Skip to Content

El poder de l’educació no formal, una formació a Torino
Organitza:
Agenzia nazionale per i giovani
Lloc:
Torí, Itàlia
Dates:
23-28 de gener de 2018
Tema:
empoderament
Data límit d'inscripció:
25.11.2017
Contacte:
a.cecchini@agenziagiovani.it
Descripció:

El projecte pretén millorar l’impacte de l’educació no formal (NFE), els principis i els mètodes per crear oportunitats d’empoderament per a joves com a actors reals de la societat (des de local a Europa).
Per què aquest curs de formació?
– Estimular els participants a sentir i reflexionar sobre el poder de l’educació no formal (NFE) experimentant diferents tipus de mètodes educatius no formals.
– Analitzar el paper i la recepció de NFE en els nostres diferents països dins d’una Europa comuna.
– Descobrir i debatre l’estratègia europea de NFE.
– Lluitar contra els creixents enfocaments consumidors cap als joves en l’àmbit de l’educació no formal.
– Explorar significats, rols i complementarietats de diferents enfocaments i mètodes educatius (formal, no formal, informal).
– Reconsiderar les pràctiques laborals juvenils diàries.
– Comprendre els principis de creació de programes i NFE dins d’Erasmus + Youth in Action.

Com es farà?
Per tenir impactes reals, els participants experimenten un enfocament innovador, utilitzant una immersió completa en el cicle d’aprenentatge experiencial: fer / sentir, reflectir, transferir …
Per tenir un impacte profund, hem d’anar més enllà del funcionament clàssic dels cursos de formació. Es recomana als participants que realment construeixin el seu propi procés de formació i aprenentatge, amb el suport d’un programa pedagògic ben ajustat. Considerem que aquesta és la condició per comprendre el poder real de NFE.

El procés pedagògic
Un flux fonamental durant la formació es basa en:
– Experimentant: diferents entorns educatius, diferents mètodes d’educació no formal (rol, joc de simulació, exercici …)
– Reflexió: sobre els mètodes i els seus impactes, sobre el poder i els límits de NFE, sobre la construcció d’un procés pedagògic …
– Transferència: a la pròpia realitat dels participants, per tal de millorar les maneres de treballar amb els joves
– Compartir: diferents percepcions, situacions actuals i experiències.
– Desenvolupament: la capacitat de construcció dels participants, incloent-los en el procés de decisió del disseny del projecte (els participants decideixen algunes sessions que consideren necessàries), però també en la implementació del programa (moments “Poder a la gent” ).
Els participants hauran de tenir almenys 18 anys i tenir un bon nivell d’anglès.

El programa dura quatre dies complets, amb una fase de preparació dels participants i una fase de tutoria després del curs.