Skip to Content

Es busquen partners experts que treballin per la promoció de la Salut Mental de la Joventut
Organitza:
Makeroom
Lloc:
Índia (Bangalore), Latvia (Riga), Itàlia (Lecce)
Dates:
a convenir
Tema:
salut mental
Data límit d'inscripció:
24.11.2017
Contacte:
miks@makeroomindia.com
Descripció:

L’objectiu és crear programes d’aprenentatge no formal que utilitzin eines psicològiques avançades que siguin àmplies i tinguin com a objectiu múltiples resultats de salut

Perfil de l’organització del soci: buscant organitzacions / institucions ben establertes que treballin en l’àmbit de la salut mental estretament associades a les escoles secundàries (alumnes de 12 anys més).

Motivació darrere del projecte:
Mentre que l’adolescència pot ser un període d’alta vulnerabilitat per als joves, hi ha una àmplia evidència que afirma que els programes d’intervenció primerenca són una poderosa estratègia de prevenció per evitar problemes relacionats amb la salut mental.

L’objectiu del projecte, per tant, és millorar el benestar emocional i mental de la joventut reduint els estressors, millorant la resiliència i promovent un inici saludable a la vida. L’objectiu és crear un enfocament veritablement integral i holístic de cuidar el benestar mental dels nens i adolescents des de la primera adolescència fins a la joventut per assegurar-se que prosperin i tinguin l’oportunitat de convertir-se en el millor de si mateixos.

Aconseguir una millor salut mental i benestar per als joves, i especialment per a aquells grups vulnerables amb un risc comparativament més alt de problemes de salut mental:

Construir la resistència i la connectivitat social a través d’intervencions estructurades
Normalitzeu, en lloc de destigmar les converses entorn de la salut mental
Millorar l’alfabetització de la salut mental entre els nens, els joves i les famílies.
Desenvolupar entorns educatius / educatius / d’influència més responsius i de suport
Millorar els programes i serveis de benestar mental a través d’intercanvis interculturals i l’ús de dades i perspectives localment rellevants
Crear una comunitat hàbil i hàbil d’adults per donar suport al benestar mental dels nens i joves.
Facilitant informació coherent, accessible i precisa
Intervenció anticipada i generant eines i recursos per a la cura de seguiment
Connexió de joves amb opcions de suport a la joventut que són culturalment adequades

Innovacions / intervencions que es desenvoluparan durant el projecte:
El projecte té com a objectiu crear un conjunt integral; estratègies implementables basades en l’evidència que es poden integrar amb els sistemes educatius actuals. Els programes desenvolupats contribuiran a fomentar la consciència social i emocional, millorar el benestar psicològic i evitar possibles problemes de salut mental. La promoció de la salut mental es tracta de crear entorns que promoguin i sostenen una salut mental positiva per a tothom.

L’enfocament consistirà a crear programes d’aprenentatge no formal utilitzant eines psicològiques avançades que siguin àmplies i orientades a múltiples resultats de salut, involucrin a tota la institució, se centrin en el desenvolupament de competències personals, incloguin els pares i la comunitat més àmplia i s’implementin durant un període de temps.