Skip to Content

Subvencions per a activitats excepcionals/singulars i esdeveniments commemoratius
Convoca:
Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona
Descripció:

L’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona convoca subvencions a favor de persones jurídiques sense ànim de lucre per a activitats excepcionals/singulars i esdeveniments commemoratius, per a l’exercici 2018.

Podran ser beneficiàries les persones jurídiques sense ànim de lucre.

Els requisits per la sol·licitud i la forma d’acreditar-los estan recollits a les bases 4 i 5.

L’objecte de la subvenció és finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu:

– Activitats excepcionals / singulars relacionades amb l’organització de congressos, simposis, jornades, cimeres, totes elles d’àmbit internacional i de repercussió local a la demarcació de Barcelona.

– Activitats excepcionals / singulars relatives a matèries transversals de repercussió local a la demarcació de Barcelona.

– Commemoracions d’esdeveniments singulars a partir de 10 anys i múltiples de 5, tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona.

– Commemoracions d’esdeveniments singulars de 25 anys, 50 anys, 75 anys, 100 anys, és a dir commemoracions singulars múltiples de 25 anys, tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona.

– Esdeveniments i personalitats que siguin objecte de commemoració aprovades per part de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2018.

 

Termini de presentació:
20.09.2018