Skip to Content

El poder de l’educació no formal 2018 Curs d’entrenament
Organitza:
Portuguese National Agency for Erasmus + Youth in Action (National Agency)
Lloc:
Madeira, Portugal
Dates:
entre el 7-12 de març de 2018
Tema:
educació no formal
Data límit d'inscripció:
21.01.2018
Contacte:
carla.marques@juventude.pt
Descripció:

La formació sobre “el poder de l’educació no formal 2018” tracta de millorar l’impacte de l’educació no formal (NFE), els principis i els mètodes per crear oportunitats d’empoderament per a joves com a actors reals de la societat (des de local a Europa).

Per què aquest Curs de Formació?

 • Estimular els participants a sentir i reflexionar sobre el poder de l’educació no formal (NFE) experimentant diferents tipus de mètodes educatius no formals.
 • Analitzar el paper i la recepció de NFE en els nostres diferents països dins d’una Europa comuna.
 • Descobrir i debatre l’estratègia europea de NFE.
 • Lluitar contra els creixents enfocaments consumidors cap als joves en l’àmbit de l’educació no formal.
 • Explorar significats, rols i complementarietats de diferents enfocaments i mètodes educatius (formal, no formal, informal).
 • Reconsiderar les pràctiques laborals juvenils diàries.
 • Comprendre els principis de creació de programes i NFE dins d’Erasmus + Youth in Action.

Com es farà?

Per tenir impactes reals, els participants experimenten un enfocament innovador, utilitzant una immersió completa en el cicle d’aprenentatge experiencial: fer / sentir, reflectir, transferir …

Per tenir un impacte profund, hem d’anar més enllà del funcionament clàssic dels cursos de formació.

Es recomana als participants que realment construeixin el seu propi procés de formació i aprenentatge, amb el suport d’un programa pedagògic ben ajustat.

Considerem que aquesta és la condició per comprendre el poder real de NFE. El procés pedagògic durant la formació es basa en:

 • – Experimentant: diferents entorns educatius, diferents mètodes d’educació no formal (role play, simulació, exercici …)
 • – Reflexió: sobre els mètodes i els seus impactes, sobre el poder i els límits de NFE, sobre la construcció d’un procés pedagògic …
 • – Transferència: a la pròpia realitat dels participants, per tal de millorar les maneres de treballar amb els joves
 • – Compartir: diferents percepcions, situacions actuals i experiències.
 • – Desenvolupament: la capacitat de construcció dels participants, incloent-los en el procés de decisió del disseny del projecte (els participants decideixen algunes sessions que consideren necessàries), però també en la implementació del programa (moments “Poder a la gent” ).

Els participants hauran de tenir almenys 18 anys i tenir un bon nivell d’anglès.