Skip to Content

cercador d'opcions de mobilitat

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Opcions de mobilitat

Opcions de mobilitat

Viatjar és una bona forma per conèixer altres realitats i maneres d’entendre el món. Però, a banda del que ens ofereixen les agències de viatge, hi ha moltes altres formes de viatjar que possiblement són més enriquidores i més útils per a la nostra formació.

En aquest apartat us oferim les definicions d’aquestes propostes alternatives i el contacte amb entitats que organitzen aquest tipus d’activitats. Intercanvis, camps de treball, formacions sobre participació juvenil, brigades, estades solidàries o voluntariats europeus són algunes de les activitats que teniu al vostre abast. 

Organitza:
ynergy Bulgaria
Lloc:
Dospat, Bulgària
Dates:
Del 23 de maig al 2 de juny de 2018
Tema:
coaching
Data límit d'inscripció:
01.03.2018
Contacte:
info@synergybulgaria.com
Descripció:

Un gran curs de formació sobre desenvolupament personal, coaching, comunicació i eines no formals.
L’objectiu del curs de formació és augmentar la qualitat del treball juvenil, centrant-se en el coaching i la tutoria de voluntaris.

La formació es basa en l’aprenentatge informal (des de l’experiència d’aprendre) i en l’aprenentatge experimental (aprenentatge fent).

El curs se centra en el treball sistemàtic (la relació entre individus i el seu entorn) i en Coaching (que permet a les persones desenvolupar la capacitat d’auto-interrogació i trobar respostes a les necessitats personals).

També es centra en el treball somàtic, que significa comunicació, creació de connexió, gestió emocional a través d’una gestió no verbal.

Organitza:
Egyesek Youth Association
Lloc:
Hollókő, Hongria
Dates:
9-14 de maig de 2018
Tema:
teatre
Data límit d'inscripció:
01.03.2018
Contacte:
improwise@egyesek.hu
Descripció:

El teatre improvisatori és com un joc emocionant: experimentem amb els socis de manera lúdica, la nostra creativitat pot elevar-se i els errors són benvinguts.
Els exercicis impro són sovint percebuts com a jocs divertits i energitzadors. El teatre improvisatori és una metodologia educativa no formal més complexa que una sèrie d’exercicis alegres. Ens ensenya un alt nivell de cooperació i ofereix una àmplia gamma d’oportunitats per a habilitats i desenvolupament personal.

ImproWise és un curs de formació per a formadors, facilitadors, treballadors juvenils, líders juvenils, educadors i professors, que treballen activament amb grups de joves i tenen la intenció d’aplicar el teatre improvisador i utilitzar les tècniques d’improvisació d’una manera més conscient.

L’entrenament consta de 5 dies hàbils complets per a la formació de tècniques d’improvisació i experimenta escenes impro focus en temes específics de cada sessió, p. Ex. presència, connexió, confiança, espontaneïtat, flexibilitat, risc, errors, creativitat, personatges i narració de contes. Les sessions s’adaptaran a les necessitats del grup.

Durant el curs de formació, els participants exploraran:
– Els principis del teatre improvisacional
– inspiració i confiança en parella en escenes
– presència activa i alt nivell d’atenció
– actitud positiva i acceptació
– equilibri entre flexibilitat i decisió
– espontaneïtat i pensament “dins de la caixa”
– Desenvolupament de personatges
– narració i improvisació

Què se’n pot treure ?
– prendre riscos i acollir errors com a elements crucials del cicle d’aprenentatge
– reduir l’ansietat i augmentar la confiança en un mateix
– Desbloqueig la vostra creativitat
– Desenvolupament de competències blaves, p. ex. escolta activa, resolució de problemes
– Tècniques d’improvisació, jocs i exercicis en treball i formació juvenil, p. ex. dinàmica de grup, desenvolupament de competències
– aprendre sobre la mentalitat dels improvisadors

Organitza:
Archimedes Foundation Youth Agency (Estonian National Agency) (National Agency)
Lloc:
Tallinn, Estònia
Dates:
22-25 de maig de 2018
Tema:
formació de formadors
Data límit d'inscripció:
01.03.2018
Contacte:
Anna.Kuzina@archimedes.ee
Descripció:

Es tracta d’un taller orientat a les capacitats per a formadors amb experiència a llarg termini en el camp dels joves, que han estat en contacte amb les pràctiques de coaching / mentoring i vol explorar aquests plantejaments més a l’hora de dissenyar activitats de formació.

