protocol menors lleure
X
protocol menors lleure

El passat 14 de juliol el Departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya va publicar el “Protocol d’abusos sexuals en l’àmbit del lleure“, que porta per títol ‘l’Educació en lleure com espai de protecció’.

Amb la finalitat de prevenir l’existència d’algun tipus de conducta que pugui ser considerada un abús sexual per part dels directius, educadors i monitors de les activitats de lleure que es duguin a terme, és necessari considerar les mesures que es defineixen en el protocol per minimitzar les situacions que poden constituir un risc o es prestin a ambigüitats com poden ser converses o entrevistes individuals, sol·licitud de números de contacte, etc.

A continuació us facilitem l’enllaç a la publicació: L’Educació en lleure com espai de protecció.