Skip to Content

Normativa del CRAJ
 
 
 
Benvinguts i benvingudes al Centre de recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ). El CRAJ és un servei municipal gestionat pel Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) en conveni amb l’Ajuntament de Barcelona, el qual es troba situat dins l’Espai Jove La Fontana. L’objectiu és oferir recursos i serveis a les associacions juvenils i grups de joves de la ciutat i, alhora, ser un espai amb les prestacions adients per informar i assessorar de tot allò que interessa al moviment associatiu juvenil de Barcelona. Podreu trobar més informació a la web www.bcn.cat/craj o trucant directament al 93 265 52 17, el nostre telèfon d’informació.

A qui ens adrecem

 • Associacions juvenils legalment constituïdes.
 • Grup de joves de fet, tant els de caràcter estable com els de caire més cojuntural.
 • Entitats de serveis a la joventut.
 • Aquelles entitats que sense ser específicament juvenils, desenvolupen una tasca de treball i sensibilització amb i/o pels joves.

Els nostres horaris de funcionament

L’horari d’obertura del CRAJ i d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 10 a 15h i de 16 a 21h. Tingueu en compte que si veniu fora de l’horari d’obertura de l’Espai Jove La Fontana, haureu de trucar-nos per tal que us baixem a obrir.

Els horaris d’obertura de l’Espai Jove La Fontana són: Matins: dilluns i dijous, de 10 a 15h Tardes: de dilluns a divendres de 17 a 22.30h Caps de setmana: dissabtes de 10h a 14h i de 16h a 00h i diumenges de 17h a 21h.

Preus

Cessió d’espais
Cessió de materials
Normatives

Cessió d'ús d'espais

Quines sales té l’Espai Jove La Fontana?

Auditori: espai de 334 m2, amb una capacitat per a 380 persones dretes i unes 200 assegudes, que disposa d’equip de so i de llums.

Sala d’Actes: espai de 200 m2, amb capacitat per a 200 persones, que pot ser dividida per la meitat creant dos espais diferenciats. La sala està dotada d’un equip de so, projector i pantalla de projecció.

Sala Polivalent: espai de 56 m2, amb capacitat per a 45 persones, que disposa de taules i cadires. La sala està dotada d’un equip de so, projector i pantalla de projecció.

Sala Taller 1: espai de 31 m2, amb capacitat per a 25 persones, que disposa de taules i cadires.

Sala Taller 2: espai de 31 m2, amb capacitat per a 25 persones, que compta amb una aixeta, taules i cadires.

Sala Taller 3: espai de 31 m2, amb capacitat per a 25 persones, que disposa de taules, cadires, projector i pantalla de projecció.

Sala Viver 1, 2, 3: espai de 13 m2 amb capacitat per a 6 persones, que disposa de taules i cadires. Sala Viver 4: espai de 14 m2 amb capacitat per a 8 persones, que disposa de taules i cadires.

Qui en pot fer ús?

S’estableixen 4 grups d’entitats usuàries del servei de lloguer d’espais de l’Espai Jove La Fontana, segons els quals es determinen les tarifes de preus.

A) Entitats i col·lectius juvenils.

B) Entitats del barri de Gràcia

C) Entitats de Barcelona

D) Altres, previ valoració de la direcció de l’equipament

 

Sol·licitud de reserva d’espai

Per tal de sol·licitar la reserva d’un espai, caldrà seguir els següents passos:

1.  Omplir el formulari web http://www.lafontana.org/lloguer-i-cessio-despais/ o bé trucar al telèfon 93 265 52 17 o fer la sol·licitud de forma presencial al CRAJ.

2.  Acordar amb l’informador/a del CRAJ la data i l’horari de l’activitat, tenint en compte que dins l’horari sol·licitat cal preveure la preparació i també la recollida de l’espai.

3.  Omplir el formulari de cessió d’espai que et facilitaran des de el centre, tot lliurant les següents dades: nom, adreça i NIF de l’entitat, nom de la persona sol·licitant, telèfon de contacte i adreça de correu electrònic, descripció de l’activitat que es realitzarà i l’espai sol·licitat.

4.  El CRAJ lliurarà, ja sigui en mà o mitjançant correu electrònic, el pressupost de la reserva degudament complimentat amb el preu i el núm. de compte on fer el pagament efectiu.

5.  L’entitat sol·licitant haurà de revisar la reserva i, si totes les dades són correctes, fer el pagament al número de compte indicat en un termini màxim de 5 dies. Posteriorment caldrà fer arribar el rebut d’ingrés o transferència bancària en mà o a través del correu electrònic craj@crajbcn.cat.

6.  La reserva de l’espai es farà efectiva, i per tant quedarà confirmada, en el moment de recepció del rebut de pagament bancari per part del CRAJ.

