X

Les assemblees generals i la seva junta són els màxims òrgans de govern de les associacions i com a tal, les hem de gestionar amb eficiència i rigorositat. Lluny de percebre-la com a un tràmit, les hem de considerar un exercici de democràcia interna per posar a l’abast de les sòcies membres tota aquella informació rellevant sobre el funcionament general de l’entitat.

Descarregue-vos el butlletí aquí.