Skip to Content

Constitució i funcionament d´associacions
Servei d’assessoria personalitzat i gratuït amb l’objectiu de facilitar informació en la constitució d’una associació juvenil respecte als tràmits que s’ha de seguir, documentació que cal aportar i altres informacions.
Legal, Fiscal, Comptable i Laboral
Servei d’assessoria que, de forma personalitzada i gratuïta, informa i assessora a entitats i col·lectius juvenils de la ciutat sobre qüestions legals de les associacions (constitució, modificació d’estatuts), qüestions fiscals (impostos i taxes), comptabilitat (disseny del pressupost de l’entitat, com portar la facturació) i qüestions laborals (contractació, conflictes amb els treballadors, cotitzacions a la Seguretat Social).
Finançament Associatiu
Servei d’assessoria personalitzat i gratuït que informa i assessora a les entitats i col·lectius juvenils de la ciutat sobre els tipus d’ajuts i subvencions existents que poden ser útils per al finançament d’un projecte i/o activitat tant a nivell públic com provat. Aquest servei us orientarà sobre quines subvencions són les més idònies per a la vostra activitat, us ajudarà a completar els impresos, i us aconsellarà sobre quins aspectes cal tenir presents a l’hora de sol·licitar i rebre una subvenció.
Assessoria de projectes
Servei d’assessoria gratuït i personalitzat dirigit a entitats i grups de joves que volen realitzar un projecte. Us orientem en la planificació del projecte tenint en compte tots els punts bàsics que cal saber prèviament: com es construeix metodològicament un projecte a partir de la teoria del canvi i quins elements cal tenir identificats per poder-lo dissenyar i redactar.
Comunicació
Servei d’assessoria gratuït i personalitzat dirigit a totes aquelles entitats i col·lectius juvenils de la ciutat que volen rebre assessorament sobre: instruments que poden utilitzar per donar a conèixer la seva entitat i/o els seus projecte, com fer un blog, com fer difusió de les nostres activitats a través de la comunicació 2,0, com relacionar-se amb els mitjans de comunicació, com elaborar un pla de comunicació, entre d’altres necessitats.
Assessoria d’associacionisme i voluntariat
Servei d’assessoria gratuït i personalitzat basat en l’acompanyament d’aquelles persones usuàries que mostren inquietud per a realitzar un voluntariat, així com també oferir suport en la difusió efectiva d’aquelles entitats que cerquen persones per a desenvolupar alguna tasca de voluntariat en el si de la seva associació.
Assessoria d’activitats internacionals
Servei d’assessoria gratuït i personalitzat dirigit a entitats i grups de joves que volen realitzar un project més enllà de les seves fronteres. Es tracta el programa per a Joventut anomenat Erasmus+, i les seves diferents línies d’acció són: donar suport en la recerca de partners i ajut en la preparació documental, com el formulari tipus d’un intercanvi juvenil, l’organització tècnica de l’associació i les obligacions legals que se’n deriven.
Demaneu el vostre assessorament
Tipus d'assessorament:
Entitat juvenil?
Nom de l'associació (obligatori)
Correu (obligatori)
Persona de contacte
Telèfon
El vostre missatge
captcha