Skip to Content

Normativa del CRAJ
 
 
 
Benvinguts i benvingudes al Centre de recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ). El CRAJ és un servei municipal gestionat pel Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) en conveni amb l’Ajuntament de Barcelona, el qual es troba situat dins l’Espai Jove La Fontana. L’objectiu és oferir recursos i serveis a les associacions juvenils i grups de joves de la ciutat i, alhora, ser un espai amb les prestacions adients per informar i assessorar de tot allò que interessa al moviment associatiu juvenil de Barcelona. Podreu trobar més informació a la web www.bcn.cat/craj o trucant directament al 93 265 52 17, el nostre telèfon d’informació.

A qui ens adrecem

  • Associacions juvenils legalment constituïdes.
  • Grup de joves de fet, tant els de caràcter estable com els de caire més cojuntural.
  • Entitats de serveis a la joventut.
  • Aquelles entitats que sense ser específicament juvenils, desenvolupen una tasca de treball i sensibilització amb i/o pels joves.

Els nostres horaris de funcionament

L’horari d’obertura del CRAJ i d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 10 a 15h i de 16 a 21h. Tingueu en compte que si veniu fora de l’horari d’obertura de l’Espai Jove La Fontana, haureu de trucar-nos per tal que us baixem a obrir.

Els horaris d’obertura de l’Espai Jove La Fontana són: Matins: dilluns i dijous, de 10 a 15h Tardes: de dilluns a divendres de 17 a 22.30h Caps de setmana: dissabtes de 10h a 14h i de 16h a 00h i diumenges de 17h a 21h.

Preus

Cessió d’espais
Cessió de materials
Normatives

Cessió d'ús d'espais

Quines sales té l’Espai Jove La Fontana?

Auditori: espai de 334 m2, amb una capacitat per a 380 persones dretes i unes 200 assegudes, que disposa d’equip de so i de llums.

Sala d’Actes: espai de 200 m2, amb capacitat per a 230 persones, que pot ser dividida per la meitat creant dos espais diferenciats. La sala està dotada d’un equip de so, projector i pantalla de projecció.

Sala Polivalent: espai de 58 m2, amb capacitat per a 60 persones, que disposa de taules i cadires. La sala està dotada d’un equip de so, projector i pantalla de projecció.

Sala Taller 1: espai de 33 m2, amb capacitat per a 25 persones, que disposa de taules i cadires.

Sala Taller 2: espai de 33 m2, amb capacitat per a 25 persones, que compta amb una aixeta, taules i cadires.

Sala Taller 3: espai de 33 m2, amb capacitat per a 25 persones, que disposa de taules i cadires.

Qui en pot fer ús?

S’estableixen 4 grups d’entitats usuàries del servei de lloguer d’espais de l’Espai Jove La Fontana, segons els quals es determinen les tarifes de preus.

A) Entitats juvenils.

B) Entitats del barri de Gràcia

C) Entitats de Barcelona

D) Empreses

Aquests serveis no són disponibles en els següents casos:

– Quan la sol·licitud és realitzada per una persona per a desenvolupar-hi activitats a títol individual (organització de tallers, xerrades, cursos…).

– Quan la sol·licitud és per a la realització continuada d’assaigs de teatre i/o de música. S’entendrà per continuada tota aquella sol·licitud que signifiqui fer reserva d’un espai més de dues vegades en una mateixa setmana o també en posteriors setmanes de forma reiterada.

– Quan la sol·licitud és per a dur a terme de cursos que es realitzin en dies consecutius, organitzats per la pròpia entitat.

Sol·licitud de reserva d’espai

Per tal de sol·licitar la reserva d’un espai, caldrà seguir els següents passos:

1.  Trucar al telèfon 93 265 52 17 o fer la sol·licitud de forma presencial al CRAJ.

2.  Acordar amb l’informador/a del CRAJ la data i l’horari de l’activitat, tenint en compte que dins l’horari sol·licitat cal preveure la preparació i també la recollida de l’espai.

