Skip to Content

Busquen partners pel projecte – Millorar la qualitat de la competència d’adults per tal de millorar l’ocupabilitat
Organitza:
Demetra Formazione
Lloc:
Itàlia
Dates:
del 8 d'octubre al 15 d'octubre del 2017
Tema:
emprenedoria, lideratge, L'aprenentatge no formal, La desocupació / ocupabilitat
Data límit d'inscripció:
31.05.2017
Contacte:
tiaformazione@gmail.com
Descripció:

El projecte té com a objectiu millorar, actualitzar i adaptar les capacitats i competències dels adults en atur, per tal de donar-los la possibilitat de la integració o reintegració en el mercat laboral.

També té com a objectiu reforçar les seves possibilitats d’ocupació, identificant les competències clau assignats corresponents al context nacional.

Aquestes competències seran millorades a través d’intervencions educatives centrades que afectaran tant les habilitats bàsiques i tous.

L’objectiu principal és proporcionar coneixements i habilitats no només per millorar les habilitats de la tècnica, sinó també “competències clau” (per augmentar les competències relacionals, emocionals i motivacionals);

A més, té com a objectiu augmentar l’autoestima i l’esperit emprenedor i que proporciona una sèrie d’instrucció estructurada sobre com afrontar el mercat laboral. A més d’oferir activitats educatives, aquest projecte té com a objectiu la realització d’una plataforma transnacional on és possible trobar l’oferta de treball i la demanda, eines d’ús compartit, documents, materials d’ensenyament i d’aprenentatge electrònic.

l projecte es divideix en diferents fases:

la primera fase és el reconeixement de les habilitats que requereixen una millora apropiada d’acord amb el mercat de treball;

la segona se centrarà en el desenvolupament d’una plataforma d’e-learning per permet la realització de cursos de formació destinats a enfortir les capacitats individuals;

en tercer lloc, la realització d’una plataforma d’intercanvi de coneixements perquè les persones es presenten i es comuniquen entre si; la implementació d’un programa d’entrenament dissenyat per al personal, per tal de crear un metodològiques i educatives bases comunes i promoure la difusió de la formació europea en l’àmbit local;

Per fi, un programa d’intercanvi que permet al personal per visitar les organitzacions de formació dels països socis per tal de compartir les bones pràctiques.