seva transformació, amb l’objectiu de construir una comunitat universitària políticament activa i socialment compromesa amb un desenvolupament just, equitatiu i sostenible. Les quatre dimensions a través de les quals es conforma l’Educació per a la Justícia Global són la sensibilització, la formació, la recerca i la incidència política i la mobilització social. Tipus d’accions: són objecte de subvenció, de manera prioritària, les propostes dirigides a la promoció de coneixement crític i la introducció de continguts en clau d’Educació per a la Justícia Global a nivell curricular en els estudis que ofereix la Universitat.

Dotació

Dotació total de 60.000€. S’estableix un import màxim de 10.000€ per sol·licitud.

Per a més informació podeu consultar l’enllaç següent: Més informació

Termini de presentació:
21.02.2019
Programa “Talento Solidario” 2019 de la Fundación Botín
Convoca:
Fundación Botín
Descripció:

La Fundación Botín engega una nova edició del Programa “Talento Solidario” adreçat a impulsar i dinamitzar la professionalització del sector no lucratiu.

Finalitat del Programa:

Aconseguir un tercer sector fort, professionalitzat, innovador i sostenible.

Objectius del Programa:

 • Enfortiment intern de les entitats
 • Incorporació de talent a les organitzacions socials
 • Foment de la innovació i el treball col·laboratiu en el Sector

Qui s’hi pot presentar?

Fundacions i associacions sense ànim de lucre amb seu social a Espanya, amb àmbit d’actuació estatal, autonòmic, provincial o local i de qualsevol sector d’activitat, que vulguin desenvolupar o millorar determinades àrees estratègiques de la seva organització per a ser entitats més eficients, sostenibles i amb major impacte social.

Formulari d’Autodiagnòstic:

El formulari d’autodiagnòstic tenen per objectiu ajudar a les entitats a avaluar l’estat de la seva gestió en diferents àmbits. Consisteix en un total de 61 preguntes tipo test dividides en 6 blocs amb el que cada entitat podrà conèixer l’estat o grau de maduresa en el que es troba en temes com estratègia, sostenibilitat, organització i gestió de persones, processos i eines, comunicació i medició d’impacte. Cada resposta té una valoració assignada que permetrà obtenir una puntuació amb la que cada organització podrà identificar fortaleses i debilitats en les diferents àrees de gestió.

Una vegada obtingut el resultat, l’entitat concursant podrà decidir quina àrea vol millorar i quins serveis necessitaria contractar per treballar durant els 12 primers mesos de programa. Per això haurà d’omplir la tercera pestanya del formulari on-line. (Què sol·licites a Talento Solidario?) i enviar la sol·licitud dins del termini establert per participar a la convocatòria.

Podreu trobar tota la informació a l’enllaç següent: Talento Solidario 2019

Termini de presentació:
21.02.2019
Subvencions de l’àmbit de la justícia global i la cooperació internacional – 2019
Convoca:
Ajuntament de Barcelona
Descripció:

Ja està oberta la convocatòria de subvencions de l’àmbit de la justícia global i la cooperació internacional per als següents programes:

 • Programa de cooperació per a la Justícia Global
 • Cooperació per a la Justícia Global -Acció Humanitària i Emergències
 • Programa de Cooperació per a la Justícia Global a Ciutats Específiques
 • Programa d’Educació per a la Justícia Global

Podran sol·licitar subvenció els grups de recerca vinculats a la universitat i les entitats dedicades a l’àmbit de la Justícia Global i la Cooperació Internacional.

El termini per a presentar les sol·licituds va del 4 de febrer al 22 de febrer del 2019

Les sol·licituds per concórrer a aquesta convocatòria s’han de presentar obligatòriament per canal telemàtic a través del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona seguint les instruccions que s’hi indiquen. Us facilitem l’enllaç: Tràmits on-line. 

Podeu consultar la convocatòria a l’enllaç següent: Convocatòria

Termini de presentació:
22.02.2019
Ajuts a les Federacions Esportives Espanyoles pel Programa Dona i Esport – 2019
Convoca:
Presidencia del Consejo Superior de Deportes
Descripció:

Beneficiàries:

Federacions esportives espanyoles:

 Objecte:

Ajudes per actuacions de les Federacions Esportives Espanyoles amb el fi de promocionar, facilitar i incrementar la participació femenina en tots els àmbits de l’esport, a l’any 2019 amb alguna de les finalitats següents:

 • Promoció, difusió i investigació de la dona a l’esport.
 • Ajudes per la formació.
 • Ajudes a desplaçaments de tècniques, jutgesses i personal federatiu.
 • Ajudes a les Federacions Esportives Espanyoles per noves contractacions.

Bases reguladores:

Disponibles a l’enllaç següent: Bases reguladores

Termini de presentació:
22.02.2019