Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Convocatòria d’ajuts a accions destinades a promoure i protegir els drets de les persones amb discapacitat – 2019
Convoca:
Comissió Europea
Descripció:

La present convocatòria té com a objectiu subvencionar les xarxes de cooperació europees que han signat un acord marc de col·laboració 2018-2021 amb la Comissió Europea i tenen la responsabilitat legal de promoure i protegir els drets de les persones amb discapacitat.

L’objectiu de la present convocatòria és promoure, protegir i monitoritzar els drets de les persones amb discapacitat, per garantir que aquest col·lectiu pugui gaudir plenament dels seus drets. Es finançaran, doncs, aquelles accions destinades a contribuir activament al desenvolupament i la implementació de polítiques rellevants en aquest àmbit.

S’espera que els sol·licitants es centrin particularment en les següents àrees d’activitat:

 • El suport a la Comissió Europea en l’aplicació de les prioritats esmentades proporcionant anàlisi i dades per a qüestions crítiques o emergents, especialment aquelles en què hi hagi un buit de coneixement;
 • La provisió d’aportacions a les consultes públiques de la Comissió Europea i l’elaboració de documents de posicionament en els àmbits polítics pertinents de la UE;
 • El suport a les organitzacions membres nacionals en la seva participació en la implementació, a nivell nacional, dels principals processos polítics impulsats per la UE;
 • La dotació de les organitzacions membres de les habilitats i competències necessàries per promoure els interessos i els drets de les persones amb discapacitat, amb l’objectiu de millorar la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat, particularment, en els àmbits de l’ocupació i la no discriminació;
 • El desenvolupament d’eines d’informació i de campanya (llocs web, publicacions o altres mitjans) per informar sobre els objectius, les polítiques i les accions de la UE en l’àmbit de la discapacitat, incrementant la capacitat de xarxa i sensibilitzant al públic.

Els tipus d’accions que es finançaran en el marc d’aquesta convocatòria poden incloure activitats analítiques (recopilació de dades i estadístiques, l’elaboració de publicacions, informes, noves metodologies i indicadors, etc.); activitats de formació (intercanvis de personal, entrenaments en línia, seminaris, etc.); aprenentatge mutu, cooperació, activitats de sensibilització i disseminació (intercanvis de bones pràctiques, l’organització de campanyes mediàtiques, conferències, etc.) i activitats de gestió per donar suport a les operacions de la xarxa, en particular, aquelles activitats adreçades a la creació de capacitats per als seus membres.

Per tal d’assegurar una perspectiva inclusiva, caldrà fomentar la participació dels grups rellevants en les accions que el Programa finançarà, i en particular, la participació de persones amb discapacitat, les seves famílies i les organitzacions representatives.

 

Termini de presentació:
25.09.2019
Subvencions per a la prevenció i el tractament de les drogodependències – Convocatòria excepcional 2019
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Descripció:

El Departament de Salut obre convocatòria de caràcter excepcional, per tal de subvencionar aquells projectes desenvolupats durant l’any 2018, per entitats privades sense afany de lucre, en l’àmbit de la salut de prevenció i tractament de les drogodependències que no hagin estat subvencionades prèviament a la convocatòria realitzada mitjançant la Resolució SLT/1736/2018, de 19 de juliol.

Objecte:

Convocar subvencions per a finançar actuacions en l’àmbit de la salut per a la prevenció i el tractament de les drogodependències, que en cap cas siguin substitutives de prestacions assistencials, les quals es realitzin en el marc del Pla de Salut de Catalunya vigent en cada moment.

Bases:
Termini de presentació:
25.09.2019
22a edició dels Premis Josep M. Piñol – 2019
Convoca:
Acció Solidària Contra l’Atur i Obra Social La Caixa
Descripció:

La 22a edició dels Premis Piñol, que convoca la fundació privada Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA) amb la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa”, ha obert el procés de presentació de candidatures, amb un termini que finalitzarà el proper 30 de setembre.

Els Premis Josep M. Piñol estableixen dues modalitats: millor trajectòria i millor iniciativa. Amb ells, ASCA reconeix i premia la innovació i la trajectòria de les persones, entitats i empreses que treballen a favor de crear o consolidar ocupació.

Dotats amb 10.000 euros cadascun, es donaran a conèixer en un acte públic el 6 de novembre 2019, a les 19 hores, al Palau Macaya de Barcelona. El jurat està format per nou reconeguts professionals de diferents àmbits, com l’industrial, l’universitari i el del Tercer Sector.

