Skip to Content

Impost de Societats
Tipus de document:
Número: 73
Any de publicació: 2017

Donem a conèixer l’Impost de Societats  a les entitats sense ànim de lucre d’una manera senzilla i accessible per a tothom. Des del CRAJ, volem tractar els aspectes més generals i importants de l’impost explicant els següents punts: què és l’IS i qui l’ha de pagar, quines són rentes exemptes i rentes no exemptes, quin és el tipus de gravament, a què es refereixen aquests règims i quin és el mínim de rentes per haver de pagar l’impost!

DESCÀRREGUES