Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Subvencions per a iniciatives innovadores d’emprenedoria social tecnològica
Convoca:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Descripció:

Es convoquen subvencions per a les iniciatives innovadores d’emprenedoria social tecnològica.

La finalitat genèrica d’aquestes beques és l’impuls de l’emprenedoria social tecnològica dirigida a la
millora de la qualitat de vida de les persones i a la generació de teixit econòmic amb capacitat
d´innovació, connectant el talent emprenedor i fent realitat les idees amb projectes viables.

Podran participar i ser beneficiaris de les beques que regulen aquestes Bases i Convocatòria, qualsevol
persona física o jurídica, que estigui empadronat o amb domicili fiscal en qualsevol municipi de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, que presentin la sol·licitud i documentació en temps i forma, i una proposta
de projecte d’emprenedoria social tecnològica dirigida a la millora de les persones i dels seus serveis
públics.

Es podrà utilitzar qualsevol suport tecnològic.

L’import total de la convocatòria és de 70.000 euros, els quals es repartiran entre els 10 projectes
finalistes, amb un mínim de 5.000 euros per cadascun i la resta fins a 70.000 euros es repartirà en funció
dels criteris de valoració recollits en les bases.

Termini de presentació:
18.11.2018
Premis d’escriptura Montserrat Roig en el marc del programa Barcelona Ciutat de la Literatura de la UNESCO per l’any 2019
Convoca:
Institut de Cultura - Ajuntament de Barcelona
Descripció:

 Barcelona va ser designada Ciutat de la Literatura per la UNESCO el desembre del 2015. El programa de Ciutats de la Literatura UNESCO treballa amb l’objectiu que la literatura sigui un motor de desenvolupament i progrés a les ciutats.

L’intercanvi de projectes innovadors i de bones pràctiques, així com la col·laboració entre les ciutats, són una oportunitat per aprendre noves maneres de fer que la literatura es difongui en l’àmbit local i projectar la imatge cultural de Barcelona al món. En el programa de Barcelona Ciutat de la Literatura s’inclou com a eix d’acció el suport al sector del llibre i a la creació literària, i per tant als autors. Aquests procés de selecció és una oportunitat per identificar i recolzar projectes literaris que tinguin relació amb la ciutat de Barcelona.

El programa Barcelona Ciutat de la Literatura posa en marxa un procés de selecció de projectes d’autors per a la concessió d’un màxim de vint premis per a desenvolupar un projecte d’escriptura relacionat amb Barcelona per al període 2019. Pressupost L’Institut de Cultura de Barcelona, a càrrec del pressupost del Programa Barcelona Ciutat de la Literatura, es compromet a realitzar una despesa màxima de 60.000 euros amb càrrec a l’estat de previsió d’ingressos i despeses del 2019.

Aquests premis són per a escriptors de qualsevol nacionalitat amb un projecte d’escriptura de ficció (poesia, narrativa) o no -ficció (assaig, periodisme) que tingui relació amb la ciutat de Barcelona, en un sentit ampli. Aquests premis s’atorgaran tenint en compte l’equilibri de gènere i de llengües. Queden exclosos d’aquest procés de selecció les tesis doctorals, els projectes d’investigació i els projectes que condueixin a una titulació.

Podran ser beneficiaris els autors d’obres literàries, escriptors, poetes, traductors, i/o periodistes, de qualsevol nacionalitat i que tinguin com a mínim una obra publicada amb el seu nom i que tingui el seu ISBN corresponent. Els dramaturgs no són objecte d’aquestes bases. Les traduccions i els articles publicats en premsa es considerarà que no compleixen amb el requisit d’obra pròpia publicada. Les persones premiades amb anterioritat amb els Premis d’escriptura Montserrat Roig no en podran ser beneficiàries. Per participar en aquest procés de selecció els autors hauran de ser majors de 18 anys.

