X

Les entitats que desitgin formalitzar l’adhesió a la Campanya d’Activitats de Vacances per a Infants i Adolescents 2015-2018 ja ho podran fer implementant les seves sol·licituds i acompanyant-les amb la documentació requerida i les propostes d’activitats, segons el procediment establert en el protocol.

Les activitats que composen la Campanya han de caracteritzar-se per ser:

  • D’educació en el lleure, engrescadores i divertides, a través de la promoció esportiva, l’activitat lúdica i sociocultural i l’aprenentatge des de la recerca i la convivència en nous entorns.
  • Basades en valors socials, pluralisme i respecte per a qualsevol creença o orientació, el civisme, la solidaritat, el respecte i la protecció del medi ambient, la convivència, l’altruisme, les actituds i els hàbits saludables i el consum responsable.
  • Accessibles, inclusives i obertes a totes les famílies empadronades a Barcelona.
  • Arrelades al territori i adaptades a la realitat social i comunitària dels infants.
  • Basades en paràmetres que s’adeqüen al mercat del sector del lleure i de la promoció esportiva, amb una correcta relació qualitat-preu, segons el preu màxim establert anualment per l’Ajuntament de Barcelona (veure Annex 2).
  • Explicitades a través d’una programació planificada, organitzada, ben definida i segura.
  • Amb continguts variats i equilibrats, integradors i adients a la franja d’edat dels infants i adolescents als quals s’adrecen.
  • Amb una dotació de recursos materials i infraestructurals adient i suficient per al desenvolupament dels seus continguts.
  • Amb una durada variable, d’acord amb la modalitat de l’activitat.

El Protocol, així com la documentació necessària, estarà a disposició de les entitats interessades al Web de l’Ajuntament de Barcelona (http://www.Barcelona.cat/vacances) a partir del 16 de gener.

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el 16 de gener de 2017 i finalitzarà l’1 de febrer de 2017.

Les sol·licituds hauran de ser presentades a qualsevol de les oficines del Registre General dels Districtes.

Aquí us facilitem l’enllaç a les bases del protocol d’adhesió de la Campanya.