Skip to Content

cercador d'opcions de mobilitat

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Opcions de mobilitat

Opcions de mobilitat

Viatjar és una bona forma per conèixer altres realitats i maneres d’entendre el món. Però, a banda del que ens ofereixen les agències de viatge, hi ha moltes altres formes de viatjar que possiblement són més enriquidores i més útils per a la nostra formació.

En aquest apartat us oferim les definicions d’aquestes propostes alternatives i el contacte amb entitats que organitzen aquest tipus d’activitats. Intercanvis, camps de treball, formacions sobre participació juvenil, brigades, estades solidàries o voluntariats europeus són algunes de les activitats que teniu al vostre abast. 

Organitza:
Centre d'Educació Sexual i Promoció de la Salut (Zentrum für Sexuelle Bildung und Gesundheitsförderung)
Lloc:
Àustria / Graz
Dates:
a convenir
Tema:
drets sexuals, educació sexual
Data límit d'inscripció:
04.09.2017
Contacte:
corinna.ortner@liebenslust.at
Descripció:

El Centre d’Educació Sexual i Promoció de la Salut (Zentrum für Sexuelle Bildung und Gesundheitsförderung) són una associació sense ànim de lucre fundada 2011 i amb seu a Àustria / Graz.

Estan a favor de l’educació i l’atenció de la salut sexual integral i moderna, amb atenció a la diversitat, la igualtat, els drets de gènere i la responsabilitat social. Estan treballant en projectes variats amb els aspectes clau de l’educació sexual i la promoció de la salut.

L’objectiu del projecte és desenvolupar aliances estratègiques per a un estil modern i sostenible de l’educació sexual amb enfocament en la diversitat i els mitjans de comunicació.

Amb aquest projecte volem fer front a les necessitats en matèria d’educació sexual dels joves i els seus cuidadors principals.

Per a l’educació sexual integral moderna sostenible i transferible volem crear una eina basada en web combinat amb entrenaments (per joves i multipliers-) i una “exposició” mòbil per implementar l’educació sexual i la promoció de la salut en diferents països d’Europa.

L’objectiu principal és la diversitat, la salut i la igualtat. Els drets sexuals i reproductius específicament impliquen “informació basada en la investigació científica”, “el dret a l’educació sexual integral” i “el dret a la salut sexual.”

Aquest dret s’ocupen de totes les persones i els projectes objectiu és fer que la igualtat d’oportunitats per a tothom per reclamar aquest dret.

Aquest projecte es basa en els interessos dels individus i pot ser modificat i adaptat als interessos del grup objectiu. Per poder realitzar el projecte amb alt nivell de sostenibilitat estan buscant socis en l’educació sexual i la promoció de la salut, i a més, experts en mitjans de comunicació, la comunicació, el disseny i els socis en la investigació i els estudis (exposició).

Organitza:
Giovani Senza Frontiera
Lloc:
Caserta, Itàlia
Dates:
8 mesos (10.10.2017-10.05.2018)
Tema:
dinamització d'un espai jove
Data límit d'inscripció:
15.09.2017
Contacte:
comunicacio@catalunyavoluntaria.cat
Descripció:

Giovani Senza Frontiera és una organització de joves, adults, i treballadors socials que promouen la ciutadania activa, la mobilitat, la cooperació internacional, la educació i el voluntariat.

Volen inclusió i participació transversal, creant espais de participació a la vida pública, per A què les persones mateixes donin respostes a les noves necessitats que es creen a nivell local, nacional i europeu.

Aquest projecte de llarga durada busca joves motivats, amb nocions bàsiques de mitjans digitals, pàgines web, xarxes socials i comunicació digital en general, per ajudar a promoure les activitats del Centre Juvenil Paguro.

Altres tasques dels voluntaris consistiran en cuidar de l’edifici – edifici que vol convertir-se en un Centre Juvenil EuroMediterrani-, i els seus espais, és a dir, el jardí on es poden cultivar i compartir la collita amb gent d’arreu de tot el món. Promoure el SVE i les oportunitats de Mobilitat amb Erasmus+ en escoles i espais públics, i estar a càrrec de la revista digital com a resultat de les activitats realitzades.

En aquest projecte en concret participaran dues persones de Catalunya i dues persones de Bèlgica.

Que s’ofereix al voluntari/a: La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica, suport lingüístic i visat (si fos necessari) estan cobertes pel programa Erasmus+ de la Comissió Europea.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert 275€) un cop presentats els documents justificatius del viatge i de la compra realitzada.

Els voluntaris/es també reben suport personal (mentor) i suport relacionat amb les tasques (supervisor) per part de l’entitat d’enviament i d’acollida abans, durant i després del projecte. Al finalitzar el projecte els voluntaris/es rebran el Youthpass, certificat que acredita el seu pas pel SVE.

Qui pot participar? Totes les persones residents a Catalunya, d’entre 17 i 30 anys, que no hagin realitzat un SVE amb anterioritat, interessades en la temàtica del projecte i amb ganes d’emprendre la gran aventura de ser voluntaris/es europeus.

Organitza:
Cooperaziones Senza Frontiere
Lloc:
Palermo, Itàlia
Dates:
11 mesos (octubre 2017 – agost 2018)
Tema:
activitats varies, campanyes socials
Data límit d'inscripció:
15.09.2017
Contacte:
comunicacio@catalunyavoluntaria.cat
Descripció:

Palermo és una ciutat amb una gran presència de immigrants, així com d’espais públics abandonats.