Termini de presentació:
21.11.2018
Subvencions en inversions per rehabilitació d’equipaments d’exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs de base associativa de la ciutat de Barcelona
Convoca:
Institut de Cultura - Ajuntament de Barcelona
Descripció:

S’obre la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en inversions per rehabilitació d’equipaments d’exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs de base associativa de la ciutat de Barcelona i la seva dotació d’equipament tècnic de l’any 2018.

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria hauran de destinar-se a les inversions referides a la base 1.1 de les bases generals, iniciades durant l’any 2018 o 2019 i amb finalització prevista abans del 31 de desembre de 2021.

Termini de presentació:
21.11.2018
5ª edició Premis Barnajove
Convoca:
Consell de la Joventut de Barcelona (CJB)
Descripció:

Des del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) convoquem la cinquena edició dels Premis Barnajove. Des del CJB volem premiar aquells projectes que hagin estat duts a terme o iniciats per entitats juvenils sense ànim de lucre de qualsevol tipologia al llarg del 2018. Es tindran en compte projectes que tinguin relació amb les àrees de treball del CJB: Drets de ciutadania, Participació i cultura, educació, emancipació, foment de l’associacionisme, feminismes, diversitat funcional, LGBTI, pau i cooperació, salut, sostenibilitat…

Els premis comptaran amb els següents premis:

  • 1r premi: 1.500€
  • 2n premi: 1.000€
  • 3r premi: 500€

Abans de d’omplir el formulari, necessari per presentar el vostre projecte als premis, és important que us llegiu detingudament les bases dels Premis BarnaJove que trobareu a continuació. Si teniu qualsevol dubte i/o qüestió us podeu adreçar a barnajove@cjb.cat

Termini de presentació:
24.11.2018
Premis WEB de la Fundació IWITH per projectes esportius
Convoca:
Fundació IWITH
Descripció:

Els “Premis Web per Projectes Esportius” tenen l’objectiu de crear una pàgina web moderna, de disseny i identificativa per una organització del món de l’esport. La voluntat d’aquest programa, finançat per l’esportista Oriol Gaspa, és ajuda a les organitzacions d’aquest àmbit a aprofitar les oportunitats que dóna internet per crear el món en el que ens agradaria viure. 

Poden optar al Premi les entitats sense ànim de lucre i les de l’economia social vinculades a l’àmbit esportiu que incorporin a les seves activitats objectius i criteris per millorar el món. 

Les bases de la convocatòria són les següents:

Quin és l’objectiu?

Ajudar a les organitzacions de l’àmbit de l’esport a aprofitar les oportunitats que ofereix Internet, especialment a l’entorn de la comunicació web. 

Com serà el procés de selecció i què reben els participants seleccionats?

Primera fase: Selecció dels projectes que compleixen els requisits i que poden optar al premi i passar a la segona fase.

Segona fase: Es realitzarà un assessorament personalitzat per conèixer les necessitats de l’organització. Es presentaran recomanacions i propostes de millora per aprofitar les oportunitats que ofereix Internet i per desenvolupar el nou projecte web.

Tercera fase: El comitè de Beques d’ iWith.org, amb la conformitat d’Oriol Gaspa, seleccionarà el projecte guanyador, al qual s’acompanyarà en l’àmbit d’Internet fins a l’any 2021.

Què rep el projecte guanyador?

La creació de la pàgina web sobre la plataforma Abcore Cadí, que inclou:

Allotjament, Disseny, Programació, Formació d’administradores, Eines de comunicació web com newsletters, esdeveniments o servei de notes de premsa, suport a usuàries, acompanyament al projecte.

L’entitat beneficiària serà responsable de la selecció, redacció, publicació i actualització de continguts i de les responsabilitats inherents a la propietat del nom del domini i les obligacions legals associades. 

Data límit de presentació de candidatures: 26/11/2018

Sessions d’assessorament previ a la ressolució: fins el 30/11/2018

Sessions d’assessorament previ a la ressolució: fins el 31/11/2018

Ressolució: 10/12/2018

Execució i acompanyament: fins el 10/12/2021

Termini de presentació:
26.11.2018