Skip to Content

Plantilla d’autorització
Número: 16
Any de publicació: 2018

En la següent plantilla us presentem els elements que ha de contenir la fitxa mitjançant la qual els pares o tutors dels menors d’edat autoritzen la inscripció o participació a les activitats de l’entitat. 

La informació d’aquesta publicació ja està actualitzada amb el nou Reglament (UE) 2016/679 relatiu al tractament de les dades personals de les persones físiques i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Si teniu qualsevol dubte podeu escriure a assessoraments@crajbcn.cat o trucar al 93 265 52 17.

DESCÀRREGUES