Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Premis EMAS Catalunya
Convoca:
Club EMAS
Descripció:

Els Premis EMAS Catalunya es realitzen cada dos anys i estan adreçats a qualsevol organització registrada EMAS que disposi com a mínim d’un centre ubicat a Catalunya. Són un estímul per promoure la millora ambiental d’aquestes organitzacions.

4 categories

 • Millor declaració ambiental
  Es poden presentar les declaracions ambientals complertes o simplificades en qualsevol format (paper, digital, altres).
 • Millor acció d’implicació de les parts interessades
  Per a iniciatives que estiguin adreçades a interactuar i implicar les diferents parts interessades, ja siguin internes (personal, col·laboradors, etc.) o externes (veïns, administració, ONGs, clients, proveïdors, etc.). Es pot presentar qualsevol acció de comunicació ambiental que tingui l’objectiu de sensibilitzar i/o informar a les parts interessades (internes o externes) sobre els aspectes i el comportament ambiental de l’organització, sobre les millores del sistema de gestió, així com també sobre actuacions per fer créixer el coneixement de la marca EMAS: campanyes de sensibilització, pòsters, exposicions, vídeos i/o altres eines de comunicació, així com també altres actuacions d’implicació que van més enllà de la comunicació (concursos, mecanismes d’incentivació dels treballadors, jornades de portes obertes, etc.).
 • Millora del comportament ambiental
  Per a millores de qualsevol vector ambiental aconseguides en el marc de l’EMAS. Aquestes millores poden consistir, per exemple, tant en millores de processos com de pràctiques, o la modificació/innovació en productes i serveis i que per tant, aconsegueixin reducció d’emissions (atmosfèriques, de residus, etc.), o bé de recursos (materials o energètics) o reducció dels seus corresponents impactes.
 • Millor projecte en Tàndem (exclusiva 2018)
  Per al millor projecte de col·laboració en matèria de medi ambient que s’hagi portat a terme de manera conjunta entre una organització i una o més entitats/organitzacions. L’objectiu d’aquesta cooperació ha d’incorporar beneficis adreçats tant a l’organització o empresa com al partner del tercer sector. 

Com es presenta la candidatura?
Mitjançant correu electrònic a l’adreça electrònica info@clubemas.cat
Enviant o lliurant la documentació a la seu del Club EMAS, c/ Aragó n. 208-210, àtic 1a 08011 Barcelona.

Termini de presentació:
20.09.2018
Subvencions per a activitats excepcionals/singulars i esdeveniments commemoratius
Convoca:
Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona
Descripció:

L’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona convoca subvencions a favor de persones jurídiques sense ànim de lucre per a activitats excepcionals/singulars i esdeveniments commemoratius, per a l’exercici 2018.

Podran ser beneficiàries les persones jurídiques sense ànim de lucre.

Els requisits per la sol·licitud i la forma d’acreditar-los estan recollits a les bases 4 i 5.

L’objecte de la subvenció és finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu:

– Activitats excepcionals / singulars relacionades amb l’organització de congressos, simposis, jornades, cimeres, totes elles d’àmbit internacional i de repercussió local a la demarcació de Barcelona.

– Activitats excepcionals / singulars relatives a matèries transversals de repercussió local a la demarcació de Barcelona.

– Commemoracions d’esdeveniments singulars a partir de 10 anys i múltiples de 5, tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona.

– Commemoracions d’esdeveniments singulars de 25 anys, 50 anys, 75 anys, 100 anys, és a dir commemoracions singulars múltiples de 25 anys, tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona.

– Esdeveniments i personalitats que siguin objecte de commemoració aprovades per part de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2018.

 

Termini de presentació:
20.09.2018
Convocatòries d’ajuts al sector de l’Audiovisual
Convoca:
Generalitat de Catalunya
Descripció:

Subvencions per al desenvolupament de projectes audiovisuals

Aquestes bases tenen per objecte donar suport a projectes audiovisuals, ja siguin llargmetratges cinematogràfics de ficció, documentals o d’animació, llargmetratges televisius de ficció, minisèries televisives, documentals per a televisió, documentals multimèdia interactius, sèries d’animació o sèries televisives de ficció, en la seva fase de desenvolupament.

