Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Jovemprèn, un programa que financia projectes emprenedors
Convoca:
Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià
Descripció:

L’Associació Centre Cultural de Sant Vicenç de Sarrià presenta la 5è edició del Programa JovEmprèn.

L’entitat organitza un concurs per a joves emprenedors adreçat a tots els joves que pertanyen a grups i entitats juvenils del món del lleure i l’educació. El Programa JovEmprèn, organitzat amb el suport de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i CoworkinGràcia, vol donar a conèixer entre els joves el món de l’emprenedoria i oferir-los la possibilitat de desenvolupar, de manera tutorada per experts en emprenedoria, el propi Projecte o Iniciativa Social, en format de concurs.

Els grups de joves que pertanyen a entitats juvenils poden presentar un projecte al concurs d’emprenedors, amb categoria específica.

Els Premis seran atorgats a un projecte de millora o nova acció aplicable en la seva entitat (de caràcter social, comunitari, col·laboratiu o ambiental) que suposi un avenç en la implantació de nous models productius i d’organització de caràcter innovador i inclusiu (que integrin el servei a la comunitat i l’aprenentatge de competències, habilitats i valors).

El premi és en format finançament, amb 1.000€ el PRIMER PREMI i 500€ el SEGON PREMI.

També s’oferirà espai per a treballar i reunir-se i els dos equips guanyadors rebran també assessorament i tutories personalitzades, incorporant aquests equips de joves a la Incubadora-coworking del Centre de Sarrià.

El projecte s’haurà de dur a terme en el termini fixat en les bases (com a màxim 8 mesos després de l’adjudicació del premi) i un cop finalitzat, s’haurà de lliurar una memòria justificativa.

Es valoraran els projectes que posin èmfasi en:

 • Projectes que col•laborin en la transformació social dels barris i els municipis
 • Estratègies per incloure col•lectius en situació vulnerable en els projectes i les activitats
 • Projectes que plantegin un treball en xarxa amb la resta d’agents del territori

L’Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià ajudarà al desenvolupament del projecte guanyador amb un acompanyament metodològic per part d’un expert en la matèria en funció de la necessitat que es vulgui abordar.

Es farà a través de 3 sessions de treball/formatives amb l’equip: una a l’inici, una en la fase de desenvolupament i una al tancament. També s’oferiran els espais del Centre de Sarrià per a treballar i reunir-se.

El grup guanyador s’incorporarà a la Incubadora-coworking del Centre a partir de la data de resolució del Premi. Per optar-hi cal presentar, necessàriament:

Justificació i memòria del projecte,

Pla de viabilitat econòmica i tècnica,

Calendari d’execució,

Mesures per a l’avaluació dels resultats.

Pressupost total del projecte i quin és el percentatge que es pensa finançar amb l’import del premi.

També cal especificar amb quines altres fonts de finançament o patrocinadors es preveu finançar la resta del projecte.

La convocatòria és oberta a tots els joves que pertanyen a grups i entitats juvenils legalment constituïdes que presten serveis a la joventut de forma estable i que estiguin reconegudes com a tal en el Cens de la Secretaria General de Joventut. Si alguna entitat o associació engloba seccions o associacions diverses, aquestes seccions o associacions gestionaran sempre les sol•licituds per mitjà de l’Entitat legalment constituïda.

L’Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià signarà un contracte amb l’autor o autors del projecte guanyador en el qual s’establiran els termes de la concessió del premi, i de l’execució i avaluació del projecte, així com del seu patrocini. Tenint en compte les candidatures presentades, l’Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià pot declarar desert el Premi. L’import del premi es farà efectiu en la Gala de Lliurament dels Premis al Teatre de Sarrià, el dimarts 19 de desembre de 2017.

Termini de presentació:
22.11.2017
Programa d’acompanyament de Netmentora a projectes socials
Convoca:
Netmentora Catalunya i Leroy Merlin
Descripció:

Netmentora Catalunya i Leroy Merlin busquen persones emprenedores que ajudin a crear hàbitats millors, llars més sostenibles, més saludables i més connectades.

Per això posen en marxa, des del 17 d’octubre i fins al 24 de novembre, una convocatòria específica per emprenedors amb projectes o serveis que permetin que les llars siguin:

 • Més sostenibles: estalvi d’aigua, energia o fomentin el reciclatge.
 • Més saludables: en els que s’eliminin productes tòxics i que siguin segurs, en especial, per a gent gran i nens.
 • Més connectats: que facilitin la connexió entre els diferents elements de la casa i d’aquesta manera incrementin l’eficàcia, eficiència i la seguretat.
 • Més inclusius: llars amb persones grans o nenes en risc d’exclusió social, un deis eixos de l’acció del Marc de RSC de Leroy Merlin Espanya.

Que obtindran els participants?

El programa d’acompanyament de Netmentora oferirà a l’emprenedor de forma gratuïta:

 • 4 mesos de pre-acompanyament empresarial
 • Fins a 3 anys d’acompanyament empresarial, individual i col·lectiu, per a la consolidació de l’empresa per part d’empresaris en actiu
 • Acompanyament sectorial per part d’un equip d’experts de Leroy Merlin
 • Presentació de producte/servei davant la direcció regional de Leroy Merlin
 • Valoració del projecto per accés a un préstec de 25.000€ al 0% interès
 • Accés a la xarxa local i europea de Netmentora/Réseau Entreprendre de 120 oficines en 10 països
Termini de presentació:
24.11.2017
Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps 2017
Convoca:
Ajuntament de Barcelona
Descripció:

L’any 2012, l’Ajuntament va crear el Premi “Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps”.

