Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Ajuts a projectes de lluita contra l’estigma i la discriminació en salut mental d’Obertament 2017
Convoca:
Obertament
Descripció:

Obertament posa a l’abast d’entitats una convocatòria d’ajuts econòmics per a projectes que tinguin com a objectiu acabar amb la discriminació per raons de salut mental.

Objectius de la convocatòria
Promoure projectes de lluita contra l’estigma en salut mental amb la metodologia TLC3 (Targeted o segmentat: dirigit a un col·lectiu específic; Local: projecte local; Credible: creïble, en primera persona per part de les persones afectades; Continuous Contact: contacte continuat).
Implementar bones pràctiques amb una alta efectivitat i reproductibilitat, per tal de multiplicar les experiències locals de manera conjunta.

Durant les properes setmanes, Obertament realitzarà sessions de formació territorials per informar sobre la convocatòria i la creació de projectes de lluita contra l’estigma en salut mental.

Termini de presentació:
27.07.2017
Premi de cooperació al desenvolupament
Convoca:
Fundación José Entrecanales Ibarra
Descripció:

Objecte del Premi
1. El Premi de Cooperació al Desenvolupament finança econòmicament l’execució d’un projecte d’enginyeria civil en una zona deprimida, que cobreixi una necessitat urgent per al benestar, el desenvolupament social, o el desenvolupament econòmic de la comunitat local.

II. Requisits dels candidats

1. És candidat al premi qualsevol projecte d’enginyeria civil, com ponts, carreteres, preses, ports, dics, proveïments d’aigua, sanejaments, canalitzacions, centrals per a producció d’energia, així com, en general, qualsevol altra infraestructura hidràulica o de transport .
2. No es tindran en compte els projectes que siguin pròpiament d’edificació (col·legi, centre de salut, centre social, etc.), si bé el projecte d’enginyeria pot incloure edificis quan així ho requereixi la infraestructura principal.
3. La infraestructura proposta pot estar aïllada o pot formar part d’un projecte global que contempli altres actuacions en la comunitat o regió. No obstant això, en aquest últim cas, la infraestructura concreta a construir amb l’import del premi ha de ser distingible de les altres i útil en si mateixa.
4. Qualsevol organització espanyola o estrangera legalment constituïda pot presentar una o diverses candidatures. Els requisits que es demanen a l’organització són que no tingui ànim de lucre i que es responsabilitzi de l’execució del projecte proposat.
5. Qualsevol organització sense ànim de lucre pot presentar una o diverses candidatures al premi. Si es presenten diverses candidatures, aquestes han de ser sensiblement diferents entre si. Cada candidatura s’ha de presentar per separat i de forma individualitzada.

III. Condicions del premi

1. La quantia del premi és el cost d’execució del projecte guanyador, amb un màxim de 300.000 euros.
2. És preferible que la infraestructura a construir es financi íntegrament amb la quantia del premi. El premi no es pot destinar a finançar una part d’una infraestructura de més pressupost, llevat que l’aportació del premi sigui la principal i molt clarament majoritària.
En aquests casos s’admet que el pressupost del projecte inclogui aportacions no monetàries addicionals (mà d’obra, materials, maquinària, terrenys), però de forma secundària i complementària.
3. L’import del premi s’ha de destinar exclusivament a la construcció de la infraestructura.
Els costos de construcció són els costos directes, que inclouen els costos d’execució de l’obra (materials, mà d’obra, maquinària, etc.) i les despeses dels tècnics i altre personal encarregat de la coordinació del projecte i de la direcció i vigilància de les obres.
També es poden incloure costos indirectes, que poden justificar-se individualment o bé incloure com un percentatge dels costos directes. En qualsevol dels dos casos, els costos indirectes no poden superar el 7% del pressupost total de l’obra.
4. Els costos de funcionament de la infraestructura un cop construïda no poden ser finançats amb l’import del premi.

Termini de presentació:
31.07.2017
Premi Participa a l’Escola 2017
Convoca:
Generalitat de Catalunya. Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència. Secretaria de Transparència i Govern Obert
Descripció:

La Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria de Transparència i Govern Obert, convoca una nova edició d’aquest premi amb l’objectiu  de reconèixer experiències de participació o de foment dels valors democràtics a l’escola.

Aquest premi vol reconèixer i encoratjar les escoles que, més enllà de la seva tasca educativa i formativa, treballen per fomentar els valors de la democràcia entre els més joves, per enfortir el present i el futur del nostre país a través d’una ciutadania activa i compromesa.

Modalitats:

  1. Escoles ubicades en municipis de fins a 20.000 habitants.
  2. Escoles ubicades en municipis de més de 20.000 habitants.

