Skip to Content

Fiscalitat associativa
Tipus de document:
Número: 17

Per començar a desenvolupar l’activitat legalment tota entitat ha de donar-se d’alta al cens de contribuents del Ministeri d’Hisenda, és a dir, sol·licitar el CIF. Un cop donats d’alta, cal que tinguem clar a què ens atenem i quines són les nostres obligacions.

La informació que apareix en el següent butlletí pot estar desactualitzada. Si t’interessa accedir a continguts relacionats amb aquest tema pots consultar fàcilment els següents enllaços.

Fitxa temàtica núm. 61 – Impost del Valor Afegit (IVA)

Fitxa temàtica núm. 60 – L’IAE

Fitxa temàtica núm. 17 – Fiscalitat associativa

DESCÀRREGUES