Checklist and nib pen
X
Checklist and nib pen

Us comuniquem, que ja estan disponibles els formularis per presentar la justificació de la COE 2016 a través de formularis i annexos i a través de tràmits de convocatòria del portal tràmits gencat.

Recordeu que la documentació justificativa s’ha de presentar en dues fases: fase electrònica i fase presencial.

Fase “Part electrònica de la Justificació”:

S’ha de presentar:

–          Compte justificatiu

–          Pressupost de liquidació

Mitjançant el formulari d’aportació de documentació:

–          Memòria explicativa de la finalitat de l’acció

–          Model de relació de personal: només s’ha de presentar si es justifica amb personal

–          La relació de la distribució de la subvenció de l’anualitat que es justifica entre les seves entitats membres

–          Certificació signada pel màxim responsable de cadascun dels centres, els col·lectius o les associacions membres

Fase “Part presencial de la justificació”:

Un cop presentats els documents justificatius que escaiguin pel canal electrònic, s’ha de presentar a qualsevol dels Registres presencials la següent documentació:

Mitjançant el formulari d’aportació de documentació justificativa:

–          Còpia del compte justificatiu presentat pel canal electrònic.

–          Factures i documents de pagament, d’acord amb les indicacions següents:  

  • Subvencions per un import igual o inferior a 60.000 euros: s’ha de presentar només les factures i documents de pagament especificats al requeriment que rebreu al respecte. Termini de presentació: 10 dies hàbils des de l’endemà de l’obertura del requeriment.
  • Subvencions per un import superior a 60.000 euros: s’han de presentar les factures i documents de pagament relacionats al compte justificatiu en format paper.  

Si necessiteu ajuda en la presentació de les justificacions de la subvenció, no dubteu en posar-vos en contacte amb el CRAJ a través del correu assessoraments@crajbcn.cat o 93 265 52 17.