Els criteris d’avaluació són:

 • L’impacte social i laboral del projecte (mesurat en llocs de treball creats i/o previstos).
 • Les iniciatives que facilitin que les persones joves puguin integrar-se amb més eficàcia i rapidesa al mercat de treball.
 • La sensibilitat, iniciatives i accions davant del repte climàtic
 • L’ aportació de les dades econòmiques de la entitat o de les iniciatives innovadores.

Les bases complertes de la convocatòria i els formularis d’inscripció es poden obtenir a la web www.acciosolidaria.cat o demanar-los per correu electrònic a info@acciosolidaria.cat.

Termini de presentació:
30.09.2019
Premi 1% del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya – 2019
Convoca:
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Descripció:

El CNJC entreguen l’1% del seu pressupost anual a projectes associatius que contribueixin a la transformació global mitjançant la redistribució justa del poder i la defensa i garantia dels Drets Humans. Aquest 2019, el Premi 1% guardonarà dues iniciatives que vetllin per la defensa de les persones migrades i/o racialitzades com a titulars de drets. 

En l’edició d’enguany seran guardonats dos projectes que de manera àmplia treballin per la defensa de les persones migrades i/o racialitzades com a titulars de drets, tot incloent aquests col·lectius, les seves lluites i reclams al centre dels projectes.

Hauran de ser projectes que compleixin alguna de les següents condicions:

 • Incloguin al centre de l’entitat els reclams i les lluites dels col·lectius migrats i/o racialitzats.
 • Posin èmfasi en el seu pla estratègic a la lluita antiracista i antixenòfoba
 • Facin una anàlisi dels privilegis i discriminacions que conviuen a les nostres societats
 • Promoguin la defensa dels drets de les persones nouvingudes des d’una perspectiva de drets i no assistencialista
 • Incloguin una mirada decolonial en els espais de participació i decisió de l’entitat i/o moviment.

Així doncs, s’acceptaran totes aquelles iniciatives (formacions, edició de recursos, jornades, projectes d’entitat, campanyes de sensibilitzció o incidència política, etc.) que presentin actuacions concretes que contribueixin a la lluita antiracista, defensin la interculturalitat i permetin avançar cap a la igualtat efectiva de drets de les persones migrades i racialitzades.

Termini de presentació:
14.10.2019
Premis del Consell Municipal d’Immigració – 2019
Convoca:
Consell Municipal d'Immigració
Descripció:

Aquest premi té per objecte el reconeixement de la feina realitzada o dels projectes en curs que hagin
destacat, o siguin d’especial interès, en l’àmbit de la integració i l’assoliment de la plena ciutadania de
les persones immigrades, així com per afavorir la diversitat, la convivència i la cohesió social.

Poden optar a aquest Premi tots els treballs o projectes orientats a l’assoliment de la integració i la plena
ciutadania real de les persones immigrades en tots els àmbits de la vida ciutadana de Barcelona, en la
temàtica escollida per a l’any 2019: Persones migrades i envelliment.

Els projectes han de tenir les característiques següents:

 • Es poden referir al treball global de l’entitat en la temàtica de referència o a projectes o activitats
  específiques que encaixin amb les finalitats i criteris de valoració.
 • Han de ser projectes iniciats en el mateix any o projectes de continuïtat iniciats en anys anteriors,
 • Han d’estar-se desenvolupant en el moment de la convocatòria o amb previsió d’inici dins l’any, en
  cap cas poden ser projectes acabats, ni tampoc no iniciats en el moment de lliurament del premi.
 • Han de materialitzar-se en accions concretes.
 • Han de dur-se a terme a la ciutat de Barcelona i ser d’aplicació pràctica a escala de ciutat o de
  districte.
 • El llenguatge i continguts hauran de ser respectuosos amb la igualtat de gènere, els drets humans,
  els drets de ciutadania, els drets de la infància, els drets dels animals i no incorporar valors que
  atemptin contra la dignitat humana ni es puguin interpretar com una discriminació per raons d’origen,
  raça, ideològiques, religioses, culturals, socials, d’orientació sexual o d’identitat de gènere.

El termini de presentació de propostes pel premi començarà el dia següent a la publicació d’aquesta
convocatòria al BOP i finalitzarà el 15 d’octubre del 2019. 

Per a saber-ne més, podeu consultar l’enllaç següent: Convocatòria

Termini de presentació:
15.10.2019