Skip to Content

Finançament privat
  1. La captació de fons és un procés molt ampli que permet aconseguir el repte de formes originals. La captació de fons no és sinònim de captació de diners, sinó que té una visió molt més àmplia a través de la qual podem aconseguir: Recursos materials: material que necessitem per a executar el projecte, càmeres, vídeos, generadors, projectors, furgonetes… Recursos infraestructurals: cessió d’espais que necessitem per a desenvolupar el projecte, cessió d’un local, un terreny d’acampada… Recursos humans: suport tècnic en el disseny i l’elaboració de projectes, suport de voluntaris puntuals, col·laboracions tècniques.
  2. Captar fons no és només un repte que aconsegueixen les entitats grans, les entitats petites també ho poden treballar en la seva mesura ja que tenen al seu abast aspectes com el coneixement i l’arrelament a l’entorn més local, la integració de gran part de l’entitat en el projecte, la cohesió, el compromís dels membres.
  3. Captar fons no és una qüestió de tenir bona o mala sort, és una qüestió de planificar, treballar i avaluar tot allò que fem i si no funciona, caldrà repensar l’estratègia i seguir provant.
  4. Per captar fons hem de saber explicar la nostra causa, convèncer i implicar. No és pidolar ni molt menys aconseguir-ho tot gratuït! Per a obtenir quelcom hem d’invertir temps, esforç i estratègia.
  5. Captar fons no es tracta d’un objectiu a curt termini, és una estratègia a llarg termini basada en valors d’intercanvis i/o col·laboracions entre persones.
  6. Un dels secrets per a una bona captació de fons és saber explicar allò que volem fer i implicar als nostres col·laboradors.

Com ha de ser un bon captador de fons?

  • Una entitat capaç de captar fons ha de saber comunicar els punts clau per donar a conèixer e projecte i despertar  l’interès dels interlocutors perquè col·laborin amb l’entitat d’alguna manera.
  • La persona o grup responsable de la captació de fons ha de ser competent, ha de creure en la causa i saber transmetre la seva importància.
  • Ha de tenir capacitat d’empatia per conèixer les motivacions i els interessos del donant i mostrant capacitat de lideratge i credibilitat.
  • Cal que sigui humil i atrevida, no ha de prometre res que no pugui complir, no ha de parlar malament de ningú i, el que és més important, ha de saber escoltar.

Analitzem el perfil del col·laborador

Què busca una persona o empresa col·laboradora quan vol participar en el  nostre projecte? Piramide finançament

Quan fem difusió d’un projecte, quan demanem una col·laboració o   implicació, sigui quina sigui, hem de fer un petit anàlisi de la persona o entitat a qui estem demanant-ho: quins són els seus interessos, les seves motivacions, la seva realitat, etc. Possiblement, una persona o una entitat en un moment determinat ens pugui donar suport amb una col·laboració econòmica i en un altre ens ajudi a través de col·laboracions materials, infraestructurals o humanes.

 

Què pot aconseguir una persona quan fa una col·laboració?

Quan una persona fa una donació pot estar buscant tres tipus de beneficis:

– Beneficis pràctics, com per exemple, una desgravació fiscal

– Beneficis simbòlics, com per exemple, sentir-se reconegut o identificat amb una causa

– Beneficis vivencials com són, per exemple, experiències o relacions amb altres persones.

Les persones que donen quelcom a l’entitat són persones que tenen un cert grau de compromís. En funció de com nosaltres els hi expliquem la missió de l’entitat o els projectes i els impliquem en la causa, augmentaran el seu compromís. Podem començar convidant-los a participar en una activitat puntual, després implicant-los en un projecte més gran i finalment participant de totes les activitats.

La nostra actitud envers les persones donants ha de ser molt propera i natural, hem de mantenir un vincle comunicatiu constant, explicar on anirà a parar la seva col·laboració, què s’ha fet amb la seva aportació, una valoració del projecte, una carta d’agraïment, etc. En conclusió: hem d’involucrar i fidelitzar al col·laborador.

