Skip to Content

Justificació de subvencions 2015
Categories:
Tipus de document:
Número: 142
Any de publicació: 2015

En aquest butlletí 901 us oferim un llistat de les subvencions més rellevants en l’àmbit públic que  s’han convocat durant l’any 2015, el seu període de justificació i la documentació que cal entregar. A més ofereix una visió global sobre la memòria d’activitats i recorda que la justificació és la nostra oportunitat per mostrar que tot allò que hem realitzat es real i quantificable. 

La justificació és un moment tant o més important que l’etapa de disseny o d’execució del projecte. En aquesta fase comprovem l’assumpció dels objectius planificats, l’adquisició dels aprenentatges i fem la reflexió entorn dels aspectes a millorar i el grau de qualitat aconseguit en relació a la proposta inicial. És per tot això que no et pots perdre la lectura d’aquest 901!

DESCÀRREGUES