3.  Omplir el formulari de cessió d’espai, i lliurar les següents dades: nom, adreça i NIF de l’entitat, nom de la persona sol·licitant, telèfon de contacte i adreça de correu electrònic, descripció de l’activitat que es realitzarà i l’espai sol·licitat. També pot ser que es demani omplir el formulari

4.  El CRAJ lliurarà, ja sigui en mà o mitjançant correu electrònic, la fitxa de sol·licitud de reserva degudament complimentada amb el preu i el núm. de compte on fer el pagament efectiu.

5.  L’entitat sol·licitant haurà de revisar la reserva i, si totes les dades són correctes, fer el pagament al número de compte indicat en un termini màxim de 5 dies. Posteriorment caldrà fer arribar el rebut d’ingrés o transferència bancària en mà o a través del correu electrònic craj@crajbcn.cat.

6.  La reserva de l’espai es farà efectiva, i per tant quedarà confirmada, en el moment de recepció del rebut de pagament bancari per part del CRAJ.

Anul·lació de reserva d’espai

Si la reserva s’anul·la amb més de 24 hores d’antelació sense que hi hagi perjudici per cap altre entitat, des del CRAJ es podrà procedir al retorn de l’ingrés en qüestió.  Si l’entitat anul·la el mateix dia o no es presenta, haurà d’abonar igualment el 100% de l’import.

Condicions d’ús

– L’entitat usuària ha de deixar l’espai en iguals o millors condicions que l’ha trobat, és a dir, amb l’oportuna col·locació de taules, cadires i altre material.

– L’entitat haurà de recollir totes les deixalles que generi l’activitat.

– El CRAJ i l’equipament no es fan responsables del material que pugui deixar-se l’entitat o les persones participants en els espais corresponents.

– Si la reserva de l’espai es realitza fora de l’horari de l’Espai Jove La Fontana (Matins: dilluns i dijous, de 10 a 15 h; tardes: de dilluns a divendres de 17 a 22.30 h; i caps de setmana: dissabtes de 10h a 14h i 16h a 00h i diumenges de 17h a 21h), l’entitat haurà de fer-se càrrec del pagament de la persona que vindrà a obrir l’equipament, fer la permanència durant l’activitat i tancar l’equipament.

Cessió d'ús de Material

Material del CRAJ

El Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona ofereix una serie de material per tal que les entitats juvenils puguin organitzar i preparar activitats de tot tipus: concerts, xerrades, formacions, tallers, paradetes… Podeu consultar tot el material que oferim a l’apartat de materials dins la pestanya de serveis.

Qui en pot fer ús?

S’estableixen 3 grups possibles d’entitats usuàries del servei de lloguer de materials del Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona segons les quals es determinen les tarifes de preus:

A) Entitats juvenils, col·lectius i grup de joves.

B) Entitats no juvenils.

C) Escoles, acadèmies o institucions de caire educatiu, d’àmbit privat, de les quals es beneficia, principalment, la gent jove.

Aquests serveis no són disponibles en els següents casos:

– La sol·licitud és realitzada per una persona particular per desenvolupar activitats a títol individual.

– La sol·licitud és realitzada per una empresa privada o similar.

Sol·licitud de reserva de material

Per tal de sol·licitar la reserva de material, caldrà seguir les següents passes:

1.  Trucar al telèfon 93 265 52 17 o fer la sol·licitud de forma presencial al CRAJ.

2.  Acordar amb l’informador/a del CRAJ la data i l’horari de l’ús de material, tenint en compte que dins l’horari sol·licitat cal preveure la preparació i també la recollida de l’espai.

3.  Lliurar les següents dades: nom, adreça i NIF de l’entitat, nom de la persona sol·licitant, telèfon de contacte i adreça de correu electrònic.

4.  El CRAJ lliurarà, ja sigui en mà o mitjançant correu electrònic, la fitxa de sol·licitud de reserva degudament complimentada amb el preu i el núm. de compte on fer el pagament efectiu.

