convocatòria de subvencions de la Generalitat de Catalunya
X
convocatòria de subvencions de la Generalitat de Catalunya

Entitats!! Ara sí que sí, ja s’ha publicat la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats en l’exercici 2016.

Recordem que el passat divendres 15 d’abril de 2016, es va publicar l’Ordre de bases de la Convocatòria Ordinària de Subvencions per a entitats.

Des del CRAJ us informem de la línia E de l’annex 2 de l’Ordre de bases corresponent als programes per dur a terme projectes i activitats en l’àmbit de la joventut:

  • E.1 Suport a les activitats de les entitats juvenils: Caldrà presentar el formulari de sol·licitud únic de la convocatòria, junt amb la documentació requerida a la línia E1.

Les bases generals les podeu trobar resumides per la tècnica de subvencions del CRAJ en el següent enllaç: bases convocatòria Generalitat de Catalunya 2016 i en el següent enllaç: convocatòria subvencions Generalitat de Catalunya 2016.

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 9 de maig i finalitza el dia 28 de maig de 2016, ambdós inclosos.

Us recordem que les sol·licituds s’han de realitzar exclusivament per via electrònica utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i per mitjà d’un formulari de sol·licitud únic que requereix disposar d’un Certificat Digital vàlid i vigent.

El formulari de sol·licitud normalitzat estarà disponible en breus a Tràmits gencat i a l’apartat “Formularis i documentació” del web del Departament. Passat aquest termini, el sistema es bloquejarà i les sol·licituds que no constin com a confirmades no seran vàlides.

Per a qualsevol dubte o incidència, us podeu adreçar a la tècnica de subvencions per a que us ajudi en la redacció i presentació del projecte: subvencions@craj.cat