ASBTEC
Tipologia Associacions juvenils legalment constituïdes
Categoria Associacions i grups de joves estudiants / Estudiantils especialitzades
Horari Diversos
Tel. 935 813 099
E-mail info@asbtec.org
Web http://www.asbtec.org
Adreça
Edifici d'Estudiants, Plaça Cívica - Campus UAB
08193 Bellaterra
Veure a Google Maps
 
ASBTEC es projecta al futur com l’entitat de referència per a professionals i estudiants de Biotecnologia a Catalunya, capaç de reunir i dinamitzar a tot aquest potencial humà per a donar lloc a una xarxa col·laborativa pels biotecnòlegs i per a la Biotecnologia. ASBTEC té com a missió promocionar la figura del Biotecnòleg i la Biotecnologia davant dels diferents actors del sector (administració, patronal i societat), vetllar per una formació de qualitat i contínua pels Biotecnòlegs, crear un espai que faciliti l’intercanvi d’idees i projectes, i promocionar el desenvolupament d’una xarxa col·laborativa tant a nivell nacional com internacional.
Tornar