Skip to Content

La fiscalitat a les associacions v2010
Tipus de document:
Número: 103
Any de publicació: 2010

Aquest butlletí ens parla de les obligacions fiscals a les quals una entitat està sotmesa des del moment en què comença la seva activitat i disposa del NIF. Definim i detallem les obligacions fiscals com són l’Impost d’Activitats Econòmiques, l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l’Impost de Societats i l’Impost sobre el Valor Afegit.

La informació que apareix en el següent butlletí pot estar desactualitzada. Si t’interessa accedir a continguts relacionats amb aquest tema pots consultar fàcilment els següents enllaços.

Fitxa temàtica núm. 61 – Impost del Valor Afegit (IVA)

Fitxa temàtica núm. 60 – L’IAE

Fitxa temàtica núm. 17 – Fiscalitat associativa

DESCÀRREGUES