Dotació: 5500 euros

Destinataris: els centres de primària o secundària ubicats en el territori català. 

Els centres poden tramitar la seva sol·licitud accedint a l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

Termini de presentació:
31.07.2017
V Premi de Cooperació al Desenvolupament de la Fundació José Entrecanales Ibarra
Convoca:
V Premi de Cooperació al Desenvolupament de la Fundació José Entrecanales Ibarra
Descripció:

La Fundació José Entrecanales convoca una nova edició del seu premi de Cooperació al Desenvolupament per a un projecte d’enginyeria civil en una zona deprimida, que cobreixi una necessitat per al benestar, el desenvolupament social o econòmic de la comunitat local.

I. Objecte del Premi

1. El Premi de Cooperació al Desenvolupament finança econòmicament l’execució d’un projecte d’enginyeria civil en una zona deprimida, que cobreixi una necessitat urgent per el benestar, el desenvolupament social, o el desenvolupament econòmic de la comunitat local.

II. Requisits dels candidats

1. És candidat al premi qualsevol projecte d’enginyeria civil, com ponts, carreteres, preses, ports, dics, proveïments d’aigua, sanejaments, canalitzacions, centrals per a producció d’energia, així com, en general, qualsevol altra infraestructura hidràulica o de transport.
2. No es tindran en compte els projectes que siguin pròpiament d’edificació (col·legi, centre de salut, centre social, etc.), si bé el projecte d’enginyeria pot incloure edificis quan així ho requereixi la infraestructura principal.
3. La infraestructura proposta pot estar aïllada o pot formar part d’un projecte global que contempli altres actuacions en la comunitat o regió. No obstant això, en aquest últim cas, la infraestructura concreta a construir amb l’import del premi ha de ser distingible de les
altres i útil en si mateixa.
4. Qualsevol organització espanyola o estrangera legalment constituïda pot presentar una o diverses candidatures. Els requisits que es demanen a l’organització són que no tingui ànim de lucre i que es responsabilitzi de l’execució del projecte proposat.
5. Qualsevol organització sense ànim de lucre pot presentar una o diverses candidatures al premi. Si es presenten diverses candidatures, aquestes han de ser sensiblement diferents entre si. Cada candidatura s’ha de presentar per separat i de forma individualitzada.

III. Condicions del premi

1. La quantia del premi és el cost d’execució del projecte guanyador, amb un màxim de 300.000 euros.
2. És preferible que la infraestructura a construir es financi íntegrament amb la quantia del premi. El premi no es pot destinar a finançar una part d’una infraestructura de més pressupost, llevat que l’aportació del premi sigui la principal i molt clarament majoritària.

En aquests casos s’admet que el pressupost del projecte inclogui aportacions no monetàries addicionals (mà d’obra, materials, maquinària, terrenys), però de forma secundària i complementària.
3. L’import del premi s’ha de destinar exclusivament a la construcció de la infraestructura.
Els costos de construcció són els costos directes, que inclouen els costos d’execució de l’obra (materials, mà d’obra, maquinària, etc.) i les despeses dels tècnics i altres personal encarregat de la coordinació del projecte i de la direcció i vigilància de les obres.
També es poden incloure costos indirectes, que poden justificar-se individualment o bé incloure com un percentatge dels costos directes. En qualsevol dels dos casos, els costos indirectes no poden superar el 7% del pressupost total de l’obra.
4. Els costos de funcionament de la infraestructura un cop construïda no poden ser finançats amb l’import del premi.

Termini de presentació:
31.07.2017
Quarta edició del Premi Ruralapps 2017
Convoca:
Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Descripció:

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació convoca una nova edició d’aquest premi amb la finalitat de poder conèixer les aplicacions mòbils que es realitzen en el sector agrari, alimentari o rural.

Modalitats de Premi:

  • Ruralapps-ciutadania, per a l’app destinada a oferir solucions tecnològiques innovadores a la ciutadania i que facilitin l’accés a la informació, en l’àmbit agrari, alimentari i/o rural.
    Dotació: 3.000€
  • Ruralapps-professional del sector, per a l’app destinada a oferir solucions tecnològiques innovadores als/a les professionals del sectors agrari, alimentari i rural i que millorin els processos de producció i de gestió, l’eficiència interna, la seguretat, la traçabilitat, la comercialització, la informació o el posicionament al mercat, tant en l’àmbit d’empresa com de la persona, i que abasti des del procés de producció del producte fins a la comercialització.
    Dotació: 3.000€
Termini de presentació:
18.08.2017
Pàgina 1 de 712345...Última »