Skip to Content

Subvencions per donar suport a Projectes de Cooperació al Desenvolupament any 2017 de la Diputació de Barcelona
Convoca:
Diputació de Barcelona - Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals
Descripció:

Es convoquen subvencions per donar suport a Projectes de Cooperació al Desenvolupament any 2017, de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals, de l’Àrea de Presidència.

Els projectes hauran d’adreçar-se a un o diversos dels objectius següents:

– Reforçar les capacitats dels governs locals i intermedis en els seus àmbits de competència.

– Promoure processos de participació ciutadana, d’incidència i transformació política i social a nivell local i territorial.

– Promoure la defensa i garantia dels drets humans a nivell local i territorial.

– Contribuir a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a nivell local.

Les propostes hauran d’encabir-se en un o diversos dels següents àmbits temàtics:

– Governança democràtica local i regional, participació ciutadana i enfortiment institucional

– Qualsevol dels àmbits sectorials de competència dels governs municipals i intermedis: aigua, sanejament, residus, desenvolupament econòmic local, atenció a les persones, turisme, cultura, joventut, etc

– Promoció i defensa de l’exercici dels drets humans, amb especial atenció als drets dels pobles i als drets de les dones, la infància, el col·lectiu LGBTI, les persones migrants i les persones amb diversitat funcional

– Prevenció de conflictes i construcció de pau en l’àmbit local i territorial

– Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a nivell local

– Desplaçaments forçats de la població en l’àmbit local i territorial

Es valorarà la participació dels governs locals i intermedis en els projectes.

Els projectes hauran de realitzar-se en algun dels Països receptors d’Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD), establerts pel Comitè d’Ajut al Desenvolupament de l’OCDE.

Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del Mandat, al Pla estratègic de Relacions Internacionals (2017-2020) i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes subvencions hauran de fomentar accions d’interès públic o social que tinguin per finalitat:

– Impulsar actuacions que contribueixin a la millora del desenvolupament humà sostenible i promoguin els drets humans i la cohesió social en l’àmbit local i territorial d’acord amb les prioritats identificades pels destinataris de les actuacions.

Termini de presentació:
31.01.2018