Skip to Content

cercador d'opcions de mobilitat

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Opcions de mobilitat

Opcions de mobilitat

Viatjar és una bona forma per conèixer altres realitats i maneres d’entendre el món. Però, a banda del que ens ofereixen les agències de viatge, hi ha moltes altres formes de viatjar que possiblement són més enriquidores i més útils per a la nostra formació.

En aquest apartat us oferim les definicions d’aquestes propostes alternatives i el contacte amb entitats que organitzen aquest tipus d’activitats. Intercanvis, camps de treball, formacions sobre participació juvenil, brigades, estades solidàries o voluntariats europeus són algunes de les activitats que teniu al vostre abast. 

Organitza:
Nexes interculturals
Lloc:
Itàlia o Portugal
Dates:
a convenir
Tema:
pràctiques laborals
Data límit d'inscripció:
26.01.2018
Contacte:
http://bit.ly/2ALvQvk
Descripció:

En el marc del programa TLN Mobilicat, Nexes Interculturals, una entitat juvenil, gestionarà un projecte d’enviament de 20 joves inscrits/es al programa de Garantia Juvenil a fer una estada de pràctiques de 14 setmanes a Itàlia o Portugal.

El projecte té per objectiu abordar la problemàtica de l’atur juvenil i de la difícil transició estudis- treball a través de la promoció d’experiències de pràctiques a l’estranger i la facilitació de l’ingrés al món laboral dels i les joves; i, per això, es proposa:

– Oferir una oportunitat formativa pràctica als i les joves, a l’atur d’entre 18 a 29 anys i amb poca experiència professional.
– Millorar el desenvolupament de competències professionals, tant genèriques com específiques, lingüístiques i interculturals dels i les joves participants.
– Donar a conèixer als i les joves altres contextos socials i professionals.

Organitza:
NA Austria - Interkulturelles Zentrum
Lloc:
Viena, Àustria
Dates:
24-28 de març de 2018
Tema:
participació
Data límit d'inscripció:
28.01.2018
Contacte:
stephanie.auzinger@iz.or.at
Descripció:

L’objectiu de la formació és donar suport als participants per obtenir una millor comprensió i eines analítiques útils per analitzar les seves realitats locals, regionals i nacionals en matèria de participació juvenil i el diàleg estructurat.

Des del 2014, l’aplicació del diàleg estructurat a Àustria ha tingut un gran èxit a nivell local, regional i nacional. Aquest instrument per participar en els processos de presa de decisions de la UE s’ha convertit en una part important de la participació de les persones que participen en la política juvenil a Àustria i altres països europeus.

El Grup de Treball Nacional Austríac sobre el Diàleg Estructurat vol compartir l’experiència positiva d’utilitzar elements d’Art of Hosting per al procés de diàleg estructurat a Àustria i també conèixer la implementació en altres països.

Volem capacitar els participants per trobar bones estratègies i objectius per apropar la participació dels joves un pas endavant. Volem fer-ho amb mètodes i actituds que han tingut molt èxit a Àustria i altres països europeus durant els darrers anys, p. Ex. Art of Hosting o Theory U. A més, volem compartir mètodes que s’utilitzaran durant la Conferència Europea de la Joventut que se celebrarà a Àustria el 2018.

El seu objectiu és contribuir a una cultura de participació que aporta alegria.

Resultats proposats:

● Identificar com involucrar els joves i els responsables de decisions perquè treballin junts per un món que funcioni per a tots
● Anàlisi d’interessos, finalitats i objectius de projectes i estructures per a la participació juvenil (com fer projectes que involucrin a diferents grups d’interès) obtenir eines analítiques per a les estructures de participació juvenil)
● Promoure el diàleg com una actitud cap a una cultura participativa
● Identificar els factors d’èxit i possibles punts d’acupuntura nacional per a un canvi d’actitud cap a la participació dels joves

Organitza:
YiA National Agency Germany
Lloc:
Bonn, Alemanya
Dates:
entre el 19 i el 25 de març de 2018
Tema:
treballadors juvenils
Data límit d'inscripció:
28.01.2018
Contacte:
kriege@jfemail.de
Descripció:

El TICTAC està dirigit a treballadors joves i voluntaris i líders juvenils interessats a utilitzar la cooperació internacional per millorar les seves estratègies de desenvolupament local, i és compatible amb el disseny de projectes de qualitat Erasmus +.

TICTAC és un curs de formació dirigit a joves i treballadors professionals i líders juvenils interessats a utilitzar la cooperació internacional per millorar les seves estratègies de desenvolupament local d’acord amb els objectius de les seves organitzacions.

