Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Subvencions per a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya – 2019
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Descripció:

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya convoca subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Entitats beneficiàries:

 • Els ajuntaments de Catalunya,
 • Els consells comarcals de Catalunya,
 • Les entitats sense ànim de lucre constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya.

Podeu consultar la convocatòria a l’enllaç següent: Convocatòria

Termini de presentació:
24.07.2019
Subvencions per la realització d’activitats de divulgació, promoció i protecció dels drets humans – 2019
Convoca:
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Descripció:

Beneficiàries:

Entitats legalment constituïdes, sense ànim de lucre, públiques o privades amb seu a l’Estat Espanyol, que tinguin experiència prèvia acreditada en activitats de drets humans o els objectius de les quals siguin la difusió, promoció o protecció dels drets humans. 

Objecte:

Contribuir al desenvolupament, la millora del coneixement i l’enfortiment dels drets humans en les seves diferents esferes, mitjançant la realització de projectes d’àmbit nacional, o d’àmbit internacional d’interès per a l’Estat Espanyol.

Quantia: 

L’import màxim de la subvenció no podrà excedir de 10.000€

Termini: 

15 dies hàbils a partir del següent de la publicació al BOE, és a dir, el 29 de juliol.

Àmbits d’actuació

Es valoraran preferentment aquells projectes que incideixen en algun dels àmbits següents:

 • Lluita contra la pena de mort
 • Lluita contra el racisme, la xenofòbia i altres formes relacionades d’intolerància
 • Drets de les persones amb discapacitat
 • Empreses i drets humans
 • Drets econòmics, socials i culturals
 • Drets humans a l’aigua potable i al sanejament
 • Defensors de drets humans
 • No discriminació per raó de gènere, orientació sexual i identitat de gènere
 • Drets de la infància
 • Drets de les víctimes del terrorisme.
Termini de presentació:
29.07.2019
Subvencions a programes concertats de cooperació al desenvolupament i d’educació per al desenvolupament des de l’enfocament de gènere i basat en drets humans – 2019
Convoca:
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Descripció:

L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament convoca subvencions amb l’objectiu d’impulsar el treball pluriennal amb les ONGD amb implantació a Catalunya per a acompanyar processos de transformació de desigualtats, materialització de drets humans i construcció de la pau.

Línies de subvencions:

 • Línia 1. Suport a programes concertats de cooperació al desenvolupament des de l’enfocament de gènere i basat en drets humans.
 • Línia 2. Suport a programes concertats d’educació per al desenvolupament des de l’enfocament de gènere i basat en drets humans.

Podeu consultar la convocatòria a l’enllaç següent: Convocatòria

Per saber-ne més, consulteu: Més informació 

Termini de presentació:
29.07.2019
Premis Estatals de Música – 2019
Convoca:
Ministerio de Cultura y Deporte
Descripció:

El Ministerio de Cultura y Deporte convoca aquests premis per tal de recompensar la tasca d’una persona o entitat en l’àmbit de la música, representada a través d’una obra o interpretació feta pública durant l’any 2018.

Dotació del Premi: 30.000€

 

Termini de presentació:
30.07.2019
Premis Estatals de Dansa – 2019
Convoca:
Ministerio de Cultura y Deporte
Descripció:

El Ministerio de Cultura y Deporte convoca una nova edició d’aquest premi amb dues modalitats, de Creació i Interpretació, que vol recompensar la tasca d’una persona o entitat en l’àmbit de la dansa, representada preferentement a través d’una obra o actuació pública durant l’any 2018.

Dotació del Premi: 30.000€

Termini de presentació:
30.07.2019