subvencions-diputacio-barcelona
X
subvencions-diputacio-barcelona

La Diputació de Barcelona  ha publicat les bases de les subvencions per a entitats sense ànim de lucre de l‘àmbit de Benestar Social, l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania i l’àmbit del Respir per a les famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Pel que fa a l’àmbit del Benestar Social, es financen activitats de prevenció i detecció de situacions de risc social o d’exclusió, activitats adreçades a l’atenció de necessitats socials de persones i famílies, activitats de prevenció i sensibilització per a les persones amb VIH/ Sida i les seves famílies així com per a la població en general, entre d’altres.

Pel que fa a l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania, es financen projectes que pretenen promoure la igualtat d’oportunitats i l’accés de tota la ciutadania als recursos i serveis públics, impulsen accions per al reconeixement de la diversitat i el foment de la convivència, afavoreixen projectes innovadors per a la inclusió de la perspectiva de gènere i la transversalitat en diferents àmbits i ofereixen les mateixes oportunitats a totes les persones amb independència del seu rol de gènere, per tal d’avançar en els nous reptes de les polítiques públiques: urbanisme, educació, salut, seguretat, entre altres, entre d’altres.

Pel que fa a l’àmbit de Respir per a les famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental, es dóna recolzament i descans a les famílies cuidadores que tenen al seu càrrec persones amb discapacitat i/o trastorn mental, afavorint la permanència en el domicili. Aquestes activitats hauran de ser programades i s’hauran d’oferir en períodes de vacances, festius i/o caps de setmana i es dóna suport a les famílies en l’atenció de situacions sobrevingudes d’un dels membres de la família cuidadora.

El període d’execució de les activitats subvencionades s’ha de desenvolupar durant el període comprés entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2017.

Per a més informació, consulteu les bases de la convocatòria al nostre taulell d’ajuts: Subvencions per a entitats sense ànim de lucre de la Diputació de Barcelona (any 2017)

També podeu demanar una assessoria gratuïta i personalitzada per repassar els documents de sol·licitud, a través del correu electrònic assessoraments@crajbcn.cat!