Skip to Content

Pràctiques Sostenibles

Els espais verds de la ciutat

Aquesta Pràctica Sostenible en parla de com les zones verdes urbanes desenvolupen un seguit de funcions vitals per a la ciutat: en purifiquen l’aire, la protegeixen de les fortes ventades, disminueixen l’impacte acústic, etc.

Els espais verds de la ciutat
Dades
Número:52