Skip to Content

Es cerca una persona voluntària per participar a un Servei Voluntari Europeu -Nations and Generations
Organitza:
World Our Home i Fundació Catalunya Voluntària
Lloc:
Rezekne, Letònia
Dates:
12 mesos (juny 2017-maig 2018)
Tema:
dinamització cultural
Data límit d'inscripció:
20.05.2017
Contacte:
93 412 44 93 o bé, comunicacio@catalunyavoluntaria.cat
Descripció:

Fundació Catalunya voluntària publica informació de possibilitats de mobilitat europea a través d’un servei de voluntariat europeu.

Les persones voluntàries implementaran activitats amb gent gran i joves amb necessitats especials, en el centre de serveis socials i pensionistes de Rezekne. En el projecte participaran tres persones voluntàries de Catalunya, França i Armènia. L’objectiu d’aquest projecte és promoure l’entesa entre generacions, la diversitat cultural, la tolerància i la comprensió mútua entre les persones, així com per fomentar el diàleg intercultural i la cooperació entre els joves voluntaris/es i la població local de Rezekne.

Les seves principals tasques consistiran en ajudar al personal del centre a tenir cura de les persones grans i joves que necessiten ajuda, organitzaran activitats lúdiques i creatives en el centre, tallers de llengua, activitats esportives i exercicis, aniran a caminar pel carrer amb la gent gran i els joves amb necessitats especials, entre d’altres idees i activitats que els mateixos voluntaris puguin proposar.

La idea del projecte és que els voluntaris/es contribueixin en fer del centre un lloc més colorit, actiu i internacional.

Totes les activitats del projecte es basaran en mètodes d’educació no formal, el que permetrà que els joves puguin adquirir nous coneixements, habilitats, competències, aprendre coses noves; desenvolupar-se tant professional com personalment

Que s’ofereix al voluntari/a:

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica, suport lingüístic i visat (si fos necessari) estan cobertes pel programa Erasmus+ de la Comissió Europea. L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert) un cop presentats els documents justificatius del viatge i de la compra realitzada.

Els voluntaris/es també reben suport personal (mentor) i suport relacionat amb les tasques (supervisor) per part de l’entitat d’enviament i d’acollida abans, durant i després del projecte.

Al finalitzar el projecte els voluntaris/es rebran el Youthpass, certificat que acredita el seu pas pel SVE.

Qui pot participar?

Totes les persones residents a Catalunya, d’entre 17 i 30 anys, que no hagin realitzat un SVE amb anterioritat, interessades en la temàtica del projecte i amb ganes d’emprendre la gran aventura de ser voluntaris/es europeus.