5.  L’entitat sol·licitant haurà de revisar la reserva i, si totes les dades són correctes, fer el pagament al número de compte indicat en un termini màxim de 5 dies. Posteriorment caldrà fer arribar el rebut d’ingrés o transferència bancària en mà o a través del correu electrònic craj@crajbcn.cat.

6. En el moment del lliurament del material, la persona responsable de l’entitat sol·licitant haurà de signar un paper en el qual es compromet a retornar el material en les mateixes condicions en què se li ha lliurat.

Anul·lació de reserva de material

Si la reserva s’anul·la amb més de 24 hores d’antelació sense que hi hagi perjudici per cap altre entitat, des del CRAJ es podrà procedir al retorn de l’ingrés en qüestió.  Si l’entitat anul·la el mateix dia o no es presenta, haurà d’abonar igualment el 100% de l’import.

Condicions d’ús

S’ha de tornar el material en les mateixes condicions com s’ha deixat, és a dir, sense desperfectes o avaries. Si el material es torna amb algun desperfecte o avaria, l’entitat, grup o xarxa que l’ha utilitzat es farà càrrec de la reparació o substitució del material en qüestió. El material sol·licitat es podrà passar a recollir per l’Espai Jove La Fontana, durant l’horari d’obertura del CRAJ i s’haurà de retornar abans de les 21 hores del dia de finalització de la reserva. En cas que la reserva sigui per un dissabte o un diumenge, com que el CRAJ està tancat al públic, es podrà retornar el material el dilluns abans de les 21 hores i s’haurà de recollir el divendres en el mateix horari.

Bústia

Què és?

El Servei de Bústia del CRAJ és un servei gratuït per a aquelles entitats que no tinguin seu i/o vulguin rebre les seves trameses, subscripcions i correu ordinari en un adreça diferent de la seva seu social. Així doncs, podeu utilitzar l’adreça de l’Espai Jove La Fontana com a adreça postal de la vostra entitat o grup. No està permès, però, posar l’adreça de l’Espai Jove La Fontana dins dels estatuts de la vostra entitat.

Aquest servei consta d’una bústia personalitzada per a l’Entitat o Grup de Joves que es troba a la primera planta de l’Espai Jove La Fontana. La persona que faci d’enllaç entre el CRAJ i l’entitat en qüestió serà la responsable de venir a buidar assíduament la bústia. En cas que aquesta estigués plena, l’Informador/a del CRAJ responsable del servei us ho notificaria, ja sigui per correu electrònic o bé per telèfon.

Com sol·licitar aquest servei?

Per sol·licitar aquest servei podeu fer un correu electrònic a info@crajbcn.cat o bé venir al CRAJ i indicar al nostre equip d’informadors/es que sol·liciteu aquest servei. Des del CRAJ us facilitarem un document per tal de notificar la petició d’aquest servei en el què hauran de constar les dades de l’entitat i les persones de contacte.

Assessoraments

Què és?

És un servei dirigit a les associacions i grups de joves de Barcelona. Es tracta d’assessories gratuïtes sobre aspectes d’àmbit associatiu:

– Assessoria de Constitució i Funcionament d’Associacions

– Assessoria Legal, Fiscal, Comptable i Laboral

– Assessoria de Finançament Associatiu

– Assessoria de Projectes

– Assessoria de Comunicació

– Assessoria d’Associacionisme i Voluntariat

– Assessoria d’Activitats Internacionals

Les sol·licituds d’assessorament es realitzen a través de la web del CRAJ o bé de forma presencial. L’equip tècnic gestionarà la reserva de forma acordada amb l’entitat i segons els horaris disponibles dels assessors. També podeu fer un correu electrònic a craj@crajbcn.cat.

Com sol·licitar aquest servei?