La idea del projecte ‘Local Development’ és treballar en aquests dos temes de forma conjunta: incrementar la inclusió social i la participació activa dels joves a través de campanyes socials específiques i divulgar els valors de Ciutadania Europea.

Les activitats principals dels voluntaris estaran connectades amb donar suport a la comunicació i promoció d’activitats i campanyes per promoure el voluntariat; la revaluació de espais públics i organitzar esdeveniments per promoure espais abandonats. També es realitzaran tallers amb menors d’edat sobre la Ciutadania Europea, tallers creatius i de reciclatge amb gent estrangera i ajudar els punts d’informació per joves.

Les activitats que es realitzaran durant el projectes es faran utilitzant mètodes d’educació no reglada, basades en participació activa: mètodes com aprenentatge cooperatiu i d’experiència, ‘peer learning’ i activitats a l’aire lliure. ‘Evs for Local Development’ té com a objectiu tenir un impacte real sobre la comunitat i els participants. Volen augmentar la conscienciació de conceptes com ciutadania europea, participació activa, integració social a minories immigrants i ciutadans amb meyys oportunitats. Tot això a través de bones pràctiques per compartir a nivell local, regional nacional i Europeu. 

Que s’ofereix al voluntari/a:

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica, suport lingüístic i visat (si fos necessari) estan cobertes pel programa Erasmus+ de la Comissió Europea. L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert 275€) un cop presentats els documents justificatius del viatge i de la compra realitzada.

Els voluntaris/es també reben suport personal (mentor) i suport relacionat amb les tasques (supervisor) per part de l’entitat d’enviament i d’acollida abans, durant i després del projecte.

Al finalitzar el projecte els voluntaris/es rebran el Youthpass, certificat que acredita el seu pas pel SVE. Qui pot participar? Totes les persones residents a Catalunya, d’entre 17 i 30 anys, que no hagin realitzat un SVE amb anterioritat, interessades en la temàtica del projecte i amb ganes d’emprendre la gran aventura de ser voluntaris/es europeus.

Organitza:
Without Borders
Lloc:
Estonia
Dates:
a convenir
Tema:
persones refugiades
Data límit d'inscripció:
30.09.2017
Contacte:
hebayoussifm@gmail.com
Descripció:

Without Borders (Sense Fronteres) és una organització recentment established Estònia no governamental que treballa en la promoció del diàleg intercultural, els refugiats i les qüestions d’estat i de gènere dels migrants a les comunitats d’Europa i Orient Mitjà.

Sense Fronteres se centra en els programes de sensibilització i activitats que poden ajudar els joves, els refugiats i els migrants a Estònia i Europa per desenvolupar una millor comprensió de les creences, valors i cultures de les societats d’allotjament que estan vivint, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida de vista educatiu, cultural, social.

Sense Fronteres està treballant també en la creació de noves rutes per als estonians i la societat europea, especialment els joves cap a una millor comprensió d’altres cultures.

Sense Fronteres practicarà i donar suport a qualsevol esforç sistemàtic per implementar accions que faria contribuir al canvi i la millora de les condicions socials i polítiques generals que ajuden en la formulació de la comprensió mútua entre les societats i els migrants i refugiats d’allotjament.

Organitza:
“Let's move to the east of Athens”-E.A.S.T.
Lloc:
Grècia, Atenes
Dates:
a convenir
Tema:
esport
Data límit d'inscripció:
31.10.2017
Contacte:
vasilis.ntakouris@gmail.com
Descripció:

És un grup informal, voluntari de persones que viuen a l’oest d’Atenes, on hi ha una gran quantitat de les desigualtats socials en contrast amb l’àrea de l’est de la ciutat metropolitana d’Atenes (Attica).
El seu objectiu és estimular i donar suport als nens i joves a participar en esports o activitats físiques educatius provocant la seva pròpia transformació social moure del seu status adscrit a un nou estat assolit per si mateixos. (E.A.S.T).
Creuen que si els nens i joves participen en qualsevol tipus d’ambdós esports formals o informals i activitats físiques, que poden aprofitar una oportunitat única:
-Per mantenir-se físicament i mentalment, per fer front als problemes de pes i obesitat, per prevenir o reduir l’impacte de moltes altres condicions relacionades amb la salut i, al seu torn, no tenir considerables costos socials.
-Per interactuar i integrar-se amb altres grups socials, els resultats esperats realistes en la inclusió social i la integració, especialment per als grups marginats i desfavorits, com els immigrants i persones en risc de discriminació.
Aprendre a ser part d’un equip i acceptar el principi de joc net, així com per establir comportaments i estils de vida saludables.
-Per regular el comportament social i crear un sentiment de pertinença, que al seu torn condueix a un enfortiment de la democràcia.
-Per unir les persones, la creació de comunitats i la lluita contra les actituds de xenofòbia i racisme.
-Per crear cohesió i fer possible l’educació per a la democràcia a través de les experiències col·lectives i emocionals.

També creuen que l’esport voluntàri pot ajudar a desenvolupar competències importants per a la comprensió democràtica, la cooperació, la igualtat de gènere, lideratge i organització.
Els seus membres organitzen o participen com a voluntaris en tot tipus d’esdeveniments o activitats esportives, com ara esdeveniments en interiors o exteriors i formals o informals esportius, esdeveniments esportius, esdeveniments esportius de base recreatives, activitats físiques.
A més, promouem i desenvolupem voluntari en el sector de l’esport i l’activitat física.
Finalment, es promou la participació dels joves en totes les consultes, debats i processos de presa de decisions en el camp d’esports.

Pàgina 2 de 41234