Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Convocatòria d’ajuts ZerosetBCN 2017
Convoca:
ZerosetBCN 2017
Descripció:

Un altre any, des del ZerosetBCN obrim de nou la convocatòria d’ajut de projectes per l’any 2017. La convocatòria restarà oberta fins el dia 23 de gener de 2018. Per presentar un projecte cal enviar la següent documentació a zerosetBCN@aspb.cat:

  1. Una breu presentació de l’organització (última memòria, prospecte explicatiu o similar).
  2. Una presentació del projecte segons el següent formulari (en català i castellà) que inclou: les característiques del projecte així com l’import que es sol·licita amb una breu descripció de les previsions de despesa que composen el destí de l’ajut (a tall d’exemple en la darrera convocatòria es varen finançar per terme mig projectes d’import aproximat de 3.000€)
  3. El compte corrent acreditat de l’organització mitjançant certificat de l’entitat financera o aportant últims rebuts domiciliats.

La convocatòria convida a ONG fiables i solvents a presentar projectes a finançar. Els projectes a considerar seran preferentment noves iniciatives. En cas de demanar finançament per projectes en marxa, cal fer constància explícita dels nous objectius que es volen assolir.

A la pròxima Assemblea Ordinària Anual de ZerosetBCN els socis i sòcies triaran per votació el/els projectes finançats d’entre els candidats presentats. Durant el mes següent a la celebració de l’assemblea del ZerosetBCN es notificarà a les associacions candidates la decisió pressa i es desemborsarà l’import de l’ajut.

Les associacions finançades hauran de presentar les memòries tècniques i econòmiques corresponents al projecte finançat a ZerosetBCN (no mes enllà del 15 de desembre de 2018) per tal de justificar l’ajut, aquest és un requisit per poder tornar a demanar finançament en futures convocatòries. Se sol·licitarà també una breu descripció del projecte i els seus assoliments per presentar a la següent Assemblea Ordinària Anual de ZerosetBCN.

Termini de presentació:
23.01.2018
Subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat
Convoca:
Ajuntament de Barcelona
Descripció:

L’Ajuntament de Barcelona publica la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat. Ja està disponible la informació de les bases, amb les diferents àrees i programes pels projectes que presentin les entitats, però encara no està oberta la convocatòria. 

En breu es publicarà la convocatòria a través del BOPB (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona).

El període de presentació de sol·licituds per a la convocatòria del 2018 estarà comprès entre els dies 28 de desembre de 2017 i 25 de gener de 2018.

A continuació, podeu trobar el document de la convocatòria amb les àrees temàtiques i els programes: Informació convocatòria subvencions municipals 2018.

La sol·licitud i la resta de documentació estarà disponible al començament de la convocatòria en aquest mateix web. De moment, la documentació que es pot trobar a la web és la següent: 

Recordeu podeu fer qualsevol consulta podeu contactar amb l’assessora de finançament del CRAJ a través del correu: assessoraments@crajbcn.cat

El dia 9 de gener a les 18:30h del 2018 des del CRAJ es farà una sessió informativa a totes aquelles entitats que vulguin saber les particularitats de la convocatòria. Podeu inscriure-us aquí: Inscripció Sessió informativa Subvencions municipals 2018 CRAJ.

Termini de presentació:
25.01.2018
 XXXII Premis 8 de Març – Maria Aurèlia Capmany
Convoca:
Direcció de Feminismes i LGTBI. Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència. Ajuntament de Barcelona
Descripció:

Enguany, sota el lema “Desvestint el gènere: Estètica i representació cultural del gènere”, la convocatòria té com a finalitat  donar suport als projectes que contribueixin a la sensibilització, la prevenció, la denúncia i l’afrontament de les situacions de discriminació i desigualtat de gènere en l’àmbit de la moda, l’estètica i la bellesa.

Us recordem que poden presentar projectes qualsevol persones, grups, associacions o entitats sense ànim de lucre, que estiguin domiciliades o tinguin seu a la ciutat de Barcelona. 

En aquesta convocatòria poden presentar projecte les persones físiques,  grups,  associacions o altres entitats sense ànim de lucre de la ciutat deBarcelona.

