Skip to Content

Drop-In: curs sobre mètodes educatius a Letònia
Organitza:
Latvian National Agency
Lloc:
Letònia
Dates:
22-27 de maig de 2018
Tema:
mètodes educatius
Data límit d'inscripció:
25.03.2018
Contacte:
sanda.roze@jaunatne.gov.lv
Descripció:

Aquest curs de formació (TC) pretén potenciar la capacitat dels professors i dels treballadors joves en suportar el procés d’aprenentatge, la inclusió social, l’apoderament i la motivació dels potencials abandonaments escolars.
Hi ha moltes raons per les quals alguns joves renuncien a l’educació i la formació prematurament. Això pot comportar diversos efectes secundaris negatius com la frustració, la desconfiança en si mateixos i en les institucions, l’exclusió social, l’atur, la pobresa i la mala salut i, en casos extrems, la criminalitat i la radicalització.

Per donar suport al procés d’aprenentatge d’aquests joves d’una manera eficaç i estimular la seva motivació en l’educació, tant els professors com els joves treballen amb nous mètodes educatius, estratègies i enfocaments: més centrats i centrats en l’aprenentatge. Aquests haurien d’ajudar a crear un entorn adequat per tal d’estimular i facilitar als joves l’articulació de les seves pròpies esperances, objectius, somnis i formes d’aprenentatge que puguin ajudar-los a trobar el seu camí en la societat actual mitjançant l’educació.

Els mètodes no formals, que normalment s’utilitzen en l’àmbit de la joventut, encara que són escasses a les escoles, poden proporcionar aquest tipus d’entorn educatiu. A més, poden ajudar els joves a desenvolupar i adquirir habilitats i competències suaus, útils per afrontar els canvis ràpids del món real i potenciar-se.

Els grups de destinació són professors i treballadors de joves que treballen amb joves de 14 a 18 anys que volen tenir un impacte sobre els possibles empadronaments de l’escola per potenciar la seva corba d’aprenentatge, ja sigui dins o fora de l’escola, i que vulguin compartir i aprendre en un grup internacional de mentalitat similar. Els participants poden provenir dels països del programa.

Objectiu general d’aquest TC:
millorar la capacitat dels treballadors i professors juvenils en el seu suport al procés d’aprenentatge, la inclusió social, l’apoderament i la motivació dels potencials abandonaments escolars.

Objectius específics:
– obtenir noves perspectives, comprendre i aprendre de les diferències interculturals i europees en relació amb els possibles abandonaments escolars;
– assegurar un millor reconeixement del rol dels principals actors implicats en el procés d’aprenentatge dels joves (és a dir, professors, joves, educadors, familiars, etc.);
– Identificar i compartir mètodes educatius per prevenir l’abandonament escolar i augmentar la motivació dels joves en l’educació.

Durant aquests participants del TC es podrà:
– augmentar el coneixement sobre les raons / conseqüències per abandonar l’escola i per manca de motivació en l’educació;
– Comprendre millor el paper del treballador juvenil, professors, educadors i altres actors en el procés d’aprenentatge dels joves;
– desenvolupar sensibilitat i habilitats per identificar i prestar atenció a les diferents maneres d’aprendre;
– augmentar la capacitat d’identificació i comprensió de les necessitats dels estudiants;
– comprendre i facilitar el procés d’aprenentatge dels joves;
– Identificar mètodes / estratègies educatives eficients per augmentar la motivació dels joves en l’educació.