Skip to Content

El poder de l’educació no formal – Formació a Portugal
Organitza:
Portuguese National Agency for Erasmus + Youth in Action (National Agency)
Lloc:
Illes Açores, Portugal
Dates:
12-17 de maig de 2019
Tema:
educació no formal
Data límit d'inscripció:
17.04.2019
Contacte:
carla.marques@juventude.pt
Descripció:

Millorar l’impacte de l’educació no formal (NFE), principis i mètodes per crear oportunitats d’empoderament per als joves com a actors reals de la societat (des del local fins a l’Europa).

Objectius de la formació

 • Estimular les persones participants per reflexionar sobre el poder de l’educació no formal (ENF) experimentant diferents tipus de mètodes educatius no formals.
 • Analitzar el paper i la recepció de l’ENF als diferents països en una Europa comuna.
 • Descobrir i debatre l’estratègia europa de l’ENF.
 • Lluitar contra els enfocaments cada vegada més consumidors cap als joves en l’àmbit de l’educació no formal.
 • Explorar significats, rols, i complementarietat de diferents enfocaments i mètodes educatius (formals, no formals, informals…)
 • Repensar les pràctiques diàries de les persones joves.
 • Comprendre els principis de creació de programes i de l’educació no formal a l’Erasmus + Youth in Action.

Com es farà?

Per tenir impactes reals, les persones participants experimenten un enfocament innovador, utilitzant una immersió total en el cicle d’aprenentatge experiencial: fer / sentir, reflectir, transferir …

Per tenir un impacte profund, necessitem anar més enllà del funcionament clàssic dels cursos de formació. S’anima a les participants a construir realment el seu propi procés de formació i aprenentatge, recolzat per un programa pedagògic ajustat. Considerem que aquesta és la condició per entendre el poder real de l’ENF.

El procés pedagògic

 • Experimentar: diferents entorns educatius, diferents mètodes d’educació no formal (joc de rol, exercici de simulació …)
 • Reflexió: sobre els mètodes i els seus impactes, sobre la potència i els límits de la NFE, en la construcció d’un procés pedagògic …
 • Transferència: a la realitat pròpia dels participants, per tal de millorar les formes de treballar amb els joves
 • Compartir: diferents percepcions, situacions i experiències actuals.
 • Desenvolupar: la capacitat de construcció dels participants, incloent-los en el procés de decisió del disseny del projecte (els participants decidiran algunes sessions que consideren que han de tenir), però també en la implementació del programa (“Poder per a la gent” ).

Important esmentar: per promoure la participació concreta i el contacte amb els habitants de les Illes Açores, s’organitzen diferents moments en comú durant el curs de formació.
 Els participants han de tenir almenys 18 anys i han de tenir un bon nivell d’anglès.

Per a fer la sol·licitud i tenir-ne més informació visiteu el següent enllaç: Més informació