Els projectes han de ser inèdits o estar començant a implementar-se (en cap cas no poden ser projectes acabats) i s’han de dur a terme a la ciutat deBarcelona, essent d’aplicació pràctica a escala de districte o ciutat.
La convocatòria inclou els següents premis:

  •  Premi segons la decisió del Jurat al millor projecte: dotat amb 15.000 €.
  • Premi del Públic al millor projecte, dotat amb 3.000 €, escollit per votació popular durant l’acte de lliurament de premis que es durà a terme el mateix dia 8 de març.

 

Termini de presentació:
26.01.2018
Premis Montserrat Roig
Convoca:
Ajuntament de Barcelona - Gerència de Drets Socials - Consell Municipal de Benestar Social
Descripció:
Els premis Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social de Barcelona, impulsats pel Consell Municipal de Benestar Social, tenen com a objectiu estimular, promoure i incentivar una millor informació i un més bon tractament dels temes socials en els mitjans de comunicació.
Per fer-ho, els premis reconeixeran les millors obres presentades en cadascuna de les convocatòries d’acord amb les categories i els criteris que s’hagin indicat.
Els treballs han de tenir com a eix la ciutat de Barcelona, pel que fa a temàtica, públic objectiu o marc d’incidència.
 
Poden concórrer en aquest premi les persones físiques o jurídiques, públiques o privades amb nacionalitat espanyola o residents a l’Estat. La presentació es pot fer tant a títol individual com a títol col·lectiu, amb el reconeixement exprés d’autors i mitjans de comunicació vinculats a les propostes.
Els participants han d’acreditar que d’acord amb els seus estatuts, si escau, en el cas de persones jurídiques, tenen objectius i finalitats coincidents amb els programes establerts i la finalitat dels premis convocats a les bases
particulars.
Així mateix, els participants han d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament, amb la resta de les administracions i amb la Seguretat Social.
Els participants atorguen el seu consentiment amb la inscripció als premis el tractament de les dades personals que siguin estrictament necessàries per a la gestió dels premis.
Termini de presentació:
31.01.2018
Subvencions per donar suport a Projectes de Cooperació al Desenvolupament any 2017 de la Diputació de Barcelona
Convoca:
Diputació de Barcelona - Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals
Descripció:

Es convoquen subvencions per donar suport a Projectes de Cooperació al Desenvolupament any 2017, de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals, de l’Àrea de Presidència.

Els projectes hauran d’adreçar-se a un o diversos dels objectius següents:

– Reforçar les capacitats dels governs locals i intermedis en els seus àmbits de competència.

– Promoure processos de participació ciutadana, d’incidència i transformació política i social a nivell local i territorial.

– Promoure la defensa i garantia dels drets humans a nivell local i territorial.

– Contribuir a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a nivell local.

Les propostes hauran d’encabir-se en un o diversos dels següents àmbits temàtics:

– Governança democràtica local i regional, participació ciutadana i enfortiment institucional

– Qualsevol dels àmbits sectorials de competència dels governs municipals i intermedis: aigua, sanejament, residus, desenvolupament econòmic local, atenció a les persones, turisme, cultura, joventut, etc

– Promoció i defensa de l’exercici dels drets humans, amb especial atenció als drets dels pobles i als drets de les dones, la infància, el col·lectiu LGBTI, les persones migrants i les persones amb diversitat funcional

– Prevenció de conflictes i construcció de pau en l’àmbit local i territorial

– Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a nivell local

– Desplaçaments forçats de la població en l’àmbit local i territorial

Es valorarà la participació dels governs locals i intermedis en els projectes.

Els projectes hauran de realitzar-se en algun dels Països receptors d’Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD), establerts pel Comitè d’Ajut al Desenvolupament de l’OCDE.

Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del Mandat, al Pla estratègic de Relacions Internacionals (2017-2020) i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes subvencions hauran de fomentar accions d’interès públic o social que tinguin per finalitat:

– Impulsar actuacions que contribueixin a la millora del desenvolupament humà sostenible i promoguin els drets humans i la cohesió social en l’àmbit local i territorial d’acord amb les prioritats identificades pels destinataris de les actuacions.

Termini de presentació:
31.01.2018