Skip to Content

Butlletí 901

La justificació de subvencions 2011

La justificació de les subvencions és un tràmit tan important com la sol·licitud o el desenvolupament del projecte. És la nostra oportunitat per mostrar que tot allò que hem realitzat es real i quantificable. En aquest butlletí us expliquem com elaborar la memòria d’un projecte. A més, us fem arribar un llistat de les subvencions i ajuts més rellevants en el l’àmbit públic i privat que s’han convocat durant l’any 2011 i la documentació necessària corresponent a cada convocatòria per tal de presentar una bona justificació.

La justificació de subvencions 2011
Dades
Número:113