Skip to Content

Butlletí 901

Participació estudiantil a les universitats

Aquest butlletí té la voluntat d’aclarir els que creiem que són els conceptes bàsics per poder conèixer una mica més l realitat estudiantil. D’una banda, tenim una breu explicació dels principals sindicats que podem trobar a les universitats públiques barcelonines. De l’altra, una reflexió sobre la participació dels estudiants i les estudiantes i els diferents òrgans de govern de les universitats. Finalment, us indicarem els serveis associatius de què les universitats disposen i on podeu trobar informació d’aquestes i altres associacions estudiantils.

Participació estudiantil a les universitats
Dades
Número:72