Skip to Content

Subvencions per a establiments de música en viu de la ciutat de Barcelona
Convoca:
Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura
Descripció:

S’aprova la convocatòria de subvencions per a inversions per a la realització d’estudis d’impacte acústic, la instal·lació de limitadors – enregistradors de nivells sonors, la rehabilitació i la dotació d’equipament tècnic dels establiments de música en viu de la ciutat de Barcelona per a l’any 2017, en règim de concurrència competitiva, obrint termini de presentació de sol·licituds.

La finalitat d’aquesta convocatòria és cooperar en la millora, la modernització i l’adequació a les normatives vigents dels establiments privats de creació, producció, difusió i comerç cultural de la ciutat de Barcelona.

Podran ser beneficiaris/àries d’aquesta subvenció les persones jurídiques legalment constituïdes titulars de la gestió dels d’espais privats de creació, experimentació, difusió i comerç cultural, oberts al públic, que duguin a terme la seva activitat a la ciutat de Barcelona.

Termini de presentació:
16.10.2017