La formació de TICTAC pretén donar suport als participants en el disseny de projectes qualitatius i convertir-se en els pioners. del programa Erasmus +.

L’objectiu general del TICTAC TC és desenvolupar les competències dels participants per implementar projectes dins del programa Erasmus +, com a mesures de suport a l’estratègia a llarg termini d’una organització.

Els objectius específics del curs són: 

– promoure el programa Erasmus + com a eina educativa; 

– per explorar el programa Erasmus + amb un enfocament especial en la cooperació internacional de qualitat;

– comprendre el paper del programa Erasmus + dins d’una estratègia local a llarg termini;

– per simular els primers passos d’organitzar un projecte en el camp juvenil dins d’un equip internacional;

– desenvolupar les competències dels participants en la planificació dels processos d’educació no formal i d’aprenentatge intercultural;

– promoure la participació juvenil i la ciutadania activa com a elements clau en el disseny d’un projecte europeu.

El curs de formació està dissenyat per a joves treballadors i joves, que:

– han tingut un esdeveniment / activitat internacional abans (no necessàriament un projecte sota el programa Joventut en acció); 

– estan motivats per conèixer i fer ús del programa Erasmus + per crear o enfortir aliances internacionals;

– estan disposats a treballar en la qualitat dels seus projectes internacionals; 

– tenen el suport d’una organització per assistir al curs TICTAC i estan en condicions d’implementar projectes europeus de joves en la seva organització,

– tenen un mínim de 18 anys, es pot utilitzar l’anglès com a llengua de treball per establir una comunicació eficaç durant el treball en grup i les sessions.

Un baix nivell d’anglès limitarà les vostres oportunitats d’aprenentatge.

La Xarxa d’E +: Les Agències Nacionals de YiA organitzen diversos cursos de formació TICTAC per any. Trobareu una descripció general dels propers TicTacs a http://www.salto-youth.net/TicTac/.

Organitza:
Spanish National Agency (National Agency)
Lloc:
Mollina (Màlaga)
Dates:
10-16 de març de 2018
Tema:
aprenentatge de l'anglès
Data límit d'inscripció:
28.01.2018
Contacte:
rodriguezcai@injuve.es
Descripció:

Aquest TC pretén millorar les competències comunicatives en anglès amb una metodologia funcional centrada en el treball juvenil internacional en Erasmus +. Es dirigeix ​​als participants que busquen construir associacions i desenvolupar projectes juvenils internacionals.

Alguna vegada has tingut dificultats per treballar en entorns internacionals?
Voleu millorar les vostres competències d’anglès per treballar amb E +?
Voleu obtenir una comunicació efectiva i una millor qualitat dels vostres projectes?
Què significa aconseguir nous socis i desenvolupar projectes junts?

Si SÍ a qualsevol dels anteriors, aquest curs és per a tu!

OBJECTIUS:
L’objectiu d’aquest curs de formació és proporcionar eines pràctiques als participants per millorar les seves competències comunicatives (habilitats, actituds i coneixements) en anglès per a projectes internacionals d’ERASMUS + i programes de mobilitat i aprenentatge permanent.

Aquest curs està dissenyat per a persones que desitgen obtenir confiança i obtenir noves eines per comunicar-se en anglès basant-se en els seus coneixements existents. Per això, es pretén que els participants tinguin un nivell intermedi. (A2-B1). Això NO és per a principiants o estudiants avançats.

OBJECTIUS:
1. Proporcionar als participants eines pràctiques per activar i millorar les seves habilitats d’anglès.
2. Desenvolupar estratègies per gestionar comunicacions en projectes internacionals de mobilitat d’aprenentatge.
3. Ajudar els participants a millorar les seves habilitats comunicatives existents en anglès per desenvolupar projectes internacionals en l’àmbit de la mobilitat d’aprenentatge.
4. Assajar en situacions pràctiques on es requereix comunicació en anglès (presentacions dels seus treballs i tasques, presentacions de les seves organitzacions, disseny i presentació de projectes, etc.)
5. Proporcionar informació i vocabulari sobre mobilitat i programes Erasmus +, així com sobre la gestió de projectes.
6. Desenvolupar estratègies de comunicació en anglès per abordar les diferències culturals per facilitar la comprensió en les associacions interculturals i internacionals.
7. Facilitar l’establiment d’associacions de llarga durada entre les organitzacions participants per a futures col·laboracions.

METODOLOGIA:
La metodologia del curs es basa en l’aprenentatge experiencial, en un entorn on els participants poden aprendre els uns dels altres i els formadors.