Aquest premi vol reconèixer, promoure i divulgar la tasca d’aquelles empreses compromeses en millorar la gestió del temps per aconseguir la conciliació entre la vida laboral, familiar i personal. Empreses que treballen implementant mesures d’usos del temps per facilitar que els treballadors i treballadores puguin organitzar-se millor i, al mateix temps, millorar l’organització interna de l’empresa.

 • Reconèixer públicament la tasca de les empreses de la ciutat que desenvolupen mesures innovadores en gestió del temps, flexibilitat i equilibri de la vida laboral, familiar i personal.
 • Promoure la visibilitat de les empreses compromeses amb facilitar l’harmonització del temps en la seva organització, sensibilitzant a la societat en aquesta matèria.
 • Contribuir al coneixement i l’intercanvi, generant un banc de bones pràctiques en l’àmbit del temps i la conciliació a les empreses.
Termini de presentació:
24.11.2017
Ajuts a entitats per a rebre assessoraments en participació interna
Convoca:
Secretaria de Transparència i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya mitjançant la Direcció General de Transparència, Dades Obertes i Qualitat Democràtica
Descripció:

La Secretaria de Transparència i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya mitjançant la Direcció General de Transparència, Dades Obertes i Qualitat Democràtica, publicarà ens els propers dies una convocatòria per a la concessió d’ajuts en espècie, adreçada a entitats sense ànim de lucre de Catalunya que vulguin perfeccionar el seu funcionament intern. Així, es donarà suport tècnic i assessorament personalitzat al desenvolupament de projectes de millora de la participació interna de les entitats.

Els ajuts consisteixen en fer un acompanyament a l’entitat que pretengui aprofundir en les capacitats dels equips directius, a fi que les organitzacions augmentin el seu nivell de qualitat democràtica i també el seu impacte a la societat. Per a fer-ho possible, es proposa un seguiment presencial i virtual, al llarg d’uns mesos, per part d’una persona assessora, de les accions a desenvolupar per a què l’entitat assoleixi el projecte.

Amb aquests ajuts, es vol afavorir la presa de decisions consensuades, garantir la transparència i el bon funcionament dels òrgans de govern, aportar eines de comunicació interna, o fer possible qualsevol altre mecanisme que contribueixi a millorar la participació interna de l’entitat. Un cop concedida la subvenció, cada entitat seleccionada rebrà el suport d’un persona assessora, concretat en:

 • Assessorament enfocat a l’acció. Es combinaran píndoles de continguts que guiïn als participants al llarg del procés d’aprenentatge, amb el suport al disseny i desplegament de mesures de participació adaptades a la realitat de cada entitat.
 • Personalització i adaptació a cada entitat. Per a què cada entitat pugui desenvolupar mesures de participació adaptades a la seva realitat, es realitzaran sessions de treball individualitzat així com un suport per mitjans telemàtics continuat al llarg del procés.
 • Foment del treball en xarxa entre les entitats participants. D’aquesta manera, el procés d’aprenentatge es veurà enriquit per l’intercanvi mutu d’experiències i la creació de sinergies entre les mateixes entitats.
 • Seguiment i avaluació. Es definiran i recolliran indicadors referents a l’adquisició de competències per part de l’equip directiu abans, durant i un cop acabat el procés.

Totes aquelles entitats que vulguin beneficiar-se de la subvenció hauran de fer una sol·licitud explicant els objectius que s’hagin proposat per assolir el projecte. Un cop publicada la convocatòria, hi haurà un termini de 15 dies hàbils per presentar les sol·licitud i la durada de les accions haurà de desenvolupar-se durant un període que finalitzarà, com a màxim, el 30 de novembre de 2017.

Termini de presentació:
30.11.2017
Convocatòria del programa Conjuntament per a projectes socials
Convoca:
Fundació Goteo, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa
Descripció:

Per cada € que la ciutadania doni a les campanyes de crowdfunding, la Fundació Goteo sumarà un € més.

La Fundació Goteo, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa, ha llançat la convocatòria de Conjuntament, un programa que impulsarà i/o posarà en marxa, gràcies a la fórmula del matchfunding, projectes d’emprenedoria social de proximitat i de les economies comunitàries i col·laboratives del procomú.

El programa compta amb una bossa de fins a 96.000€, aportada per la Fundació Goteo, per a complementar les aportacions monetàries individuals que realitzi la ciutadania als projectes durant les seves campanyes de crowdfunding. Aquesta aportació multiplicadora és el matchfunding i funciona amb la següent fórmula: per cada € que la ciutadania doni als projectes, la Fundació Goteo sumarà un € més i en temps real.

L’objectiu de Conjuntament és afavorir la posada en marxa i/o l’impuls de fins a 24 projectes de les següents modalidats:

Emprenedoria social de proximitat:

 • Adreçat a projectes emprenedors amb vessant social, que fomentin la creació d’activitat socio-econòmica en els territoris on actuen, per a resoldre les necessitats de la població a través de la innovació i la intel·ligència col·lectiva.

Economies comunitàries i col·laboratives procomú:

 • Adreçat a cooperatives de consum agroecològic, xarxes d’intercanvi i bancs del temps, projectes de moneda social, horts comunitaris, experiències d’habitatge cooperatiu, projectes de provisió comunitària de cures, grups de criança compartida, i molt més.

Per a presentar la vostra proposta heu d’omplir el formulari de projecte habilitat a la pàgina web de la convocatòria i recordeu que és imprescindible enviar-ho a revisió. El termini de recepció de les propostes es tanca a les 15h del dia 4 de desembre del 2017, i els noms dels projectes seleccionats es coneixeran abans del dia 24 de gener del 2018.

Els seleccionats rebran un assessorament personalitzat, per part de l’equip Goteo, abans i durant les seves campanyes; a més participaran en un taller enfocat en treballar els seus plans de comunicació, que tindrà lloc el 8 de febrer 2018.

Termini de presentació:
04.12.2017