Skip to Content

BiTriMulti (BTM) – Curs formatiu multilateral per a nouvinguts en intercanvis juvenils
Organitza:
Irlanda
Lloc:
National Agency Ireland - Léargas
Dates:
20-24 de febrer de 2018
Tema:
intercanvis juvenils
Data límit d'inscripció:
01.12.2017
Contacte:
tcp@leargas.ie
Descripció:

L’objectiu del curs BiTriMulti és oferir una experiència d’aprenentatge internacional per als professionals que treballen en el camp del treball juvenil, que els permeti desenvolupar les seves competències en la creació de projectes de qualitat per a la joventut, especialment als nouvinguts en aquest camp.
La formació de BiTriMulti admet treballadors de joventut voluntaris i a temps complet que treballen directament amb joves en el desenvolupament de la seva primera Intercanvi Internacional de Joves en el marc del programa Erasmus +: Joventut en Acció.

L’objectiu del curs de formació BTM és oferir una experiència d’aprenentatge internacional als professionals que treballen en el camp del treball juvenil, que els permeti desenvolupar les seves competències en la creació de projectes de qualitat per a la joventut.

Objectius de BTM:
– Proporcionar una introducció informada al programa Erasmus +: Joventut en acció, centrat en els intercanvis juvenils i la seva capacitat per potenciar el compromís actiu dels joves en la creació d’Europa (encara que no exclusivament) per als nouvinguts al programa;
– Oferir una experiència d’aprenentatge individual i col·lectiva a través d’un procés simulat per a la creació d’un projecte d’Intercanvi Jove;
– Desenvolupar els coneixements, habilitats i actituds necessaris per organitzar un intercanvi juvenil, basat en la pràctica d’aprenentatge no formal, els principis i els estàndards de qualitat dels programes juvenils de la UE;
– Permetre als participants reflexionar sobre el seu aprenentatge i familiaritzar-se amb Youthpass: l’estratègia de reconeixement de l’aprenentatge no formal en el camp de la joventut, la seva eina tècnica per produir Certificats Youthpass i la seva aplicació en els Intercanvis Juvenils en particular i la UE programes de joventut en general;
– Oferir l’oportunitat de conèixer possibles grups d’associats i de fer contactes en altres països.

Programa: la formació BTM és una experiència d’aprenentatge per fer, basada en un exercici de simulació que s’intercala amb tallers, sessions d’informació, activitats per millorar la dinàmica del grup i acaba amb una avaluació.