convocatoria_subvencions_2015
X
convocatoria_subvencions_2015

El dilluns 18 de maig s’ha fet pública la resolució definitiva d’atorgament i denegació de la convocatòria ordinària de l’Ajuntament de Barcelona per a la concessió de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat, per a l’any 2015.

En el següent enllaç podeu consultar la resolució de la subvenció que vau sol·licitar, la puntuació obtinguda, l’atorgament o denegació de la mateixa, i, si s’escau, l’import concedit.

 

Més informació: https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2015&05/022015013299.pdf&1