fitxa tematica certificat penal
X
fitxa tematica certificat penal

A totes aquelles associacions que treballeu amb menors us pot resultar d’utilitat el nou recurs informatiu del CRAJ: una Fitxa Temàtica sobre com obtenir el certificat negatiu del Registre Central de delinqüents sexuals.

Amb motiu de la nova Llei 26/2015 de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, aprovada el passat 28 de juliol, us informem sobre els tràmits que cal seguir per aconseguir el certificat negatiu del Registre Central de delinqüents sexuals.

Recordem que aquest certificat negatiu serà requisit per a l’accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors.

Consulteu aquí la nova Fitxa Temàtica: Com obtenir el certificat negatiu del Registre Central de delinqüents sexuals.