but901_147_justificacions_subvencions2016
X
but901_147_justificacions_subvencions2016

Associacions! Ja teniu a la vostra disposició tres nous materials informatius que us permetran millorar la gestió de l’entitat, en termes comunicatius, de finançament i de seguretat en les activitats:

  • Butlletí 901 “El pla de comunicació”: us informem sobre la importància de l’elaboració del pla de comunicació a l’entitat per tal de treballar i millorar l’impacte de les vostres accions i projectes. El document detalla pas a pas les fases que cal seguir a l’hora d’elaborar una estratègia comunicativa.
  • Butlletí 901 “Justificació de subvencions 2016″: us oferim un llistat de les subvencions i ajuts més rellevants per a entitats en l’àmbit públic i privat que s’han convocat al llarg del 2016, així com la documentació necessària corresponent a cada convocatòria. El document també va acompanyat de consells per a presentar una bona justificació i consells de cara a l’avaluació.
  • Butlletí 901 “La seguretat en les activitats de l’associacionisme”: us guiem en els aspectes bàsics per a gestionar la seguretat, per prendre consciència i compartir amb totes les persones sòcies la necessitat de comprometre’s per a assumir la responsabilitat que suposa dur a terme activitats en el món associatiu.

Recordeu que si voleu aprofundir en qualsevol d’aquests temes, també podeu demanar una assessoria gratuïta i personalitzada a través dels correus electrònics assessoraments@crajbcn.cat (per a assessories sobre aspectes de finançament i de seguretat) i comunicacio@crajbcn.cat (per a dubtes comunicatius)!