Skip to Content

Butlletí 901

La gestió econòmica diària de l’entitat

La gestió de les associacions és un dels reptes amb el qual es troben diàriament les associacions juvenils i les persones que les formen. Gestionar és establir uns objectius definits en el temps i l’espai, i organitzar tots els recursos disponibles segons una metodologia de treball eficaç, coherent i que fomenti la participació i implicació de totes les persones de l’entitat.

La gestió econòmica diària de l’entitat
Dades
Número:144