Skip to Content

cercador d'opcions de mobilitat

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Opcions de mobilitat

Opcions de mobilitat

Viatjar és una bona forma per conèixer altres realitats i maneres d’entendre el món. Però, a banda del que ens ofereixen les agències de viatge, hi ha moltes altres formes de viatjar que possiblement són més enriquidores i més útils per a la nostra formació.

En aquest apartat us oferim les definicions d’aquestes propostes alternatives i el contacte amb entitats que organitzen aquest tipus d’activitats. Intercanvis, camps de treball, formacions sobre participació juvenil, brigades, estades solidàries o voluntariats europeus són algunes de les activitats que teniu al vostre abast. 

Organitza:
Euro Education Federation
Lloc:
Romania (Bucarest)
Dates:
a convenir
Tema:
música i dansa social
Data límit d'inscripció:
01.02.2018
Contacte:
euro.music.dance@gmail.com
Descripció:

EURO MUSIC DANCE ‘és un Festival – Concurs de música i dansa europeu / internacional a la joventut en el sistema educatiu formal o no formal.

Euro Dance Music Project és un projecte dirigit a joves d’Europa que poden expressar-se a través de la música i la dansa. El projecte té tres fases:

1) Fase I: Euro Music es desenvolupa a la secció de música
2) Fase II: música i dansa experimental
3) Fase III: Festival d’Euro Music Dance

El tema del projecte és l’intercanvi artístic de música i dansa, la seva promoció Els valors artístics a Europa.
Objectius:
– Fomentar les activitats socials a través de la música i la dansa per a nens i joves per desenvolupar la seva creativitat i innovació a través de xarxes socials. Enllaços útils entre països europeus que participen en el Programa Joventut en acció;
– Promoure la música i la dansa de la unitat regional i global, reunint diversos estudis, experts i productors de música i dansa;
– Recerca i promoció, sense cap tipus de discriminació per a la religió, la classe, el sexe, l’edat, la nació o altres indicadors socials.
– La responsabilitat d’assegurar la participació activa dels participants en la preparació del projecte, la seva implementació i difusió dels resultats del projecte;
– Suport per assolir els objectius i prioritats del Programa Joventut en Acció en assegurances generals i protecció dels seus representants durant l’execució del projecte;
– Proporcionar visibilitat del projecte i suport local a programes de difusió i explotació dels resultats dels projectes de la Comunitat Europea;
– Proporcionar un espai perquè els participants defineixin la creativitat en el context del seu ús en la Joventut en Acció;
– Oferir l’oportunitat de compartir experiències de formes no formals d’educació utilitzades en projectes Youth in Action;
– Oferir una oportunitat per a l’intercanvi de coneixements i experiències entre membres de diferents organitzacions internacionals implicades en el projecte i creació de noves associacions;
– Aprofitar talent i habilitats artístiques dels nens;
– Desenvolupar la capacitat de comunicar-se a través de l’art;
– Estimular l’interès i la motivació per practicar la dansa i la música;
– Educació de voluntat i caràcter positiu;
– Desenvolupar un sentit d’afirmació personal en la competència espacial i la cooperació amb els membres del grup;
– Promoure l’amistat i la cooperació entre els nens realitzant activitats educatives entre membres d’institucions associades;
– Fomentar i promoure les habilitats creatives dels estudiants organitzant competicions;
– Desenvolupament d’aliances existents i direcció d’altres;
– Els joves accepten i respecten altres cultures (interacció intercultural mitjançant la participació en esdeveniments);
– Els joves han d’adonar-se de la importància dels mètodes d’educació no formal (que inclouen educació no formal: exemples educatius de música i dansa);
– Els joves per promoure la tolerància i l’estima mútua;
– Joves per ser creatius;
– Els joves que treballen en equips (els grups s’adrecen a l’entorn social);
– La joventut per promoure el concepte de ciutadania europea;
– Els joves inicien activitats artístiques específiques;
– Els joves accepten joves amb menys oportunitats;
– Els joves es relacionen amb tots els grups d’interès, els beneficiaris indirecţii;
– Els joves participen en activitats voluntàries;

Les activitats consisteixen en classes de música i ball amb un calendari fixat entre les 14 i 18 hores del dia, la trobada amb els nens i els joves mitjançant l’intercanvi d’experiències i la música de ball.
Els mètodes utilitzats per assolir aquests objectius són:
– Treballar en un equip / grup;
– Comunicació gratuïta i efectiva i implementació d’idees dirigides a la música i la dansa jurídica;
– Obrir tema al sentit artístic de la dansa i la música;
– Maneres de pluja d’idees: aquest mètode organitza una situació problemàtica que permet als joves fer més propostes per a les idees sense cap criteri o discussió;
– Mètode de síntesi: divideix el problema en diverses parts (seccions) que comunica el jove a les analogies i metàfores, el nucli ei.Rezolvarea es posposa fins que troba que els joves han trobat solucions efectives (amb efectes artístics expressius). Només quan anuncia quina és l’essència del problema.
– Observació realitzada;
– Explicació;
– Conversa;
– Demostració;
– Treballar de forma independent;
– Exercici: exercicis prevocale, dicció, calefacció vocal, intel·ligència, audició musical o de dansa després d’un model;

PÀGINA DE YOUTUBE:
https://www.youtube.com/EuroMusicDance
FACEBOOK:
https://www.facebook.com/euro.music.dance
LLOC WEB:
http://www.euromusicdance.ro/