Anul·lació de reserva d’espai

 • Si la reserva s’anul·la cinc dies (o més) abans de la data reservada, el CRAJ es compromet a retornar la quantitat corresponent al 100% del cost total de l’ús de l’espai.
 • Si la reserva s’anul·la amb un termini inferior als cinc dies abans de la data reservada, el CRAJ es compromet a retornar la quantitat corresponent al 75% del cost total de l’ús de l’espai.
 • Si la reserva s’anul·la el dia abans o el mateix dia (dues hores abans de l’inici de l’activitat), el CRAJ es compromet a retornar la quantitat corresponent al 50% del cost total de l’ús de l’espai.
 • Si la reserva no s’anul·la i l’entitat no es presenta en la data acordada sense cap tipus d’avís, el CRAJ no tornarà cap part de l’import.

Condicions d’ús

– L’entitat usuària ha de deixar l’espai en iguals o millors condicions que l’ha trobat, és a dir, amb l’oportuna col·locació de taules, cadires i altre material.

– L’entitat haurà de recollir totes les deixalles que generi l’activitat.

– El CRAJ i l’equipament no es fan responsables del material que pugui deixar-se l’entitat o les persones participants en els espais corresponents.

– Si la reserva de l’espai es realitza fora de l’horari de l’Espai Jove La Fontana (Matins: dilluns i dijous, de 10 a 15 h; tardes: de dilluns a divendres de 17 a 22.30 h; i caps de setmana: dissabtes de 10h a 14h i 16h a 00h i diumenges de 17h a 21h), l’entitat haurà de fer-se càrrec del pagament de la persona que vindrà a obrir l’equipament, fer la permanència durant l’activitat i tancar l’equipament.

Cessió d'ús de Material

Material del CRAJ

El Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona ofereix una serie de material per tal que les entitats juvenils puguin organitzar i preparar activitats de tot tipus: concerts, xerrades, formacions, tallers, paradetes… Podeu consultar tot el material que oferim a l’apartat de materials dins la pestanya de serveis.

Qui en pot fer ús?

S’estableixen 3 grups possibles d’entitats usuàries del servei de lloguer de materials del Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona segons les quals es determinen les tarifes de preus:

A) Entitats juvenils, col·lectius i grup de joves.

B) Entitats no juvenils.

C) Escoles, acadèmies o institucions de caire educatiu, d’àmbit privat, de les quals es beneficia, principalment, la gent jove.

Aquests serveis no són disponibles en els següents casos:

– La sol·licitud és realitzada per una persona particular per desenvolupar activitats a títol individual.

– La sol·licitud és realitzada per una empresa privada o similar.

Sol·licitud de reserva de material

Per tal de sol·licitar la reserva de material, caldrà seguir les següents passes:

1.  Trucar al telèfon 93 265 52 17 o fer la sol·licitud de forma presencial al CRAJ.

2.  Acordar amb l’informador/a del CRAJ la data i l’horari de l’ús de material, tenint en compte que dins l’horari sol·licitat cal preveure la preparació i també la recollida de l’espai.

3.  Lliurar les següents dades: nom, adreça i NIF de l’entitat, nom de la persona sol·licitant, telèfon de contacte i adreça de correu electrònic.

4.  El CRAJ lliurarà, ja sigui en mà o mitjançant correu electrònic, la fitxa de sol·licitud de reserva degudament complimentada amb el preu i el núm. de compte on fer el pagament efectiu.

5.  L’entitat sol·licitant haurà de revisar la reserva i, si totes les dades són correctes, fer el pagament al número de compte indicat en un termini màxim de 5 dies. Posteriorment caldrà fer arribar el rebut d’ingrés o transferència bancària en mà o a través del correu electrònic craj@crajbcn.cat.

6. En el moment del lliurament del material, la persona responsable de l’entitat sol·licitant haurà de signar un paper en el qual es compromet a retornar el material en les mateixes condicions en què se li ha lliurat.

Anul·lació de reserva de material

Si la reserva s’anul·la amb més de 24 hores d’antelació sense que hi hagi perjudici per cap altre entitat, des del CRAJ es podrà procedir al retorn de l’ingrés en qüestió.  Si l’entitat anul·la el mateix dia o no es presenta, haurà d’abonar igualment el 100% de l’import.

Condicions d’ús

S’ha de tornar el material en les mateixes condicions com s’ha deixat, és a dir, sense desperfectes o avaries. Si el material es torna amb algun desperfecte o avaria, l’entitat, grup o xarxa que l’ha utilitzat es farà càrrec de la reparació o substitució del material en qüestió. El material sol·licitat es podrà passar a recollir per l’Espai Jove La Fontana, durant l’horari d’obertura del CRAJ i s’haurà de retornar abans de les 21 hores del dia de finalització de la reserva. En cas que la reserva sigui per un dissabte o un diumenge, com que el CRAJ està tancat al públic, es podrà retornar el material el dilluns abans de les 21 hores i s’haurà de recollir el divendres en el mateix horari.

