Skip to Content

Butlletí 901

Fiscalitat a les associacions v2005

Per començar a desenvolupar l’activitat legalment tota entitat ha de donar-se d’alta al cens de contribuents del Ministeri d’Hisenda, és a dir, sol·licitar el CIF. Un cop donats d’alta, cal que tinguem clar a què ens atenem i quines són les nostres obligacions.

Fiscalitat a les associacions v2005
Dades
Número:59