Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
S’obre una convocatòria de finançament europeu per projectes de prevenció contra el racisme, la xenofòbia, l’homofòbia i els discursos d’odi
Convoca:
Direcció General de Justícia de la Comissió Europea
Descripció:

La Direcció General de Justícia de la Comissió Europea ha obert una convocatòria per finançar projectes per prevenir i combatre el racisme, la xenofòbia, l’homofòbia i altres formes d’intolerància així com per fer un seguiment, prevenir i combatre el discurs de l’odi on-line.

Obre aquesta convocatòria amb tres prioritats principals:

 • Donar suport a projectes centrats en la prevenció i la lluita contra el racisme, la xenofòbia i altres formes d’intolerància.
 • Frenar l’augment de les tendències del discurs d’odi a través d’Internet.
 • Convocatòria restringida a les autoritats públiques per millorar la seva capacitat en respondre contra el racisme, xenofòbia i altres formes d’intolerància.

Quines activitats s’accepten?

En la primera prioritat, les activitats finançades hauran de ser iniciatives de sensibilització, campanyes, estudis, activitats formatives, intercanvi de bones pràctiques o suport de la comunitat i les víctimes.

En la prevenció de l’increment del discurs xenòfob a Internet, es prioritzaran la promoció d’habilitats digitals i pensament crític, l’enregistrament de dades i anàlisi de tendències en línia i les campanyes i accions a múltiples grups d’interès.

La convocatòria donarà especial importància a les activitats dirigides a lluitar contra l’antisemitisme i la discriminació contra els musulmans.

Qui s’hi pot presentar?

Les entitats del Tercer Sector es podran presentar només a la primera i a la segona prioritat, dotades amb 3 i 2 milions d’euros de pressupost respectivament. Els projectes presentats poden ser nacionals o transnacionals i la sol·licitud ha de presentar un conveni d’almenys dues entitats, la sol·licitant i una sòcia. No hi ha limitació en la presentació de pressupost, però el mínim està establert en 75.000 euros.

Quina és la data límit de presentació?
Tots els projectes estaran cofinançats pel programa Drets, Igualtat i Ciutadania (REC) Les entitats s’hi podran presentar fins al 24 d’abril del 2019.

Podeu consultar-ne més informació a l’enllaç següent: Més informació

Termini de presentació:
24.04.2019
Ajuts a projectes d’iniciatives socials 2019 – Acció social en l’àmbit rural
Convoca:
Obra Social La Caixa
Descripció:

L’Obra Social La Caixa obre nova convocatòria destinada a pal·liar els factors que constitueixen una barrera a la implantació en el medi rural dels serveis que possibiliten una millor qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de les persones que hi viuen.

Objectiu:
Impulsar projectes adaptats a les característiques específiques i a les necessitats psicosocials en el medi rural d’infants i adolescents i e les seves famílies, dones, gent gran, persones amb discapacitat o malaltia mental i persones en risc d’exclusió social.

Àmbits d’actuació:

 • Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia
 • Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
 • Inserció sociolaboral
 • Interculturalitat i cohesió social

Finançament:

75 % del cost del projecte:

 • Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat.
 • Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d’un partenariat format per dues entitat o més, o entitats fusionades els últims cinc anys.
Termini de presentació:
25.04.2019
Ajuts a projectes d’iniciatives socials 2019 – Acció social en l’àmbit rural
Convoca:
Obra Social La Caixa
Descripció:

Les àrees rurals es caracteritzen per la dispersió dels nuclis urbans, la baixa densitat de població i l’envelliment demogràfic. Aquests factors constitueixen una barrera a la implantació en el medi rural dels serveis i en limiten l’accés. Així mateix configuren una realitat específica que planteja reptes a la qualitat de vida i a la igualtat d’oportunitats de les persones que viuen en l’entorn rural. Així, l’Obra Social La Caixa obre una convocatòria d’ajuts a projectes d’iniciatives socials per a l’any 2009 en acció social en l’àmbit rural.

El termini de presentació començarà el 25 de març i finalitzarà el 25 d’abril de 2019.

Finançament:

75 % del cost del projecte:

Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat.

Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d’un partenariat format per dues entitat o més, o entitats fusionades els últims cinc anys.

Què fem:

Impulsem projectes adaptats a les característiques específiques i a les necessitats psicosocials en el medi rural d’infants, joves, dones, persones grans, persones amb discapacitat o malaltia mental i persones en risc de pobresa o exclusió social.

A través del Portal de convocatòries podràs accedir a l’àrea privada per iniciar i gestionar les sol·licituds a les convocatòries que t’interessin.

Línies d’actuació

 • Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la dependència.
 • Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social.
 • Inserció sociolaboral.
 • Interculturalitat i cohesió social.
Termini de presentació:
25.04.2019
Ajuts a projectes d’iniciatives socials 2019 – Interculturalitat i acció social
Convoca:
Obra Social la Caixa
Descripció:

L’Obra Social La Caixa obre convocatòria amb la finalitat de donar suport a projectes d’intervenció social per a la millora de la convivència ciutadana intercultural i la cohesió social, i a projectes socioeducatius que contribueixin a la promoció de salut, a la prevenció de la violència i a la igualtat d’oportunitats.

Accions subvencionables:

 • Convivència ciutadana intercultural, mediació i gestió de la diversitat social i cultural
 • Participació social i desenvolupament comunitari
 • Èxit escolar i implicació familiar en el procés educatiu
 • Promoció d’hàbits saludables i prevenció d’addiccions
 • Prevenció de les diverses formes de violència

Quantia:

75 % del cost del projecte

 • Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat.
 • Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d’un partenariat format per dues entitat o més, o entitats fusionades els últims cinc anys.

Per a més informació, consulteu el següent enllaç: Més informació de la convocatòria

Termini de presentació:
25.04.2019
Subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses i entitats culturals dels sectors de les arts escèniques i de la música – 2019
Convoca:
Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)
Descripció:

L’objecte d’aquestes línia de subvencions és subvencionar projectes d’internacionalització d’empreses i entitats culturals dels sectors de les arts escèniques i de la música que contribueixin a la presència de la creació cultural de Catalunya a l’exterior. S’entén per creació cultural de Catalunya aquella que és d’autoria catalana (l’autor de la qual resideix a Catalunya; en cas d’autors difunts, els que van néixer o van residir la major part de la seva vida a Catalunya).

S’estableixen les modalitats següents:

– Projectes d’internacionalització d’empreses i entitats culturals del sector de les arts escèniques

– Projectes d’internacionalització d’empreses i entitats culturals del sector de la música

Termini de presentació:
25.04.2019