Skip to Content

XII Premi 25 de novembre de 2017 – Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones
Convoca:
Ajuntament de Barcelona
Descripció:

S’han publicat les bases del XII Premi 25 de novembre de 2017 – Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones, Tothom hi té un paper #BCNantimasclista.

L’Ajuntament de Barcelona vol contribuir activament a fer de Barcelona una ciutat on tothom hi té un paper actiu i proactiu en la lluita contra les violències masclistes, i és per això que convoca aquesta dotzena edició del Premi 25 de novembre – Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones, sobre el tema “Tothom hi té un paper. #BCNantimasclista” amb la finalitat de donar suport a aquelles iniciatives de conscienciació i rebuig ciutadà i col·lectiu contra les violències masclistes que duen a terme actors i sectors i socials i cívics de tot tipus.

L’objecte de la convocatòria és doncs, oferir recursos econòmics i suport institucional que faciliti la realització dels projectes guanyadors. No es pretén –això seria contrari a l’esperit del Premi– substituir la responsabilitat i la iniciativa dels col·lectius o les persones promotores.

Es podran presentar projectes o treballs que tinguin com finalitat:

• Realitzar accions de visualització, conscienciació, rebuig ciutadà i col·lectiu de les violències masclistes implementades per actors, sectors socials i cívics, associacions, grups de fet i/o entitats de qualsevol índole. Els projectes hauran de tenir les següents característiques:

• Ser projectes inèdits i/o estar a l’inici de la seva implementació, però en cap cas podran ser projectes finalitzats.

• Abordar la sensibilització i conscienciació contra la violència masclista mitjançant creacions de projectes de caràcter artístic i plàstic.

• Materialitzar-se en accions concretes.

• Els projectes han d’estar redactats amb un llenguatge inclusiu des de la perspectiva de gènere i en el cos del projecte haurà de constar el compromís, en el cas d’ésser premiat, perquè tota la comunicació, les imatges i el llenguatge que s’utilitzin per a la seva implementació, difusió, etc., siguin inclusius des de la perspectiva de gènere. Pel que fa a l’àmbit territorial, els projectes:

• S’hauran de dur a terme a la ciutat de Barcelona, i hauran de ser d’aplicació pràctica a escala de districte o de ciutat. El règim jurídic es determina en les bases generals reguladores d’aquesta convocatòria.

Termini de presentació:
20.10.2017