Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Premis Estatals al Voluntariat Social – 2019
Convoca:
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Descripció:

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social obre una nova edició d’aquest premi que reconeix l’acció voluntària de les persones físiques o jurídiques, desenvolupada davant les situacions de vulnerabilitat, privació o falta de drets a través de programes de voluntariat.

Beneficiàries:

Les persones voluntàries, nacionals o estrangeres, que desenvolupin la seva activitat solidària en el sí d’entitats del Tercer Sector d’Acció Social, o en entitats públiques o privades que realitzin programes de voluntariat .

Els programes de voluntariat hauran de:

 • Afavorir la igualtat d’oportunitats i no discriminació, i la cerca de la transformació social.
 • Aconseguir una millora social, tant en les persones, com en els seus entorns.

Categories:

 • Individual, per a les persones físiques.
 • Col·lectiva, per a les persones jurídiques.

Sense dotació econòmica.

Per a veure’n la convocatòria, podeu consultar l’enllaç següent: Convocatòria

Termini de presentació:
18.06.2019
Subvencions per a la producció d’espectacles i d’exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional – 2019
Convoca:
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Descripció:

L’objecte d’aquestes subvencions és donar suport a la producció de nous espectacles d’arrel tradicional i a l’organització d’exposicions relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana. La tipologia de les activitats objecte de subvenció són les següents:

 • La producció d’espectacles inèdits d’arrel tradicional.
 • La producció d’exposicions, físiques o de caràcter virtual, de temàtica vinculada o relacionada amb els diferents aspectes de la cultura popular i tradicional catalana.

Va dirigida a:

 • A les corporacions locals o ens que en depenen
 • A les fundacions i les associacions amb domicili social a Catalunya
 • A les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques amb domicili a un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu.
 • A les comunitats de béns, amb domicili social a Catalunya
Termini de presentació:
19.06.2019
Subvencions per a l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional – 2019
Convoca:
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Descripció:

L’objecte d’aquestes subvencions és contribuir al finançament de l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional catalana.

A qui va dirigit
 • A les corporacions locals o ens que en depenen
 • A les fundacions i a les associacions, amb domicili social a Catalunya.

No poden optar a aquestes subvencions les federacions d’entitats.

Per a més informació seguiu l’enllaç següent: Més informació

Termini de presentació:
19.06.2019
Subvencions per a activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional – 2019
Convoca:
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Descripció:

L’objecte d’aquestes subvencions és donar suport a activitats formatives i de documentació en les modalitats següents:

a) Activitats formatives vinculades al coneixement o aprofundiment de matèries o temàtiques de cultura popular i tradicional de Catalunya. També s’inclou la formació destinada a la millora de la gestió de les fundacions i les associacions.

b) Activitats destinades a la catalogació, la preservació, la digitalització i la difusió de fons documentals sobre aspectes de la cultura popular i tradicional de Catalunya. Els ens públics no poden optar a aquesta modalitat.

A qui va dirigit 
 • A les fundacions i a les associacions amb domicili social a Catalunya, que duguin a terme activitats o que tinguin fons documentals relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.
 • Les comunitats de béns amb domicili social a Catalunya.
 • Empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu.
 • A les corporacions locals o ens que en depenen (únicament poden optar a la modalitat a).

Per a més informació, podeu consultar l’enllaç següent: Més informació 

Termini de presentació:
19.06.2019
Subvencions per a desplaçaments fora de Catalunya per dur a terme activitats i projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional – 2019
Convoca:
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Descripció:

Són subvencions per donar suport econòmic a entitats que es desplacin fora de Catalunya per promoure el coneixement de les diferents manifestacions de la cultura popular i tradicional catalana i aranesa.

Aquestes subvencions són exclusivament per a despeses de desplaçament dels participants, incloent-hi el transport de la càrrega d’elements, objectes o imaginari festiu necessari per desenvolupar l’activitat programada.

A qui va dirigit
 • A les fundacions i les associacions amb domicili social a Catalunya

Per a més informació, podeu consultar l’enllaç següent: Més informació

Termini de presentació:
19.06.2019