Skip to Content

Subvencions per a producció municipal i l’exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d’espectacles d’arts escèniques i música sense finalitat lucrativa 2017
Convoca:
Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Descripció:

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural convoca subvencions per tal de donar suport a la producció municipal i l’exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d’espectacles de caràcter professional en l’àmbit de les arts escèniques i la música sense finalitat lucrativa.
Les modalitats de les diferents línies subvencionables són les següents:

  • Suport a la producció d’espectacles d’arts escèniques i música, produïts o coproduïts per ajuntaments o ens dependents o vinculats. Les produccions poden ser individuals (una sola producció) o un pla de producció anual (diverses produccions), i coproduccions amb tercers.
  • Suport a l’exhibició d’espectacles en festivals d’arts escèniques promoguts per ajuntaments o ens dependents o vinculats; en queden exclosos els festivals de música.
  • Suport a l’exhibició d’espectacles en circuits i xarxes de difusió d’arts escèniques i de música, promoguts per entitats privades sense ànim de lucre (associacions, fundacions, etc.).

    Qui hi pot optar?

En el cas de les modalitats a) i b), els ajuntaments de Catalunya i ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades.
En el cas de la modalitat c) de la base 1.2, entitats privades sense finalitat de lucre (associacions, fundacions, etc.).

Termini de presentació:
27.04.2017