lgtb
X
lgtb

Què es celebra el 28 de juny?

Fins als anys 70, les batudes o registres a bars freqüentats per població LGBTI eren usuals als Estats Units, on la policia demanava la identitat de totes les persones presents al moment de la batuda, el nom de les quals era fins i tot publicat als diaris. La policia feia servir qualsevol argument per justificar els arrestos per indecència: fer-se petons, tenir les mans agafades o vestir amb roba considerada d’un altre gènere, entre d’altres. Però la nit del divendres 28 de juny de 1969 va ser diferent. Per primer cop, les persones presents al Stonewall Inn, un bar LGBT*I de Nova York, es van negar en massa a ser identificades i la policia va respondre, com era habitual, fent ús de la violència.

Segons algunes fonts, va ser Sylvia Rivera, transsexual llatina, qui va llençar la primera ampolla de vidre contra un dels policies, fet que va arrencar una resistència en cadena a la violència policial i un seguit de manifestacions i aldarulls que van durar cinc dies als carres de Nova York. Més de 2000 persones es van concentrar al barri de Greenwich front a les forces policials, llençant ampolles i pedres al crit de Gay power! i alliberant una ràbia continguda durant dècades, sinó segles, de repressió institucional.

Avui en dia, els aldarulls de Stonewall es celebren a tot el món reivindicant l’alliberament del col·lectiu LGBT*I, ja que es considera que aquells fets que agruparen a lesbianes, gais, bisexuals i, sobretot, encapçalats per dones transsexuals i persones transvestides, van marcar el punt d’inflexió en el moviment per la diversitat afectivo-sexual i d’identitat de gènere.

 Què volen dir les sigles LGBT*I+?

Les sigles es corresponen amb els noms amb què s’identifiquen els col·lectius englobats a dins de la diversitat afectivo-sexual i d’identitat de gènere: Lesbianes, Gais, Bisexuals, Trans, Intersexuals. Tot i així, és un nom en constant canvi, ja que hi ha moltes més realitats sexuals i identitàries que aquestes cinc, com ara les persones demisexuals, asexuals o que no s’identifiquen amb cap gènere, entre d’altres. L’important és saber que tota orientació sexual i identitat ha de ser respectada, visibilitzada i benvinguda. Pot ser els següents quatre conceptes us poden ajudar a entendre millor en què consisteix la diversitat a dins del col·lectiu:

Identitat de gènere

És l’autoidentificació d’una persona amb un prototip de gènere, que pot ser home o dona, o cap dels dos. Tot i que la cultura occidental ha estès pel món, amb el colonialisme, una concepció binària del gènere, no sempre ha estat així i, de fet, hi sobreviuen identitats de gènere no binàries a altres cultures.

Orientació afectivosexual

És l’atracció sexual o romàntica d’una persona per una identitat de gènere, o varies, o cap. És a dir, no té a veure amb la identitat d’una mateixa, sinó amb la identitat de les persones per les que es sent atreta. Aquí s’hi engloben l’homosexualitat, la bisexualitat, la pansexualitat o la plurisexualitat, però també altres alternatives de viure l’orientació sexual com ara la demisexualitat o l’asexualitat, la carència d’atracció sexual.

Expressió de gènere

Són aquells aspectes visuals o psicològics, purament culturals, com ara els gestos, la vestimenta o el gènere gramatical, que t’identifiquen amb una identitat de gènere. Com tota construcció, una identitat es construeix a diari, i hi han moltes persones que s’hi expressen d’una manera distinta a la que la societat espera d’elles per la seva identitat de gènere.

 Sexe

El sexe d’una persona en la nostra societat respon, habitualment, als genitals de la persona. En néixer, se’ns assigna un sexe en funció dels genitals que els professionals mèdics consideren que tenim. Tot i que pot passar que, en créixer, aquesta assignació no sigui correcta.

A part del sexe genital, també hi ha el fenotípic (trets físics), el gonadal (ovaris i testicles), el cromosomàtic o genotípic (els gens), l’hormonal (estrògens, testosterona, etc.) i el més important: el psicològic, que determina la identitat de sexe o gènere d’una persona, o la manca d’aquesta.

Aquests components no sempre quadren ni han de quadrar i, de vegades, en aquestes diferències podem trobar realitats de persones intersexuals.
 
La teva orientació afectivosexual i identitat de gènere depenen de la combinació de tots aquests conceptes i pot donar infinites variants, però totes tenen cabuda al món on vivim. Això és el que celebrem avui, Dia de l’alliberament LGBTI!

 

lgtb