Skip to Content

Entitats Mediambientals

En aquest apartat podreu consultar un llistat de les entitats de la ciutat de Barcelona que regularment realitzen activitats relacionades amb el medi ambient o que us poden proporcionar recursos i assessorament ambiental:

Ecologistes en Acció
Adreça: Pg. de Fabra i Puig, 274
Contacte: 648 761 199

Ecologistes en Acció de Catalunya és una xarxa de persones i grups ecologistes, ecopacifistes, conservacionistes i de defensa dels animals que, acollint-se a la formula legal d’una federació, treballem per aconseguir una societat ecològicament sostenible, i en la defensa dels equilibris mediambientals davant les agressions.

Xarxa per la Sobirania Energètica
Adreça: ----------
Contacte: http://xse.cat/contacte/

La sobirania energètica és el dret dels individus conscients, les comunitats i els pobles a prendre les seves pròpies decisions respecte a la generació, distribució i consum d’energia, de manera que aquestes siguin apropiades a les circumstàncies ecològiques, socials, econòmiques i culturals, i sempre que no afectin negativament a tercers.

Aula Ambiental Bosc Turull
Adreça: C/Passeig Turull, 2-4
Contacte: 932 133 945

L’Aula Ambiental Bosc Turull és un equipament municipal centrat en el coneixement i la protecció del bosc i adreçat a la ciutadania en general i en especial a les escoles i instituts de la ciutat. Busquem ser un espai de referència en la millora de la biodiversitat i en la promoció de pràctiques comunitàries relacionades amb la sostenibilitat. Promovem la participació veïnal, d’entitats ambientalistes i socials del districte, escoles del barri i el treball en xarxa, amb la finalitat de facilitar tothom accedir a informació, coneixements i pràctiques ambientals de referència.

Barnamil
Adreça: Buena Ventura Muñoz 21, despatx 1, 2a planta
Contacte: 669 087 960

Associació centrada en la formació, participació i comunicació ambiental a nivell urbà, amb una orientació pràctica i dinàmica.

Barrinar cap a la sostenibilitat
Adreça: C/Carders, 12
Contacte: 660 428 197

Associació que promoure l’estudi, la difusió i l’aplicabilitat dels valors lligats a la sostenibilitat a través de projectes concrets.

Associació Catalana Contra la Contaminació Acústica
Adreça: Pl.Regomir, 3, principal
Contacte: 689 938 189

Associació que treballa per a l’erradicació de la contaminació acústica.