Bústia

Què és?

El Servei de Bústia del CRAJ és un servei gratuït per a aquelles entitats que no tinguin seu i/o vulguin rebre les seves trameses, subscripcions i correu ordinari en un adreça diferent de la seva seu social. Així doncs, podeu utilitzar l’adreça de l’Espai Jove La Fontana com a adreça postal de la vostra entitat o grup. No està permès, però, posar l’adreça de l’Espai Jove La Fontana dins dels estatuts de la vostra entitat.

Aquest servei consta d’una bústia personalitzada per a l’Entitat o Grup de Joves que es troba a la primera planta de l’Espai Jove La Fontana. La persona que faci d’enllaç entre el CRAJ i l’entitat en qüestió serà la responsable de venir a buidar assíduament la bústia. En cas que aquesta estigués plena, l’Informador/a del CRAJ responsable del servei us ho notificaria, ja sigui per correu electrònic o bé per telèfon.

Com sol·licitar aquest servei?

Per sol·licitar aquest servei podeu fer un correu electrònic a info@crajbcn.cat o bé venir al CRAJ i indicar al nostre equip d’informadors/es que sol·liciteu aquest servei. Des del CRAJ us facilitarem un document per tal de notificar la petició d’aquest servei en el què hauran de constar les dades de l’entitat i les persones de contacte.

Assessoraments

Què és?

És un servei dirigit a les associacions i grups de joves de Barcelona. Es tracta d’assessories gratuïtes sobre aspectes d’àmbit associatiu:

– Assessoria de Constitució i Funcionament d’Associacions

– Assessoria Legal, Fiscal, Comptable i Laboral

– Assessoria de Finançament Associatiu

– Assessoria de Projectes

– Assessoria de Comunicació

– Assessoria d’Associacionisme i Voluntariat

– Assessoria d’Activitats Internacionals

Les sol·licituds d’assessorament es realitzen a través de la web del CRAJ o bé de forma presencial. L’equip tècnic gestionarà la reserva de forma acordada amb l’entitat i segons els horaris disponibles dels assessors. També podeu fer un correu electrònic a craj@crajbcn.cat.

Com sol·licitar aquest servei?

Trucar per telèfon, enviar un correu electrònic o venir personalment al CRAJ i indicar-nos el nom de l’entitat, el nom d’un responsable i un telèfon de contacte. En cas d’anul·lar l’assessorament per motius del CRAJ o dels mateixos assessors us farem arribar la notificació el més aviat possible per tal de poder concertar-vos un nou horari. En cas que sigui l’entitat qui no pugui assistir a l’assessorament, cal que ho faci saber abans de la data establerta. Si  una entitat no comunica, per segona vegada, que no pot assistir a un assessorament prèviament acordat, serà penalitzada sense possibilitat de sol·licitar un nou assessorament durant els tres mesos següents. La falta d’assistència de l’entitat o grup sol·licitant a l’assessorament comporta que altres entitats interessades no puguin accedir al servei. A més, de vegades, obliga a l’assessor/a a venir expressament al CRAJ. És per això que us demanem seriositat i puntualitat per a la cita acordada.

Recursos sostenibles

El Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona disposa de diversos tipus de material sostenible per cedir a les entitats o grups de joves que ho puguin necessitar per dur a terme les seves activitats.

Quins Materials?

Dins l’àrea de sostenibilitat del CRAJ es proposa enfortir el treball del respecte i l’educació per al medi ambient i la generació de recursos i consciència sostenible. Per això, el CRAJ també posem a disposició de les entitats el següent material gratuït (amb fiança) per dur a terme les seves activitats:

 • Gots reutilitzables
 • Vaixella sostenible (plats i coberts)
 • Gerres
 • Cadires

Podeu trobar més informació sobre els recursos sostenibles que oferim aquí.

Procés de sol·licitud de reserva de material

Per tal de sol·licitar la reserva de material, caldrà seguir les següents passes:

1. Accedir al formulari habilitat a la part de baix de la secció «Materials del CRAJ» de la plana web del CRAJ, emplenar-lo amb les dades requerides i clicar a «Enviar». També es pot trucar al telèfon 93 265 52 17 o fer la sol·licitud de forma presencial a l’oficina del CRAJ (1era planta de l’Espai Jove la Fontana).

2. L’equip tècnic del CRAJ respondrà la sol·licitud confirmant, o no, la disponibilitat del material i requerint les dades addicionals que siguin necessàries per seguir amb la reserva.

