Skip to Content

“RestART”: curs als Països baixos sobre moviment, art i passió
Organitza:
Olde Vechte Foundation
Lloc:
Ommen, Països Baixos
Dates:
Del 30 de juny al 6 de juliol de 2018
Tema:
Data límit d'inscripció:
22.05.2018
Contacte:
Info.oldevechte@gmail.com
Descripció:

El curs de formació de RestART és un viatge de 7 dies per aprofundir en la comprensió de les arts plasmades, descobrir-se en el camí i aprendre a guiar els altres en el seu viatge.
“Les arts encarnades són una fusió de moviment, art i passió”

| Encarnació |

El cos és un tipus particular d’objecte. És l’única “cosa” que podem percebre tant des de dins com des de fora. A Restart TC passarem per diversos processos d’aprenentatge orientats a un cos experiencial, fonamentats en principis de moviment, teatre, treball corporal, dansa i música.
La realització fa que l’experiència d’aprenentatge sigui agradable, memorable i més forta i que acosti persones properes a ells mateixos i als altres.

| Art i entrenament embodied |

• Cultivar la vostra presència
• Relacionar energia amb els altres
• Centrant-se en com es construeix la relació
• Obtenir eines i mètodes d’entrenament innovadors
• Proporcionar comentaris personals d’un a un

| Arts plàstiques i desenvolupament personal |

• Descobrir aquest cos i ment són un
• Aprofundir en la pròpia consciència i el nucli
• Mirar la comunicació més enllà de la llengua verbal
• Obtenir més confiança i assertivitat
• Exploració de la consciència de l’emoció i la gestió de l’estat
• Identificació de patrons de pensament, sentiment, reacció i treball
• Aprofundir en la consciència espiritual

 

RestART està dissenyat per:

> treballadors i educadors juvenils participen activament en les nostres organitzacions associades i treballen amb els joves de forma regular
> formadors i facilitadors que estan interessats a incloure eines i exercicis innovadors en els seus tallers i projectes
.. qui és:
• 18+
• Parlant anglès
• Ús o consideració d’utilitzar l’art incorporat com a mètode d’empoderament dels joves en el seu treball
• Obert a nous reptes i experiència
• Entusiasta, creatiu i flexible