Skip to Content

Butlletí 901

La fiscalitat a les associacions v2010

Aquest butlletí ens parla de les obligacions fiscals a les quals una entitat està sotmesa des del moment en què comença la seva activitat i disposa del NIF. Definim i detallem les obligacions fiscals com són l’Impost d’Activitats Econòmiques, l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l’Impost de Societats i l’Impost sobre el Valor Afegit.

La fiscalitat a les associacions v2010
Dades
Número:103