Skip to Content

Entrenament lingüístic! Competències de comunicació en anglès per a projectes transnacionals de joventut
Organitza:
Spanish National Agency (National Agency)
Lloc:
Mollina (Màlaga)
Dates:
10-16 de març de 2018
Tema:
aprenentatge de l'anglès
Data límit d'inscripció:
28.01.2018
Contacte:
rodriguezcai@injuve.es
Descripció:

Aquest TC pretén millorar les competències comunicatives en anglès amb una metodologia funcional centrada en el treball juvenil internacional en Erasmus +. Es dirigeix ​​als participants que busquen construir associacions i desenvolupar projectes juvenils internacionals.

Alguna vegada has tingut dificultats per treballar en entorns internacionals?
Voleu millorar les vostres competències d’anglès per treballar amb E +?
Voleu obtenir una comunicació efectiva i una millor qualitat dels vostres projectes?
Què significa aconseguir nous socis i desenvolupar projectes junts?

Si SÍ a qualsevol dels anteriors, aquest curs és per a tu!

OBJECTIUS:
L’objectiu d’aquest curs de formació és proporcionar eines pràctiques als participants per millorar les seves competències comunicatives (habilitats, actituds i coneixements) en anglès per a projectes internacionals d’ERASMUS + i programes de mobilitat i aprenentatge permanent.

Aquest curs està dissenyat per a persones que desitgen obtenir confiança i obtenir noves eines per comunicar-se en anglès basant-se en els seus coneixements existents. Per això, es pretén que els participants tinguin un nivell intermedi. (A2-B1). Això NO és per a principiants o estudiants avançats.

OBJECTIUS:
1. Proporcionar als participants eines pràctiques per activar i millorar les seves habilitats d’anglès.
2. Desenvolupar estratègies per gestionar comunicacions en projectes internacionals de mobilitat d’aprenentatge.
3. Ajudar els participants a millorar les seves habilitats comunicatives existents en anglès per desenvolupar projectes internacionals en l’àmbit de la mobilitat d’aprenentatge.
4. Assajar en situacions pràctiques on es requereix comunicació en anglès (presentacions dels seus treballs i tasques, presentacions de les seves organitzacions, disseny i presentació de projectes, etc.)
5. Proporcionar informació i vocabulari sobre mobilitat i programes Erasmus +, així com sobre la gestió de projectes.
6. Desenvolupar estratègies de comunicació en anglès per abordar les diferències culturals per facilitar la comprensió en les associacions interculturals i internacionals.
7. Facilitar l’establiment d’associacions de llarga durada entre les organitzacions participants per a futures col·laboracions.

METODOLOGIA:
La metodologia del curs es basa en l’aprenentatge experiencial, en un entorn on els participants poden aprendre els uns dels altres i els formadors.

La metodologia utilitzada en aquesta activitat formativa es basa en l’aprenentatge no formal i és totalment funcional i relacionada amb el tema. El curs pretén fomentar la comunicació entre els participants mitjançant activitats de simulació i exercicis pràctics de comunicació. Les activitats d’aprenentatge presencial estan plenament integrades al currículum del curs.

El programa del curs es basa en activitats rellevants per a la millora de la comunicació anglesa en un entorn internacional. Durant el curs, els participants aprendran a aprendre per si mateixos ia millorar les seves habilitats gràcies a exercicis de simulació, jocs de rol, presentacions i grups de treball, on els participants treballaran en la comprensió lectora, el vocabulari, la revisió gramatical, l’audició i la pràctica oral.

Durant els tallers i depenent de la mida del grup, els participants es poden dividir en 2 grups perquè puguin aprofitar al màxim les activitats. Així, es tindran en compte factors com les habilitats lingüístiques, la diversitat cultural i lingüística, i els diferents estils d’aprenentatge. Els grups es basaran en les dades proporcionades pels participants en la sol·licitud i en les activitats introductòries realitzades durant el primer dia.