Trucar per telèfon, enviar un correu electrònic o venir personalment al CRAJ i indicar-nos el nom de l’entitat, el nom d’un responsable i un telèfon de contacte. En cas d’anul·lar l’assessorament per motius del CRAJ o dels mateixos assessors us farem arribar la notificació el més aviat possible per tal de poder concertar-vos un nou horari. En cas que sigui l’entitat qui no pugui assistir a l’assessorament, cal que ho faci saber abans de la data establerta. Si  una entitat no comunica, per segona vegada, que no pot assistir a un assessorament prèviament acordat, serà penalitzada sense possibilitat de sol·licitar un nou assessorament durant els tres mesos següents. La falta d’assistència de l’entitat o grup sol·licitant a l’assessorament comporta que altres entitats interessades no puguin accedir al servei. A més, de vegades, obliga a l’assessor/a a venir expressament al CRAJ. És per això que us demanem seriositat i puntualitat per a la cita acordada.

Recursos sostenibles

Quins Materials?

Dins l’àrea de sostenibilitat del CRAJ es proposa enfortir el treball del respecte i l’educació per al medi ambient i la generació de recursos i consciència sostenible. Per això, el CRAJ també posem a disposició de les entitats el següent material gratuït (amb fiança) per dur a terme les seves activitats:

– Gots reutilitzables

– Vaixella sostenible (plats i coberts)

– Gerres

Podeu trobar més informació sobre els recursos sostenibles que oferim aquí.

Com es sol·licita aquest material?

Contactar amb el CRAJ mitjançant telèfon, e-mail o presencialment i omplir la sol·licitud corresponent. L’entitat o grup de joves deixarà al Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils un dipòsit variable segons la quantitat i tipus de material utilitzat. Aquest dipòsit serà retornat íntegrament sempre i quan el material torni en el mateix estat o millor de com va marxar. A la sol·licitud omplerta per a la cessió d’aquests materials es fixarà una data de sortida del material i una d’entrada. L’entitat o grup de joves es compromet a tornar el material en la data d’entrada indicada en la sol·licitud, amb el material net i eixugat correctament. Es recomana fer una neteja tant abans com després d’utilitzar-lo i assecar-lo individualment. En cas que hi hagi algun desperfecte o pèrdua del material cedit i l’entitat o grup de joves no se’n faci càrrec, el Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils es reserva el dret a no tornar part o la totalitat del dipòsit inicial. Qualsevol canvi o qüestió s’ha d’acordar amb la persona que gestiona el servei de cessió de material sostenible o amb la coordinació del Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona.

Gots reutilitzables

Els gots es cedeixen amb els següents dipòsits en funció de la quantitat demanada:

– 0-99 gots: 6€

– 100-299 gots: 12€

– 300-400 gots: 24€

– 400-800 gots: 50€

En cas que es perdin o siguin malmesos, s’haurà de pagar 1€ per cada got desaparegut o trencat. En la seva utilització es recomana que s’utilitzi la fórmula de lloguer gratuït amb fiança d’un euro.

Plats sostenibles

Pel que fa als plats, l’entitat o grup de joves deixarà al CRAJ un dipòsit variable depenent del nombre de plats demandats:

– 0-50 plats: 5 €

– 50-100 plats: 10 €

– 100-150 plats: 15€

– 150-200 plats: 20 €

En cas de pèrdua o desperfecte, l’entitat haurà de pagar 2,80 € per cada plat desaparegut o trencat.

Coberts

Pel que fa als coberts l’entitat o grup de joves deixarà al Centre de Recursos un dipòsit variable depenent del nombre de jocs de coberts demandats:

– 0-50 jocs de coberts: 3€

– 50-100 jocs de coberts: 5€

– 100-150 jocs de coberts: 7€

– 150-200 jocs de coberts: 10€

En cas que es perdin o siguin malmesos, haurà de pagar 30 cèntims per cobert.

Gerres

El CRAJ disposa de 65 gerres per cedir a les entitats. Per fer-ne ús l’entitat o grup de joves deixarà al CRAJ un dipòsit variable depenent del nombre de gerres sol·licitades:

– 0-25 gerres: 5 €

– 25 a 50 gerres:10 €

– més de 50 gerres: 15 €

En cas que es perdin o siguin malmesos, haurà de pagar 2 euros per gerra.