Skip to Content

Entitats Mediambientals

En aquest apartat podreu consultar un llistat de les entitats de la ciutat de Barcelona que regularment realitzen activitats relacionades amb el medi ambient o que us poden proporcionar recursos i assessorament ambiental:

Associació de Professionals del Medi Ambient
Adreça: C/Girona, 26
Contacte: 932 452 901

Organització de professionals dedicats al medi ambient,  procedents d’empreses, administració, universitats, etc.

Associació Hàbitats
Adreça: C/Guadiana, 30 baixos
Contacte: 934 213 216

Entitat creada amb l’objectiu d’engegar i vehicular  projectes relacionats amb la natura.

Associació Catalana Contra la Contaminació Acústica
Adreça: Pl.Regomir, 3, principal
Contacte: 689 938 189

Associació que treballa per a l’erradicació de la contaminació acústica.

Plataforma per la Qualitat de l’Aire
Adreça:
Contacte: qualitat.aire@gmail.com

La Plataforma per la Qualitat de l’Aire és una plataforma de plataformes i entitats, és a dir que agrupa altre plataformes o associacions que treballen en el camp de la sostenibilitat i el medi ambient, i apunten una visió transversal i actuacions en diferents àmbits per tal de lluitar contra la contaminació de l’aire. 

Pàgina 3 de 3123