Podeu consultar la Fitxa temàtica núm. 35 – Donacions a les entitats juvenils

Podeu consultar la Fitxa temàtica núm. 34 – Certificat de donacions

Què busquem nosaltres d'una col·laboració?

Acció

Implicació de la persona o entitat en el projecte. Aquesta implicació no ha de ser únicament econòmica, també pot ser material o humana.

Convicció

Hem d’aconseguir que el col·laborador cregui en la nostra causa i n’estigui convençut de la mateixa.

Desig

Desig per participar en un projecte, per mostrar-s’hi interessat.

Confiança

Confiança en les persones que l’orienten i el motiven a participar en el projecte, seguretat que la seva col·laboració tindrà una validesa i utilitat concreta.

Interès

Hem de saber despertar l’interès dels possibles col·laboradors per tal de que finalment s’impliquin amb la causa.

Atenció

El primer pas que hem de fer és captar l’atenció del possible soci o col·laborador, despertar el seu interès per la nostra causa.

El missatge que hem d'oferir

Quan ens adrecem a una possible nova persona sòcia o col·laboradora de l’entitat serà important que portem un discurs força preparat i adaptat als interessos de la persona a la qual ens adrecem.

En aquest sentit, caldrà conscienciar sobre la causa i alhora persuadir-la per tal que s’impliqui en el projecte i hi col·labori. En aquest sentit hem d’oferir un missatge que sigui:

– sincer i real

– que generi confiança

– que sigui interessant

– que motivi a participar

Finançament col·lectiu (Crowdfunding)

El Crowdfunding és una nova estratègia que aprofita la xarxa per aconseguir finançament a través de microdonacions. A la xarxa podem trobar diferents tipus de plataformes per a aprofitar aquesta pràctica que ofereixen diferents serveis com per exemple:

Difusió dels projectes per a obtenir donacions econòmiques.

Difusió de projectes per cobrir llocs de feina o petites col·laboracions.

Presentació de projectes per a construir quelcom comú.

El finançament col·lectiu ens permet diversificar les fonts d’ingressos del nostre projecte reduint el risc de dependre d’una única font com per exemple podrien ser les subvencions o bé les quotes dels socis.

Com podem presentar el nostre?

Una vegada tenim el projecte que volem finançar dissenyat, ens hem de posar en contacte amb una de les plataformes que treballen el microfinançament. Ens demanaran el projecte que volem promocionar i possiblement un vídeo explicatiu del projecte, així mateix haurem de facilitar les dades de l’entitat per a que qualsevol donant es pugui posar en contacte amb nosaltres per saber més informació en relació al projecte.

Això és segur?

Tots els pagaments es fan a través del sistemes Paypal o bé a través de pagaments electrònics, a través dels quals les entitats financeres garanteixen l’èxit del pagament. Així mateix, la majoria de plataformes de finançament contenen un mecanisme de seguretat en tant que si els objectius econòmics del projecte no s’assoleixen en el plaç requerit, les donacions no són cobrades per les entitats que que posen en marxa la campanya. D’aquesta manera, s’assegura que si la gent vol que un projecte tiri endavant es promocioni per aconseguir el suficient recolzament.

Quines recompenses tenen els usuaris que realitzen la donació?

L’entitat que realitza el projecte haurà d’agrair la col·laboració que han fet les persones o entitats. En aquest sentit, els donants poden obtenir alguna recompensa relacionada amb els resultats del projecte. Per exemple, hi ha hagut donacions per al finançament de llargmetratges que han estat recompensades fent constar els col·laboradors als títols de crèdit.

Podeu consultar la Fitxa temàtica núm. 42 – Crowdfunding

Descarrega’t la Guia de finançament privat del CRAJ i si tens algun dubte, sol·licita un assessorament a: assessoraments@crajbcn.cat