La metodologia utilitzada en aquesta activitat formativa es basa en l’aprenentatge no formal i és totalment funcional i relacionada amb el tema. El curs pretén fomentar la comunicació entre els participants mitjançant activitats de simulació i exercicis pràctics de comunicació. Les activitats d’aprenentatge presencial estan plenament integrades al currículum del curs.

El programa del curs es basa en activitats rellevants per a la millora de la comunicació anglesa en un entorn internacional. Durant el curs, els participants aprendran a aprendre per si mateixos ia millorar les seves habilitats gràcies a exercicis de simulació, jocs de rol, presentacions i grups de treball, on els participants treballaran en la comprensió lectora, el vocabulari, la revisió gramatical, l’audició i la pràctica oral.

Durant els tallers i depenent de la mida del grup, els participants es poden dividir en 2 grups perquè puguin aprofitar al màxim les activitats. Així, es tindran en compte factors com les habilitats lingüístiques, la diversitat cultural i lingüística, i els diferents estils d’aprenentatge. Els grups es basaran en les dades proporcionades pels participants en la sol·licitud i en les activitats introductòries realitzades durant el primer dia.

Organitza:
Youth for Community Development
Lloc:
Armenia (Gyumri i Yerevan)
Dates:
a convenir
Tema:
emprenedoria social, vulnerabilitat
Data límit d'inscripció:
31.01.2018
Contacte:
george.seyradarian@gmail.com
Descripció:

Els objectius de l’activitat de l’organització són:

Contribuir al desenvolupament dels joves a nivell individual mitjançant orientació professional, desenvolupament de competències, formació teòrica i pràctica i altres activitats.

Contribuir al desenvolupament de la gent jove a nivell comunitari, preparant el sòl per a la seva futura activitat.

Participi activament en el camp de la Resolució d’Afers Ambientals com l’explotació de deixalles, obrir mines, protecció del medi ambient.

Suport processos de resolució de conflictes, que garanteixen la participació dels joves i de les dones.

Promoure la participació ciutadana en processos d’administració pública a tots els nivells.

Promoure la participació de la joventut en els òrgans locals d’autogovern.

Observeu les eleccions locals i parlamentàries tant a Armènia com a la regió.

Es treballarà per:

• Implementar diverses activitats que contribueixin a l’apoderament de les dones que viuen a les regions, el desenvolupament d’habilitats empresarials, la direcció al treball voluntari. Realitza diversos esdeveniments amb l’objectiu d’obrir nous llocs de treball.

• Implementar diversos cursos de formació sobre emprenedoria social, agro / eco / desenvolupament turístic extrem a les regions.

• Implementar activitats que promoguin l’estil de vida saludable dels joves.

• Organitzar festivals culturals de significació local, nacional i internacional, diversos esdeveniments juvenils que contribueixen a l’intercanvi d’experiències, descobriment i desenvolupament de nous talents i establiment de diàleg intercultural.

• Organitzar i implementar mesures i programes destinats a resoldre els problemes dels ciutadans discapacitats.

• Organitzar i implementar una varietat de programes i activitats destinades a resoldre els problemes de persones socialment vulnerables, gent gran (llars de jubilació), orfenats i famílies de combatents de la mort.

• Realitzar estudis locals i regionals tant per a les activitats futures de l’organització donada com per a altres projectes de la regió que cal investigar.

• Implementar una sèrie de programes sobre drets humans, igualtat de gènere i empoderament de les dones.

• Organitzar i dur a terme programes i esdeveniments destinats a preservar i restaurar monuments històrics i culturals i altres estructures / edificis.

• Realitzar campanyes de recerca científica i culturals durant les vacances locals, regionals i internacionals.

• Organitzar i implementar programes orientats a identificar i resoldre els problemes dels migrants i refugiats interns i externs, garantint la implicació dels joves.

• Organitzar i implementar una sèrie d’activitats orientades a la integració europea i al desenvolupament de la societat civil.

• Implementar programes relacionats amb el camp sanitari que promoguin el desenvolupament del camp donat, vinculant i reforçant la connexió entre la joventut i el camp. Aborda els problemes actuals en l’àmbit de la salut i els problemes relacionats amb o enfrontats per la joventut.

• Realitzar assessorament psicològic, treballs psicoterapèutics, correctius i rehabilitadors.

• Realitzar i / o organitzar treballs de consultoria, recerca, anàlisi, estadística, seguiment, modelització, expert, metodològic, docent i de traducció.

• Ensenyar llengües estrangeres, habilitats artístiques i de comunicació.

• Organitzar conferències, seminaris, entrenaments, cursos individuals i col·lectius.