El termini de presentació de sol·licituds és del 03 al 20 de setembre del 2018, ambdós inclosos

Poden optar a les subvencions les empreses de producció audiovisual independents que estiguin inscrites al Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre administratiu d’empreses cinematogràfiques i audiovisuals gestionat per l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA) o les d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment permanent a l’Estat espanyol.

Subvencions per a la producció de llargmetratges cinematogràfics.

Aquesta línia de subvencions es divideix entre subvencions per a la producció de llargmetratges cinematogràfics de ficció i subvencions per a la producció de llargmetratges cinematogràfics documentals.

El termini de presentació de sol·licituds és del 3 al 20 de setembre del 2018, ambdós inclosos

Poden optar a les subvencions les empreses de producció audiovisual independents, incloses les agrupacions d’interès econòmic (AIE), que estiguin inscrites en el Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o en el Registre administratiu d’empreses cinematogràfiques i audiovisuals gestionat per l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA) o les d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, i amb establiment operatiu a l’Estat espanyol.

Termini de presentació:
20.09.2018
Subvencions per a la realització d’activitats d’interès general amb càrrec a l’assignació tributària de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
Convoca:
Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social
Descripció:

Les entitats beneficiàries d’aquesta convocatòria són la Creu Roja Espanyola i les entitats o organitzacions no governamentals del Tercer Sector d’Acció Social.

No s’entendran incloses dins la tipologia d’entitats del Tercer Sector d’Acció Social els organismes o entitats públiques adscrits o vinculats a una administració pública, les universitats, els partits polítics, els col·legis professionals, les cambres oficials de comerç, indústria i navegació, les societats civils, les organitzacions empresarials i els sindicats, i altres entitats amb anàlegs fins específics i naturalesa que els citats anteriorment.

Seran subvencionables en aquesta convocatòria, els programes la definició, prioritats i requisits específics per al seu compliment, figuren en l’Annex A de la Resolució.

Termini de presentació:
20.09.2018
Premis ENERINVEST
Convoca:
Plataforma ENERINVEST
Descripció:

La Plataforma ENERINVEST convoca la primera edició d’aquests premis que volen reconèixer actuacions innovadores per al finançament de projectes d’energia sostenible a l’Estat espanyol.

Objectius

Reconèixer i incentivar la recerca d’alternatives financeres i models de negoci que hagin fet possible executar inversions en energies renovables i eficiència energètica, tant des del sector públic com des de les empreses.
Premiar i ajudar a identificar les entitats bancàries i financeres que han optat per oferir nous esquemes de finançament i ampliar els seus serveis de suport econòmic i d’assessorament a persones emprenedores en projectes d’energia sostenible, adaptant-se així a les necessitats especials d’aquests sectors.
Informar i orientar els potencials inversors i promotors en energia sostenible, mostrant casos d’èxit que es puguin replicar i millorar els propers anys, per a aconseguir objectius globals d’estalvi en l’ús de l’energia i de reducció d’emissions de CO2 al territori espanyol. 

Categories

Categoria 1: Projectes d’energia sostenible en el sector públic.
Es premiarà la millor actuació per a la promoció de l’energia sostenible que hagi implementat una formula o model de negoci innovador en el seu finançament, executat en el sector públic.

Categoria 2: Projectes d’energia sostenible en el sector privat.
Es premiarà el millor projecte o actuació en energia sostenible que hagi implementat una formula o model de negoci innovador en el seu finançament, executat en el sector privat.

Categoria 3: Mecanismes de finançament innovadors d’aplicació a projectes d’energia sostenible.
Es reconeixerà el millor mecanisme o formula de finançament innovadora d’aplicació a projectes d’energia sostenible, posada en marxa des d’una entitat financera o d’inversió.

Termini de presentació:
21.09.2018