Skip to Content

Butlletí 901

Justificació de subvencions 2015

En aquest butlletí 901 us oferim un llistat de les subvencions més rellevants en l’àmbit públic que  s’han convocat durant l’any 2015, el seu període de justificació i la documentació que cal entregar. A més ofereix una visió global sobre la memòria d’activitats i recorda que la justificació és la nostra oportunitat per mostrar que tot allò que hem realitzat es real i quantificable. 

La justificació és un moment tant o més important que l’etapa de disseny o d’execució del projecte. En aquesta fase comprovem l’assumpció dels objectius planificats, l’adquisició dels aprenentatges i fem la reflexió entorn dels aspectes a millorar i el grau de qualitat aconseguit en relació a la proposta inicial. És per tot això que no et pots perdre la lectura d’aquest 901!

Justificació de subvencions 2015
Dades
Número:142