Skip to Content

The Power of Non Formal Education – formació a Bèlgica
Organitza:
JINT - Belgian-Flemish National Agency for Erasmus+ Youth in Action
Lloc:
Durbuy, Bèlgica - FL
Dates:
Del 26 de novembre al 1 de desembre de 2018
Tema:
educació en el temps lliure
Data límit d'inscripció:
02.09.2018
Contacte:
inez.adriaensen@jint.be
Descripció:

La formació pretén millorar l’impacte de l’educació no formal (NFE), els principis i els mètodes per empoderar als joves com actors reals de la societat (des del local fins a Europa) i la construcció de ponts entre diferents mètodes educatius, enfocaments o reflexions.

Per què aquest Curs de Formació?

  • Estimular els participants a sentir i reflexionar sobre el poder de l’educació no formal (NFE) experimentant diferents tipus de mètodes educatius no formals.
  • Analitzar el paper i la recepció de NFE en els nostres diferents països dins d’una Europa comuna.
  • Descobrir i debatre l’estratègia europea de NFE.
  • Lluitar contra els creixents enfocaments consumidors cap als joves en l’àmbit de l’educació no formal.
  • Explorar significats, rols i complementarietats de diferents enfocaments i mètodes educatius (formal, no formal, informal).
  • Reconsiderar les pràctiques laborals juvenils diàries.
  • Comprendre els principis de creació de programes i NFE dins de Youth in Action.

Com es farà?

Per tenir impactes reals, els participants experimenten un enfocament innovador, utilitzant una immersió completa en el cicle d’aprenentatge experiencial: fer / sentir, reflectir, transferir, …

Per tenir un impacte profund, hem d’anar més enllà del funcionament clàssic dels cursos de formació. Es recomana als participants que realment construeixin el seu propi procés de formació i aprenentatge, amb el suport d’un programa pedagògic ben ajustat. Considerem que aquesta és la condició per comprendre el poder real de NFE.

1.- Immersió pre-formació (6 setmanes abans del TC):
Els participants reben butlletins setmanals per iniciar el procés de formació abans del curs de formació residencial:
– Introduir alguns elements i conceptes clau (formal, no formal, informal …)
– Fer que els participants reflexionin sobre les seves pràctiques diàries.
– Descobriu mitjançant presentacions curtes els membres de l’equip i els participants.
Creació d’un grup de Facebook com a eina addicional

2.- El curs de formació: 4 dies i mig.
Un flux fonamental durant la formació es basa en:
– Experimentant: diferents entorns educatius, diferents mètodes d’educació no formal (rol, joc de simulació, exercici …)
– Reflexió: sobre els mètodes i els seus impactes, sobre el poder i els límits de NFE, sobre la construcció d’un procés pedagògic, …
– Transferència: a la pròpia realitat dels participants, per tal de millorar les maneres de treballar amb els joves
– Compartir: diferents percepcions, situacions actuals i experiències.
– Desenvolupament: la capacitat de construcció dels participants, incloent-los en el procés de decisió del disseny del projecte (els participants decidiran algunes sessions que consideren necessàries), sinó també en la implementació del programa (moments “Poder a la gent” ).

3.- La consolidació després de la formació (8 setmanes):
Els entrenadors estaran disponibles per als participants per obtenir un enfocament de suport i assessorament, principalment en la implementació del seu pla d’acció.

Els participants hauran de tenir almenys 18 anys i tenir un bon nivell d’anglès.