Skip to Content

Formació a Viena: COMETS – Comprensió i facilitació de processos d’aprenentatge individuals i col·lectius
Organitza:
INTERKULTURELLES ZENTRUM (National Agency)
Lloc:
Viena, Àustria
Dates:
2-8 de maig de 2018
Tema:
formació a formadors
Data límit d'inscripció:
01.02.2018
Contacte:
stephanie.auzinger@iz.or.at
Descripció:

Formació per a formadors sobre “Comprendre i facilitar processos d’aprenentatge individual i grupal” basant-se en el model de competència ETS per a formadors a nivell internacional.
En el context de l’Estratègia Europea de Formació (ETS), SALTO T & C RC va desenvolupar el Model de competències per a formadors que treballen a nivell internacional: www.salto-youth.net/trainercompetences.

Els “cursos de formació COMETS” es van desenvolupar com a suport per als formadors en el desenvolupament de competències, cada curs centrat en una àrea de competència del model esmentat.
Per això, amb aquesta convocatòria, Interkulturelles Zentrum, l’Agència Nacional Austríaca per Erasmus + Joventut en Acció juntament amb SALTO T & C RC, conviden els formadors a participar en aquesta quarta edició de COMETS: ‘Comprendre i facilitar processos d’aprenentatge individual i grupal’.

Aquesta competència particular del model inclou les següents competències:

 • Selecció, adaptació o creació de mètodes adequats
 • Creació d’un entorn d’aprenentatge segur i inspirador
 • Donar suport als estudiants per identificar i satisfer les seves necessitats d’aprenentatge i superar qualsevol barrera
 • Comprendre i facilitar la dinàmica del grup d’una manera que afavoreixi diferents maneres d’aprendre
 • Estimular la participació activa, motivar i capacitar els estudiants
 • Gestionar eficaçment les pròpies emocions en situacions de formació. respectant els límits ètics visa-a-vis als estudiants

Tenint en compte això, les intencions del curs són, entre d’altres:

 • Reflexionar sobre dimensions com l’empatia, el respecte i l’honestedat en un context i procés d’aprenentatge;
 • Treballar sobre les actituds dels formadors i alumnes pel que fa a l’autenticitat, l’obertura i la curiositat;
 • Reflexionar i explorar els límits i els límits dels aprenents;
 • Explorar formes d’estimular, donar suport i capacitar els aprenents, de forma individual i com a grup

Els cursos de formació de COMETS tenen com a principal objectiu oferir als formadors un espai per reflexionar, intercanviar i contrastar la seva pràctica i comprensió pel que fa a una certa àrea de competència de l’ETS. L’objectiu principal és permetre als participants fer altres passos en la seva pràctica professional. En aquest sentit, COMETS és més una “experiència d’aprenentatge” que un curs de formació stricto sensu.

Sense importar el focus a cada curs, els COMETS es basen en una sèrie de principis, que són:

 • Sensibilització: jo – el grup – el camp – el context;
 • Preparació per qüestionar i revisar pràctiques;
 • Preparació per estirar els límits;
 • Ser explícit sobre les opcions com a formadors;
 • Integritat: camina la xerrada!
 • Donar espai a tota la persona: cos – ment – ànima – cor;
 • Consciència: estar aquí com a alumne en una comunitat d’estudiants;
 • Donar a César què és Césars: reconeixent [re] fonts de pràctica.

L’equip de formadors d’aquesta edició de COMETS és Nik Paddison i Alexandra Beweis.

Després del procés de selecció, l’equip de formació es posarà en contacte amb els participants amb informació i tasques específiques sobre el desenvolupament del programa. Es tracta d’assegurar que es tinguin en compte les necessitats dels participants per maximitzar el potencial que ofereix el curs.

Perfil del participant:
COMETS és un format d’entrenament per a formadors que proporciona formadors, avançant en la implementació de capacitacions internacionals per a treballadors joves, amb oportunitats d’unir-se per reflexionar, discutir i desenvolupar més sobre diferents àrees competencials del model de competència ETS. En el context del COMETS, “avançat” significa que el formador-aprenent té la capacitat de dirigir el seu propi aprenentatge i, en particular, la capacitat d’autoavaluar les seves pròpies competències.

Els objectius generals dels cursos de formació de COMETS són:

 • Contribuir al desenvolupament de la qualitat del treball juvenil i de la pràctica formativa en el camp;
 • Posar en pràctica el model de competència ETS;
 • Donar suport a les agències nacionals i altres organitzacions del sector juvenil a treballar amb formadors sobre desenvolupament de competències;
 • Contribuir al desenvolupament professional dels formadors en el camp.

Trobeu adjunt els principis orientadors desenvolupats per als cursos de formació de COMETS i en www.salto-youth.net/COMETS més informació al voltant de la sèrie de COMETS.
Trobeu aquí més material per llegir: El model de competència ETS per a formadors que treballen a nivell internacional www.salto-youth.net/trainercompetences