convocatòria de subvencions de la Generalitat de Catalunya
X
convocatòria de subvencions de la Generalitat de Catalunya

S’ha fet pública la Convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats del Departament de Treball, Afers Socials i Família, que inclou les subvencions de la Direcció General de Joventut.

Mitjançant aquesta convocatòria, el Govern subvenciona activitats i programes duts a terme per entitats sense ànim de lucre en els àmbits d’afers socials, d’inclusió social, famílies, joventut, infància, associacionisme, voluntariat, acció comunitària i atenció a la comunitat gitana, igualtat o migracions i ciutadania.

Ja s’ha determinat que les entitats podran presentar sol.licituds de subvencions fins al dia 25 d’abril.

Les línies específiques de joventut són les següents:

E Suport a l’associacionisme juvenil.

  • E.1 Projectes juvenils (de caràcter pluriennal).
  • E.2 Plans anuals d’actuació d’associacions juvenils rellevants i d’ampli abast territorial (de caràcter pluriennal).
  • E.3 Plans anuals d’actuació d’associacions juvenils d’àmbit local i comarcal (de caràcter pluriennal).

Q Suport a l’educació en el lleure.

  • Q.1 Projectes d’educació en el lleure (de caràcter pluriennal).
  • Q.2 Projectes de suport a les petites i mitjanes federacions i als moviments d’entitats d’educació en el lleure i a les seves entitats membres (de caràcter pluriennal).
  • Q.3 Projectes de suport a les grans federacions i als moviments d’entitats d’educació en el lleure i a les seves entitats membres (de caràcter pluriennal).
  • Q.4 Programa per a la participació en igualtat de condicions a les activitats d’educació en el lleure (de caràcter anual).

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), i la documentació està disponible en el següent enllaç: formulari projecte i pressupost

una vegada emplenat, s’ha de presentar electrònicament junt amb la documentació requerida des d’aquest mateix web.

La informació relacionada amb el procediment de concessió de subvencions d’entitats es pot consultar al web del Departament (http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/subvencionsentitats).

Podeu consultar les bases reguladores de les diferents línies de la subvenció i si teniu qualsevol dubte, demaneu una assessoria de finançament al CRAJ: assessoraments@crajbcn.cat.