Els Tallers d’Habilitació per a formadors (TSW) es duen a terme dues vegades l’any com a part d’una cooperació estratègica a llarg termini entre NA i SALTO T & C RC que coordina les ofertes europees de formació per a formadors. Recolza “formadors avançats” per explorar una determinada àrea del treball de l’entrenador i les competències relacionades amb el Model de competències de l’ETS per a formadors (https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainercompetencedrevelopment/trainercompetences/) . Cada vegada que TSW té un enfocament temàtic diferent per a cert desenvolupament de competències.

El taller 2018 a Estònia té com a objectiu ampliar les competències del formador pel que fa als mètodes i habilitats relacionades amb la formació (i en certa mesura: la tutoria) en el disseny i la pràctica en l’àmbit de la joventut.

Aquest Taller d’Habilitació de formadors (TSW) abordarà dimensions com:
– Desenvolupar activitats formatives / educatives amb un “barret de formador” (centrat en actituds, enfocament sistèmic i tècniques relacionades)
– Coaching per a i en grup (complementant altres cursos centrant-se més en un entrenament individual en formació).
– Donar supor / afavorir l’aprenentatge, la reflexió i l’autoconeixement mitjançant tècniques de coaching

Més precisament, el TSW explorarà una sèrie d’habilitats específiques relacionades amb l’entrenament en formació, com ara: com ajudar els participants a definir els seus objectius (desenvolupament / acció), com encendre l’aprenentatge, quins són els elements de “relació educativa” etc.

Per tant, és important destacar que aquest no és un curs de formació, sinó un taller curt i intensiu sobre l’ús de tècniques de coaching / mentoring en el disseny d’activitats de formació. Degut al format i la durada, es pretén centrar-se principalment en les habilitats pràctiques i en la seva transferència en la pràctica dels formadors en el camp del treball juvenil.

HORARI
Arribades durant el dimarts 22 de maig (el sopar està previst per a tothom). El programa comença el 23 de matí i acaba el divendres 25 a les 13:00, per tant, les sortides s’han de concertar abans de les 15:30 (hora de vol).

Organitza:
Associação Check-IN - Cooperação e Desenvolvimento
Lloc:
Beja, Portugal
Dates:
17-25 d'abril de 2018
Tema:
facilitació de grups
Data límit d'inscripció:
04.03.2018
Contacte:
info@checkin.org.pt
Descripció:

La formació FACE 2.0 acollirà 24 participants que tindran lloc a Beja (Portugal), del 17 al 25 d’abril de 2018, amb l’objectiu de capacitar als facilitadors amb habilitats de notícies, millorar la qualitat del treball juvenil i utilitzar noves eines per a l’èxit de la Facilitació.

FACE 2.0 és un curs de formació per a joves treballadors en facilitació en grups juvenils. El TC proposa mètodes i exercicis per augmentar algunes de les competències que un facilitador hauria de tenir.

És un aprenentatge molt pràctic amb una sessió sobre el disseny d’un taller i la seva perfecció.

Organitza:
The National Agency of Erasmus+ Youth in Action in Romania (National Agency)
Lloc:
Bucarest, Romania
Dates:
16-21 d'abril de 2018
Tema:
gestió de projectes
Data límit d'inscripció:
04.03.2018
Contacte:
alice.dartout@service-civique.gouv.fr
Descripció:

El curs de capacitació ATOQ pretén augmentar la qualitat en els intercanvis juvenils. A partir d’intercanvis previs, un grup internacional de treballadors juvenils se centrarà en aspectes de qualitat i millorarà les competències de gestió per tal de millorar la qualitat dels intercanvis futurs.
L’objectiu de l’ATOQ és donar suport als treballadors / líders juvenils en l’augment de la qualitat dels intercanvis juvenils europeus que van crear dins del programa Erasmus + Joventut.

El curs de formació de l’ATOQ oferirà als participants oportunitats per:

1. Reflexionar críticament sobre les seves experiències internacionals d’intercanvi juvenil anteriors i l’impacte en els joves, les organitzacions i la comunitat en general

2. Augmentar la comprensió de diferents aspectes de qualitat dels intercanvis juvenils, com ara: participació activa dels joves, cooperació amb socis, aprenentatge intercultural, impacte i resultats; construcció de programes

3. Experimenta un procés d’aprenentatge no formal i entén com donar suport al procés d’aprenentatge dels joves en el projecte;

4. Millorar les competències de gestió de projectes (coneixements, habilitats i actituds) per organitzar millor les diferents fases d’un intercanvi de joves.

Els participants d’altres països també podran sol · licitar la formació també si la seva Agència Nacional està disposada a cobrir els costos de viatge