3. En la sol·licitud omplerta per a la cessió del material es fixarà una data de recollida i una de retorn, i per tant, els dies que l’entitat tindrà reservat el material. L’entitat o grup de joves es compromet a tornar el material en la data de retorn indicada en la sol·licitud.

4. El CRAJ lliurarà, ja sigui en mà o mitjançant correu electrònic, el document on es detalla el dipòsit que ha de deixar l’entitat i la «Normativa de cessió de recursos sostenibles del CRAJ».

5. L’entitat o grup de joves deixarà al CRAJ un dipòsit variable depenent del nombre de materials sol·licitats i que s’especifica en el quadre de més avall.

6. En el moment de la recollida del material, la persona responsable de l’entitat sol·licitant haurà d’omplir amb les seves dades el document «Cessió de material sostenible», també haurà de signar el compromís de retornar el material en les mateixes condicions que li ha estat lliurat i conforme ha llegit i accepta la «Normativa de cessió de material sostenible del CRAJ».

7. L’entitat o grup de joves haurà de tornar tot el material que se li ha cedit en bon estat i a la data acordada. En cas que algun del material es perdi o sigui malmès, haurà de pagar un preu per aquest material perdut o trencat (especificat també en el quadre de més avall).

Condicions d’ús

 • El material sol·licitat es podrà passar a recollir al CRAJ, al primer pis de l’Espai Jove La Fontana (C/Gran de Gràcia 190-192). L’horari de recollida i retorn de materials del CRAJ és de dilluns a divendres de 10h a 14:30h i de 16h a 20:30h. No obrim en caps de setmana!L‘horari d’atenció del CRAJ no és el mateix que l’horari d’obertura de l’equipament on es troba ubicat, l’Espai Jove la Fontana. Si l’entitat sol·licitant arriba a l’Espai Jove la Fontana per recollir o retornar un material i es troba l’equipament tancat, cal avisar trucant al 93 265 52 17 i una persona de l’equip del CRAJ els obrirà la porta.

 • En cas que la reserva sigui per utilitzar el material un dissabte, diumenge o qualsevol dia festiu (dies en que el CRAJ roman tancat) caldrà que l’entitat sol·licitant es planifiqui per poder venir a recollir el material el primer dia laborable previ (que acostuma a caure en divendres) i per poder-lo retornar el primer dia laborable següent (que acostuma a ser dilluns).

 • L’entitat o grup de joves es compromet a seguir el procés de neteja del material correctament a fi de poder retornar-lo d’una forma adequada. La neteja s’ha de fer tant abans de l’ús del material com després. El material s’ha de retornar net i sec.

 • En cas que hi hagi alguna anomalia en el material cedit i l’entitat o grup de joves no se’n faci càrrec, el CRAJ es reservarà el dret a no tornar el dipòsit inicial per solucionar el problema i a valorar la prestació de nous serveis i recursos a l’entitat.

A continuació, es detalla el dipòsit que s’ha de deixar segons el nombre d’unitats i material, així com l’import a pagar en cas que el material no es retornin o es torni malmès.

Gerres

Dipòsit segons unitats

Preu de les gerres malmeses o perdudes

0-25 gerres

5€

En cas que es perdin o siguin malmeses, l’entitat haurà de pagar 2 euros per gerra.

25-50 gerres

10€

Més de 50

15€

Gots

Dipòsit segons unitats

Preu dels gots malmesos o perduts

0-99 gots

5€

En cas que es perdin o siguin malmesos, l’entitat haurà de pagar 1 euro per got.

100-299 gots

12€

300-399 gots

24€

Més de 399

50€

Plats

Dipòsit segons unitats

Preu dels plats malmesos o perduts

0-50 plats

5€

En cas que es perdin o siguin malmesos, l’entitat haurà de pagar 2’80 euros per plat.

50-100 plats

10€

100-150 plats

15€

150-200 plats

20€

Coberts
Dipòsit segons unitats Preu dels coberts malmesos o perduts
0-50 coberts 3€ En cas que es perdin o siguin malmesos, l’entitat haurà de pagar 0’30 euros per cobert.

50-100 coberts

5€

100-150 coberts

7€

150-200 coberts

10€

Cadires

Dipòsit segons unitats

Preu de les cadires malmeses o perdudes

0-28 cadires

1€/unitat

En cas que es perdin o siguin malmesos, l’entitat haurà de pagar 5 euros per cadira.

Paelles i cremadors

Dipòsit segons unitats

Preu de les paelles i cremadors malmesos o perduts

1 cremador

25€

En cas que es perdi o sigui malmès algun dels materials, l’entitat haurà de fer-se càrrec de la reposició del material o del pagament de l’import equivalent.

1 paella petita

15€

1 paella gran

35€

Qualsevol canvi o qüestió s’ha d’acordar amb l’informador/a o la coordinació del Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona.